MENU

Помилування. Що нового?

15.10.2010
Людмила Клочко

Помилування це прощення особи, що вчинила злочин, та звільнення цієї особи від покарання (частини покарання). Згідно з Конституцією України право помилування надано Президентові України і застосовується до індивідуально визначеної особи. Права Президента на помилування обмежені ч. 2 ст. 87 Кримінального кодексу – Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років.

Помилування здійснюється у разі звернення засудженого з клопотанням про помилування, а порядок здійснення помилування затверджується Президентом. Документи готуються у спеціальному підрозділі Адміністрації Президента та передається Комісії при Президентові з питань помилування (далі Комісія). Комісія розглядає подані документи та вносить пропозиції Президентові. А Президент видає указ про помилування особи (осіб).

Помилування – це прерогатива Президента, тому не викликає подиву, що Президент Янукович затвердив нове положення про помилування та новий склад Комісії з питань помилування.

Нове положення про порядок здійснення помилування Президентом України Віктором Януковичем затверджено Указом № 902/2010 від 16.09.2010 року, оновлений склад Комісії затверджено 19.08.2010 р. Указом № 827/2010.

 

Чим же нове положення відрізняється від того, що діяло з 19 липня 2005 року.

1.              Хто має право на подачу клопотання про помилування?

Згідно з Положенням 2005 року право на подачу клопотання про помилування мала сама засуджена особа (ст. 3) , а також право на подачу такого клопотання мали: захисник засудженого, батьки, дружина (чоловік), діти, законні представники, громадські організації, тощо. (ст.4)

За новим Положенням – тільки сама засуджена особа. Всі інші у Положенні 2010 року не згадуються.

2.              Підготовка матеріалів до розгляду клопотання про помилування:

Положення 2005 року включало у ст. 8 норму, яка передбачала, що «У випадках, коли засуджений не перебуває під вартою, виконання вироку щодо нього може бути зупинено в установленому порядку до розгляду … клопотання про помилування.»

Положення 2010 року таку можливість не передбачає.

3.              Що враховується під час розгляду клопотання про помилування:

У Положенні 2005 року стаття 9 починається зі слів: «особа засудженого, його поведінка…», а аналогічна стаття ст. Положення 2010 року починається зі слів: «ступінь тяжкості вчиненого злочину…». Здавалося б від перестановки сума не змінюється, але наголос саме на тяжкість злочину, а не на особу засудженого, свідчить про те, що розглядатися в першу чергу буде сам злочин, а не особа засудженого.

Положення 2010 року враховує «активне сприяння розкриттю злочину», що взагалі не враховувалося за Положенням 2005 року.

4.            Якщо у помилуванні відмовлено, то коли можна повторно звернутися з клопотанням про помилування:

Строки змінилися - якщо раніше у засуджених за тяжкий або особливо тяжкий злочин була можливість повторно звернутися з клопотанням про помилування через рік, а у засуджених за інші злочини – через півроку, то зараз всі, крім засуджених до довічного ув’язнення, зможуть повторно звернутися за помилуванням не раніше ніж через рік, а довічники – не раніше ніж через 5 років.

Положення зберігає можливість звернутися раніше 5-ти, 1-о річного строку, якщо є нові обставини, що заслуговують на увагу.

Нижче порівняльна таблиця Порядку 2005 р. та 2010р.

 

 

 
2005
2010
Право клопотати про помилування мають
 3. Право клопотати про помилування має особа:
 - засуджена судом України, яка відбуває покарання або відбула
основне покарання в Україні;
 засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування;
 - засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.
4. Клопотання про помилування може бути подано особою, зазначеною у пункті 3 цього Положення, а також її захисником, батьками, дружиною (чоловіком), дітьми, законним представником, 
громадськими організаціями тощо. 
 Клопотання про помилування може бути подано після набрання вироком законної сили. У випадку розгляду кримінальної справи в касаційному порядку
клопотання про помилування може бути подано після прийняття рішення Верховним Судом України.
 
3. Право клопотати про помилування має особа, яка:
 - засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;
засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;
 - засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.
 
 
4. Клопотання про помилування може бути подано після набрання вироком законної сили, а при розгляді справи в касаційному порядку - після прийняття рішення відповідним судом.
 
 
У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.
 
 
8… У випадках, коли засуджений не перебуває під вартою,
виконання вироку щодо нього може бути зупинено в установленому порядку до розгляду Службою клопотання про помилування. 
 
-
Що враховується під час розгляду клопотання про помилування
9. Під час розгляду клопотання про помилування враховуються:
особа засудженого, його поведінка і ставлення до праці до засудження та в установах і органах виконання покарань, ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, стан
відшкодування заподіяних злочином збитків та інші обставини;
 
думка керівника установи виконання покарань або іншого органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби у справах неповнолітніх, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових
колективів тощо про доцільність помилування.
 
9. Під час розгляду клопотання про помилування враховуються:
ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого
покарання, особа засудженого, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, поведінка і ставлення особи до праці до засудження та в установах й інших органах виконання покарань, стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди та
інші обставини;
думка адміністрації установи виконання покарань або іншого органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби у справах неповнолітніх, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових
колективів тощо про доцільність помилування.
 
Якщо у помилуванні відмовлено, то коли можливо повторно звернутися з клопотанням про помилування
15.У разі відхилення Комісією клопотання про помилування
повторне клопотання щодо особи, засудженої за особливо тяжкий злочин, за відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, Службою може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через рік, а щодо особи, засудженої за інші злочини, - не раніш як через шість місяців із часу відхилення попереднього клопотання. Повторне
клопотання, що надійшло до закінчення цих строків, повертається заявникові з відповідним роз'ясненням.
 
15. У разі відхилення Комісією клопотання про помилування
повторне клопотання щодо особи, засудженої до довічного позбавлення волі, за відсутності нових обставин, що заслуговують
на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через п'ять років, а щодо інших засуджених - не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання. Повторне клопотання, що
надійшло до закінчення цих строків, повертається заявникові з
відповідним роз'ясненням.
 

 

Глава держави Віктор Янукович затвердив новий склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування.

До комісії увійшли:

Васильєв Геннадій Андрійович – заступник Глави Адміністрації Президента України, Голова Комісії

Козлов Ігор Миколайович – Керівник Управління з питань помилування Адміністрації Президента України, заступник Голови Комісії

Фесенко Леонід Іванович – народний депутат України, заступник Голови Комісії (за згодою) ПР, (Голова Апеляційного суду Луганської обл.)

Вернидубов Іван Васильович – народний депутат України (за згодою) ПР, слідчий, податківець

Гордієнко Сергій Володимирович – народний депутат України (за згодою) КПУ

Гриневецький Сергій Рафаїлович – народний депутат України (за згодою), БЛ, голова Одеської облдержадміністрації. 09.1999—04.2002 

Ємельянова Інна Іванівна – перший заступник Міністра юстиції України

Лісіцков Олександр Володимирович – Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань

Пилипчук Петро Пилипович – перший заступник Голови Верховного Суду України (за згодою)

Притика Дмитро Микитович – народний депутат України (за згодою), ПР, Вищий господарський суд України, Голова

Пуховець Іван Миколайович – заступник Керівника Управління з питань помилування – завідувач відділу обліку, розгляду та узагальнення клопотань Адміністрації Президента України

Рибак Володимир Васильович – народний депутат України (за згодою), Перший заступник Голови Партії регіонів України (з 23 квітня 2010), слухач ВПШ при ЦК КПУ

Рогульський Ростислав Олександрович – завідувач відділу забезпечення діяльності Комісії при Президентові України у питаннях помилування Управління з питань помилування Адміністрації Президента України, секретар Комісії

Скорик Лариса Павлівна – професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою)

Фаринник Василь Іванович – заступник Міністра внутрішніх справ України – начальник Головного слідчого управління.

З початку поточного 2010 року стосовно помилування  такі данні:

Президент Ющенко підписав два укази про помилування 130 осіб; із них 74 засудженим основну міру покарання скорочено, 56 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнені.

Про помилування Президентом Януковичем даних на сайті Президента не знайдено.

Чого чекати тим, хто хоче звернутися за помилуванням? Чи будуть дійсно милосердними до них члени Комісії та Президент? Буде ясно після того, як Комісія почне розглядати клопотання.

Але хорошою новиною є те, що сформовано органи, які зобов’язані готувати документи для помилування, почала працювати Комісія, для роботи якої прийнято правову базу. Тож будемо чекати на результати.

 

 

 Поділитися