MENU

Проміжний звіт (02.07.2003 - 01.07.2004) Стислий виклад головних результатів

19.01.2007

У рамках цього проекту створена мережа з 30 активно працюючих партнерських організацій у всіх

регіонах України задля збору та обміну інформацією про факти застосування катувань, а також надання допомоги потерпілим;

– Регіональними партнерами ХПГ відкрито 7 нових громадських приймалень для роботи зі зверненнями громадян про катування та жорстоке поводження;

– Проведено кілька успішних спільних акцій, у т.ч.: проти прийняття проекту КПК у запропонованій редакції та щодо порушення прав окремих осіб;

– Представниками 56 правозахисних організацій було прийнято звернення до громадськості та органів влади із закликом здійснити заходи щодо запобігання катуванням та жорстокому поводженню;

– Завдяки активності мережі в усіх регіонах України поширена інформація про “Кампанію”, налагоджуються ділові стосунки з владними структурами, які схиляються до більш серйозного ставлення до проблеми;

– Проблема катувань стала предметом громадського дискурсу, за рік вийшло дві передачі на каналі “1+1”, присвячені проблемі катувань та жорстокого поводження, у яких були використані матеріали, надані створеною за проектом мережею;

– Активно працює Фонд професійної допомоги жертвам катувань і жорстокого поводження. Фонд профінансував правову допомогу 28 потерпілим в різних регіонах України. На цей час адвокати Фонду подали 15 скарг до Європейського Суду;

– За тематикою проекту розроблено низку законопроектів щодо про внесення змін у Кодекс України про адміністративні правопорушення, у Закон України «Про інформацію». Готується проект закону про внесення змін до статті 127 КК України, законопроекти про поліцейський арешт і судове слухання про арешт чи звільнення;

– Виконано повномасштабне соціологічне дослідження «Жорстоке поводження, катування в Україні” /правоохоронна система/», результати якого викликали резонанс серед співробітників правоохоронних органів і інших органів влади.

– Виконано моніторингові дослідження «Дотримання прав людини в українській армії», «Права людини і солдатська служба» і моніторинг якості призову, що аналізують дотримання прав людини в збройних силах. Розпочато роботу з моніторингу розгляду судами адміністративних справ, по яким можливий адміністративний арешт і затримання, і з моніторингу винесення судами окремих ухвал, що стосуються  органів попереднього слідства і дізнання.

– Виконано дослідження з теми «Практика доступу до інформації, що знаходиться в розпорядженні правоохоронних органів”;

– Розроблено концепцію підручника для курсу “Міліція і права людини в Україні”, відібрані активні методи навчання за даним курсом, а також розроблені 8 ситуацій (case studies) для обговорення.

– Вийшло друком 5 книг у серії «Проти катувань» наукового і довідкового характеру. Опубліковані також 19 брошур серії  ООН “Права людини. Виклад фактів”.

– Проведено низку просвітницьких і навчальних заходів для цільових груп, у т.ч. 4 семінари для активістів правозахисних організацій, 1 семінар  для суддів, 4 семінари для працівників правоохоронних органів, 2 тренінги для адвокатів.
 Поділитися