MENU

Забезпечити доступ громадян до інформації – в інтересах українських чиновників

29.04.2005
Юрій Чумак, м.Харків

Змістом права на інформацію є можливість кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в іншій спосіб – на свій вибір. Право на інформацію є невід’ємним правом не тільки журналістів, але й будь-якого громадянина, іноземця, особи без громадянства та юридичної особи. Це право є одним з наріжних каменів для розбудови дієвого громадянського суспільства, тому що тільки обізнані люди мають можливість користуватись своїми правами, приймати безпосередню участь у прийнятті рішень на місцевому та державному рівнях, тільки чиновники, що інформують про свою діяльність, працюють відкрито та прозоро, користуються довірою з боку власного народу.

Законодавство України з врегулювання права на інформацію, на жаль, не є досконалим. Тому й практика його застосування ще далека від європейських та міжнародних стандартів, хоча певний поступ у цьому напрямку спостерігається останнім часом. Пришвидшити цей процес, навчити наших чиновників працювати з інформацією, механізмами її оприлюднення та надання, сприяти перегляду усталених, але хибних підходів у цьому питанні – нагальна потреба часу, яку треба вирішувати спільними зусиллями громадських організацій та державних установ.

19 – 22 квітня у Києві відбувався семінар-тренінг для державних службовців на тему «Свобода інформації». Організаторами його виступили Харківська правозахисна група, британська НУО «Артикль 19» та Інститут масової інформації. Тренінг було побудовано за новою інноваційною технологією: перші два дні досвідчені тренери навчали групу держслужбовців, службових осіб місцевого самоврядування та представників українських неурядових організацій, а після того вже колишні учні проводили заняття з чиновниками в якості тренерів.

Цікаво, що чиновники, які були представлені державними службовцями Секретаріату Президента України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, апарату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, апеляційних та місцевих судів майже з усієї країни, жваво приймали участь у навчальних сесіях тренінгу, обговореннях, мозкових штурмах та рольових іграх. Вони ознайомилися з базовими принципами свободи на інформацію, дізналися про особливості національного права щодо доступу до інформації та певні (іноді – і не обґрунтовані) обмеження цього права, механізми обробки інформаційних запитів. Разом з організаторами заходу, всі його учасники дійшли висновку, що для покращення ситуації в інформаційному правовому полі України, необхідно втілити у життя ряд заходів:

1. Публікувати ключову, важливу для суспільства інформацію, навіть без запитів на неї.

2. Покласти відповідальність за забезпечення доступу на інформацію на спеціальний персонал.

3. Проводити відповідне навчання інформаційних чиновників та інших державних посадовців (включно з вищими).

4. Поліпшити або створити (у разі відсутності) чинні системи керування інформацією та записами.

5. Пропагувати закон про свободу інформації, донести його норми до широкого загалу громадськості.

6. Звітувати про діяльність з питань свободи інформації.

Всі ці заходи повинні здійснюватись комплексно та постійно. Зокрема, найближчим часом необхідно прийняти національний закон про доступ до інформації, який би відповідав міжнародним правовим нормам у цій галузі та взятим на себе Україною зобов’язанням по їх втіленню. До речі, відповідний законопроект було підготовлено експертами Харківської правозахисної групи і він може бути базовим для прийняття нового закону.

 Поділитися