MENU

Протокол до Європейського кодексу соціального забезпечення

Європейський кодекс соціального забезпечення

Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину

Рамкова ковенція про захист національних меншин

Європейська хартія регіональних мов або меншин

Європейська соціальна хартія

Додатковий протокол до Європеської соціальної хартії який передбачає систему колективного оскарження

Протокол про внесення поправок до Європейської соціальної хартії

Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому. що принижує гідність. поводженню чи покаранню

Європейський суд з прав людини

Європейська угода про осіб. що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

Рекомендация № R(85)7 Кабинета Министров стран-членов " О преподавании и обучении правам человека в школах" (Принята Комитетом Министров 14 мая 1985 г. )

Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування смертної кари

Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод. який гарантує деякі права і свободи. що не включені до Конвенції та Першого протоколу до неї

Протокол до Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Конвенція про захист прав і основних свобод людини із поправками. внесеними відповідно до положень Протоколу No. 11*

Cтислий виклад договорів Ради Європи Підготовлено Юридичним директоратом

Статут Ради Європи