MENU

Операція «Для друку!». Коли ми у краватках...

15.06.2005 | maidan.org.ua

Не пікетами і не бомбардуванням (інформаційними запитами) єдиними Альянс «Майдан» продовжує акцію за розсекречення (оприлюднення) нормативних актів, схованих під різноманітними «обмежувальними грифами».

Як вже говорилося, в рамках комітетських слухань, організованих Комітетом Верховної Ради України з правової політики, робоча група з питань доступу до інформації (за участі представників Альянсу «Майдан») підготувала відповідні рекомендації. Рекомендації узгоджено і передано до Комітету. Наразі готується проект постанови ВРУ про врахування рекомендацій.

Подаємо текст зазначених рекомендацій:

Рекомендації, підготовлені учасниками робочої групи з питань доступу до інформації:

1.Верховній Раді України:

·  Розглянути можливості внесення змін до ЦПК, КПК та ГПК, передбачивши можливість доступу до судових рішень не лише сторін у справі, але будь-якої зацікавленої особи.

·  Захист комерційної таємниці у господарському та цивільному процесі має забезпечуватися шляхом подання відповідних клопотань під час розгляду справи.

·  Врегулювати у законі процедуру доступу захисника до державної таємниці у випадку здійснення ним захисту від кримінального обвинувачення. .

·  Переглянути норми ст.15 Закону України «Про державну таємницю», з тим, щоб передбачити засекречування лише текстів, що містять державну таємницю, а не документів в цілому.

·  Передбачити контрольні функції Уповноваженого Верховної Ради України за дотриманням права особи на доступ до інформації з метою унеможливити протиправне приховування інформації. Рішення Уповноваженого з прав людини про розсекречування інформації мають бути обов’язковими до виконання.

·  Висновки Комітетів Верховної Ради України по законопроектах мають оприлюднюватися на веб-сторінці Верховної Ради України.

·  Інформація про діяльність всіх комітетів Верховної Ради України має бути доступною на веб-сайті Верховної Ради України.

·  Висновки по законопроектах, що були офіційно спрямовані на міжнародну експертизу, мають оприлюднюватися.

·  Розглянути можливості внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

2. Рахунковій Палаті України:

·  Своєчасно розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про наслідки всіх перевірок, що вона здійснює. Має бути доступною інформація про реагування органів влади на оприлюднені звіти.

3. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:

·  Розмістити на веб-сайті електронну форму для звернення громадян. Постійно розміщувати інформацію про реагування Уповноваженого з прав людини на звернення.

4. Кабінету Міністрів України:

·  Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України нову редакцію Закону України «Про інформацію». В ньому зокрема:

·  Передбачити опублікування всіх судових рішень в Україні шляхом створення єдиної державної бази даних із відкритим доступом через мережу Інтернет та пошуковою системою. Обмежувати оприлюднення лише тієї частини рішення, яка містить інформацію, що на визначених законом підставах розглядалася на закритому судовому засіданні. Передбачити можливі обмеження в інтересах захисту приватності учасників судового процесу.

·  Передбачити окремий вид інформації із обмеженим доступом – службова таємниця (замість «конфіденційна інформація, що є власністю держави»), на яку поширити гриф «ДСК», створити відкритий реєстр всіх таких документів. Встановити пряму заборону використання обмежувальних грифів, не передбачених законом. Усі питання, що пов’язані із застосуванням даного обмежувального грифу врегулювати у законопроекті «Про службову таємницю».

·  Встановити граничний термін часу на перегляд всіх інформаційних матеріалів, що містять службову таємницю. Сформувати повний перелік таких відомостей (окрім проектів рішень), що має знаходитися у відкритому доступі для громадськості. По закінченні цього терміну вважати всю інформацію, що не включена до переліку відомостей, що містять службову інформацію, відкритою.

·  Передбачити створення державних реєстрів всіх документів із відкритим доступом, що знаходяться у розпорядженні органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначити обсяг інформації, що надається органами державної влади на безоплатній основі та такої, що може передбачати компенсацію з боку суб’єкта запиту або повернення коштів за копіювання матеріалів.

5. Державній податковій адміністрації забезпечувати оприлюднення всіх офіційних роз’яснень.

·  Проаналізувати міжнародний досвід, зокрема країн-членів ЄС та Ради Європи щодо забезпечення доступу громадськості до інформації.

·  Здійснити навчальні програми для державних службовців про положення Оргуської Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

·  Провести навчальні заходи для працівників прес-служб та відділів по зв’язках із громадськістю щодо належної реалізації права громадян на доступ до інформації та своєчасному наданню якісних інформаційних послуг.

6. Державній Судовій Адміністрації:

·  Створити єдину державну базу даних судових рішень із відкритим доступом через мережу інтернет.

·  Публікувати, у тому числі шляхом розміщення на веб-сайті у мережі Інтернет, листи-роз’яснення Верховного Суду України та Вищого Господарського Суду України, Правові позиції Верховного Суду України.

·  У Державній програмі комп’ютеризації судів передбачити вдосконалення судового менеджменту із автоматизованим призначенням справ до розгляду, створення веб-сайтів судів України із інформацією про призначені до розгляду справи.

7. Конституційному Суду України:

·  Своєчасно розміщувати на веб-сайті не лише рішення, але також процесуальні та відмовні ухвали.

8. Президентові України:

·  Зняти з усіх нормативних актів та рішень не передбачені законом обмежувальні грифи «не для друку», «опублікуванню не підлягає» та інші.

·  Скасувати Указ Президента України №493 від 21.05.1998 р. «Про внесення змін до деяких указів Президента України з питань державної реєстрації нормативно-правових актів».

9. Генеральній Прокуратурі України:

·  Зареєструвати усі нормативно-правові акти прокуратури у Міністерстві юстиції України.

·  Створити відкритий реєстр усіх нормативних актів прокуратури та відкриту базу даних нормативних актів, що стосуються прав та обов’язків громадян.

10. Органам місцевої влади:

·  Створити умови для ознайомлення членів територіальної громади із усіма рішеннями органів місцевого самоврядування (в залежності від умов найбільш ефективним способом). Там, де це можливо, створити веб-сайти органів місцевого самоврядування із обов’язковим розміщенням повного реєстру та текстів усіх ухвалених рішень.

·  Забезпечити опублікування і доступ у відкритому режимі до всіх рішень місцевих адміністрацій (на рівні областей та міст Києва і Севастополя).

30.05.05

 Поділитися