MENU

Звернення Луганського комітету виборців до прокурора м. Сєвєродонецька.

16.12.2002

Прокурору міста Сєвєродонецька Глаговському В.А.

Щодо невідповідності Конституції України пп. 1,2 проекту рішення VI сесії міської ради "Про порядок організації й проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій у м. Сєвєродонецьку".

Пунктом 1 зазначеного проекту рішення встановлюється строк подання заяви про проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій не пізніше ніж за десять днів до дати проведення.

Ця норма суперечить Конституції України. Щодо офіційного тлумачення ч.1 ст. 39 рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року N 4-рп/2001 проголошує, що "Виходячи з положень пункту 1 частини першої статті 92 Конституції України про те, що виключно законами визначаються права і свободи людини і громадянина та гарантії цих прав і свобод і що лише судом відповідно до закону може встановлюватись обмеження щодо реалізації права громадян на проведення масових зібрань (частина друга статті 39), Конституційний Суд України дійшов висновку, що визначення строків завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей мирних зібрань, їх форм, масовості, місця і часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання". Таким чином, п. 1 вказаного проекту рішення суперечить ч.1 ст. 39, ч. 1 ст. 92 Конституції України.

Пунктом 2 зазначеного проекту встановлюється, що виконавчій комітет вправі при необхідності запропонувати тим, хто звернувся із заявою, інший час і місце проведення заходу. Таким чином, передбачений Конституцією повідомний принцип права на мітинги підміняється дозвільним. Це суперечить Конституції України, бо згідно з рішенням Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року N 4-рп/2001 "У разі необхідності органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування можуть погоджувати з організаторами масових зібрань дату, час, місце, маршрут, умови, тривалість їх проведення тощо". Таким чином, мова може йти виключно про узгодження, а не про можливість запропонувати інший час і місце проведення заходу.

Прошу Вас проінформувати депутатів міської ради про невідповідність Конституції України зазначеного проекту рішення, а при його прийнятті, згідно ст. 9 Перехідних положень Конституції України, ч. 1 ст. 19, п.2 ч.2 ст. 20, ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", внести протест на рішення міської ради.

Голова ЛОВ ВГО КВУ Олексій Свєтіков

 Поділитися