MENU

Проміжний звіт (02.07.2003 - 01.07.2005) Стислий виклад головних результатів

19.01.2007

– Активно працює створений у 2003 році Фонд професійної допомоги жертвам катувань та жорстокого поводження. Фонд фінансує роботу адвокатів та експертів за 92 договорам. У 43 договорах передбачена підготовка скарг до Європейського Суду з прав людини. 5 квітня 2005 р. Європейський Суд виніс рішення на користь клієнта Фонду Олексія Афанасьєва. Дві скарги визнані прийнятними, і ще 2 скарги перебувають на комунікації Суду.

- ХПГ співпрацює з 36 організаціями України, з яких 7 - спеціальні партнери, що виконують автономні міні-проекти в рамках даного Проекту, 29 - регіональні партнери й члени інформаційної мережі, що займаються збором інформації про факти катувань та жорстокого поводження, надають допомогу постраждалим, беруть участь у спільних акціях та іншій діяльності в рамках Проекту. Зокрема, регіональні партнери відкрили 12 нових громадських приймалень для допомоги жертвам катувань та жорстокого поводження.

- Серед спільних акцій членів мережі - акції проти прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу в запропонованій редакції, акція спрямована на забезпечення права на свободу від катувань в Україні, акція щодо захисту прав людини під час виборів Президента України у 2004 році, акція проти незаконної практики засекречування указів Президента України, а також кілька акцій на захист деяких громадян, жертв катувань та жорстокого поводження.

- Організації, що беруть участь у Проекті, поінформували обласні управління міліції, прокуратури, державні адміністрації, обласні юридичні управління, апеляційні суди, управління  виконання покарань про продовження Проекту. Вони також регулярно проводять прес-конференції й виступають у ЗМІ, у тому числі міжнародних, де розповідають про Проект та пророблену ними роботу. 

- У ході реалізації Проекту проаналізовано низку інститутів національного законодавства та  юридичну практику з погляду їхньої відповідності міжнародним стандартам.

- Видано дайджести рішень Європейського Суду з прав людини за статтями 3 і 5 Європейської Конвенції з прав людини; триває робота над дайджестом за статтею 2.

- Розроблено й розробляються проекти законів та змін до Кримінально-процесуального кодексу, Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші нормативні акти.

- Розроблено зміни до існуючого закону «Про інформацію», члени ХПГ беруть участь у робочій групі, створеній при Міністерстві юстиції України.

- ХПГ опублікувала 14 наукових і довідкових книг, у т.ч. 10 книг з серії «Проти катувань» (включаючи перевидання), два томи «Рішень Європейського Суду щодо України» і 24 брошури, у т.ч. 22 брошури ООН «Виклад фактів», а також видає бюлетень «Права людини»  українською та англійською мовами.

- У рамках Проекту

а) ХПГ та її спеціальні партнери виконали одне соціологічне й дев’ять моніторингових досліджень. У тому числі соціологічне дослідження на тему «Жорстоке поводження, катування в Україні” /правоохоронна система/» (Харківський інститут соціальних досліджень) та кілька моніторингових досліджень про дотримання прав людини у Збройних Силах (Харківська обласна спілка солдатських матерів України);

б) ХПГ організувала й провела 25 семінарів і тренінгів для різних цільових груп у багатьох містах України, у т.ч. 6 семінарів для суддів місцевих судів (включаючи 1 семінар для суддів Верховного Суду й Апеляційних судів), 8 семінарів для співробітників правоохоронних органів, 7 тренінгів для адвокатів і 4 семінари для правозахисників.

в) Харківський Національний університет внутрішніх справ (ХНУВС) працює над навчальним курсом і підручником з прав людини для курсантів вузів системи Міністерства внутрішніх справ.

 Поділитися