MENU

Заключний звіт (02.07.03 - 01.07.06) Стислий виклад головних результатів

19.01.2007

- Активно працює створений у 2003 році Фонд професійної допомоги жертвам катувань та жорстокого поводження. Фонд фінансує роботу адвокатів та експертів за 136 договорами. У 63 договорах передбачена підготовка скарг до Європейського Суду з прав людини. 5 квітня 2005 р. Європейський Суд виніс рішення на користь клієнта Фонду Олексія Афанасьєва. 4 скарги очікують на рішення Суду , і ще 3 скарги перебувають на комунікації Суду. Жодна скарга не визнана неприйнятною.

- ХПГ співпрацює з 38 організаціями України, з яких 9 - спеціальні партнери, що виконують автономні міні-проекти в рамках даного Проекту, 29 - регіональні партнери й члени інформаційної мережі, що займаються збором інформації про факти катувань та жорстокого поводження, надають допомогу постраждалим, беруть участь у спільних акціях та іншій діяльності в рамках Проекту. Зокрема, регіональні партнери відкрили 15 нових громадських приймалень для допомоги жертвам катувань та жорстокого поводження.

- Серед спільних акцій членів мережі - акції проти прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу в запропонованій редакції, акція спрямована на забезпечення права на свободу від катувань в Україні, акція щодо захисту прав людини під час виборів Президента України у 2004 році, акція проти незаконної практики засекречування указів Президента України, а також кілька акцій на захист громадян, жертв катувань та жорстокого поводження.

- Організації, що беруть участь у Проекті, поінформували обласні управління міліції, прокуратури, державні адміністрації, обласні юридичні управління, апеляційні суди, управління  виконання покарань про продовження Проекту. Вони також регулярно проводять прес-конференції й виступають у ЗМІ, у тому числі міжнародних, де розповідають про Проект та пророблену ними роботу. 

- У ході реалізації Проекту проаналізовано низку інститутів національного законодавства та  юридичну практику з погляду їхньої відповідності міжнародним стандартам.

- Видано дайджести рішень Європейського Суду з прав людини за статтями 2, 3 і 5 Європейської Конвенції з прав людини.

- Розроблені проекти законів та змін до Кримінально-процесуального кодексу, Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші нормативні акти.

- Розроблено зміни до існуючого закону «Про інформацію», члени ХПГ беруть участь у робочій групі, створеній при Міністерстві юстиції України.

- ХПГ опублікувала 60 наукових і довідкових видань, у т.ч. 9 книг з серії «Проти катувань», три томи «Рішень Європейського Суду щодо України», 30 брошур ООН «Виклад фактів», а також видає бюлетені Свобода висловлювань і приватність.

- У рамках Проекту

а) ХПГ та її спеціальні партнери виконали одне соціологічне й вісім моніторингових досліджень. У тому числі соціологічне дослідження на тему «Жорстоке поводження, катування в Україні” /правоохоронна система/» (Харківський інститут соціальних досліджень) та кілька моніторингових досліджень про дотримання прав людини у Збройних Силах (Харківська обласна спілка солдатських матерів України);

б) ХПГ організувала й провела 41 семінарів і тренінгів для різних цільових груп у багатьох містах України, у т.ч. 10 семінарів для (включаючи 1 семінар для суддів Верховного Суду й Апеляційних судів), 12 семінарів для співробітників правоохоронних органів, 12 тренінгів для адвокатів, 3 тренінги  по доступу до інформації, і 4 семінари для правозахисників. У цих заходах прийняло участь понад 1,5 тисячі осіб.

в) Харківський Національний університет внутрішніх справ (ХНУВС) підготував навчальний курс і підручник з прав людини для курсантів вузів системи Міністерства внутрішніх справ.

 Поділитися