MENU

Губернатори ховають інформацію від громадян

Максим Лациба, Український незалежний центр політичних досліджень

Обіцянки нової влади забезпечити прозору та відкриту роботу органів влади так і залишилися обіцянками!

За даними моніторингу, губернатори в середньому розміщують тільки – 58,7% від необхідної інформації. Найбільш інформаційно закритими є сайти Рівненської (32%), Житомирської (33,3%), Чернівецької(41,7%), Черкаської (44%) обласних адміністрацій та Севастопольської міської державної адміністрації (37,3%). За чотирьох з названих губернаторів несе відповідальність партія Народний союз „Наша Україна”.

Причиною є проблема елементарного службового недбальства. Громадські організації звертаються до Президента України з вимогою винести сувору догану з занесенням в особову справу 21-му губернатору, рівень наповненості сайтів котрих менше 75%.

Перешкоджання доступу до державної інформації є порушенням основоположного права громадянина.

Більше того на сьогоднішній день спостерігається тенденція по скороченню фінансування та зменшення кількості штатних працівників управлінь зв’язків з громадськістю центральних та регіональних органів виконавчої влади. Це зменшує можливості проведень консультацій з громадськістю та забезпечення прозорої та відкритої діяльності органів влади. Така ситуація ставить під сумнів виконання програми Президента та Уряду в частині відкритості та прозорості прийняття рішень.

Український незалежний центр політичних досліджень та Громадянська мережа „ОПОРА” провели 1-10 лютого 2006 року моніторинг стану інформаційної наповненості офіційних сайтів обласних державних адміністрацій.

Методика: Проведений моніторинг сайтів ОДА на відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 „Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”. Постановою введені 25 видів обов’язкової інформації яка має бути розміщена на сайті ОДА. Кожен вид інформації був оцінений за наступною шкалою:

0 – відсутня інформація

1 – 33% від необхідної інформації

2 – 66% від необхідної інформації

3 – повна інформація

Загальні висновки:

1. Всі ОДА мають офіційні сайти.

2. Середній рівень інформаційної відкритості сайтів ОДА – 58,7% .

3. Найбільш інформаційно відкритими є сайти Миколаївської (89,3%), Київської(88%), Луганської(76%), Харківської(76%), та Херсонської(76%) обласних адміністрацій.

4. Найбільш інформаційно закритими є сайти Рівненської (32%), Житомирської (33,3%), Чернівецької(41,7%), Черкаської (44%) обласних адміністрацій та Севастопольської міської державної адміністрації (37,3%).

5. Найбільш відображеними є наступні види інформації:

• найменування органу – 100%

• структура та керівництво органу – 90%

• місцезнаходження органу та контактна інформація – 89%

• розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва – 87%

• нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу – 83%

6. Найменш відображеними є наступні види інформації:

• зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу – 21%

• порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня – 23%

• установи і заклади соціальної сфери – 32%

• відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів – 32%

• порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір цих платежів тощо) – 34,7%

В повному дослідженні містяться також таблиці:

Ранжування по ступінню наповненості сайту ОДА;

Ранжування по ступінню розкриття виду інформації;

Оцінка наповненості інформацією сайтів ОДА.

 Поділитися