search  
Human Rights in Ukraine. Website of the Kharkiv Human Rights Protection Group
print
25.10.2005
Катування та жорстоке поводження

Василь Онопенко: «Змінювати Кримінально-процесуальний кодекс варто!» (Повідомлення для преси Комітет ВР з питань правової політики)

   

На минулому тижні Василь Онопенко зареєстрував новий авторський Законопроект (№8256) щодо змін  до Кримінально-процесуального кодексу України. Як зазначає автор, такі зміни обумовлені наявністю суперечностей у законодавчому врегулюванні порядку основного засобу фіксації перебігу судового розгляду справи, яким є протокол судового засідання, та відтворення технічних засобів в судах різних інстанцій.

Законодавцем у ст. 87 КПК України визначено, що протокол судового засідання є основним процесуальним документом, який складається в стадії судового розгляду справи і є важливим джерелом інформації щодо змісту досліджуваних у суді першої інстанції доказів, дотримання судом і учасниками судового засідання передбаченої законом процедури.

Разом з тим законом передбачено ведення протоколу не тільки у ході кожного судового засідання суду першої інстанції, але й при розгляді судових справ в апеляційному і касаційному порядку.

Якщо таке врегулювання фіксації перебігу процесу для суду першої інстанції є обґрунтованим, то в суді апеляційної інстанції доцільно вести протокол лише у випадку проведення судового слідства (як це й передбачено у ст. 362 КПК України). В інших випадках таке фіксування не викликається процесуальною необхідністю, а тільки призведе до надмірних фінансових витрат на збільшення кількості секретарів судових засідань, додаткових приміщень і т.д.

Тим більше немає потреби у веденні протоколу у суді касаційної інстанції. Касаційний розгляд справи здійснюється без дослідження доказів і в межах, що визначені в касаційних скаргах (поданнях). Всі процесуально значимі дії відзначаються  в ухвалі суду. Фіксація касаційного процесу не передбачена в інших процесуальних кодексах.

Реалізація на практиці положення про те, що при розгляді у касаційному порядку кожної справи ведеться протокол потягне за собою невиправдані фінансові витрати на збільшення у Верховному Суді України штату секретарів судових засідань, додаткових приміщень, затягування строків касаційного перегляду справ тощо.

Що стосується необхідності дотримання такої процедури, як відтворення технічного запису судового процесу, яке здійснюється в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному та касаційному суді, то її слід  конкретизувати і встановити, що таке відтворення може здійснюватися як повністю, так і частково в залежності від конкретних обставин справи, що унеможливить зловживання з боку учасників процесу з метою невиправданого затягування розгляду справи.

Крім того, є потреба чітко вказати у законі, що протокол судового засідання ведеться при розгляді скарг на рішення органу дізнання, слідчого, прокурора на досудових стадіях процесу, при попередньому розгляді справи і при вирішенні питань, зв’язаних з виконанням вироку.

Основною метою прийняття проекту Закону, що пропонується, є усунення суперечностей у чинному КПК України щодо фіксації судових процесів.

Законопроектом пропонується змінити редакцію статей 87, 88-2, 236-2, 236-6, 240, 411 КПК України.  Встановити, що в суді касаційної інстанції протокол не ведеться. В суді апеляційної інстанції протокол судового засідання ведеться у випадку, коли провадиться судове слідство. Протокол судового засідання ведеться обов’язково при розгляді скарг на рішення органу дізнання, слідчого, прокурора на досудових стадіях процесу, при попередньому розгляді справи і при вирішенні питань, зв’язаних з виконанням вироку.

Пропонується також встановити, що повне чи часткове відтворення технічного запису судового процесу здійснюється за рішенням суду в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді зауважень.

Відносини в даній сфері регулюються Кримінально-процесуальним кодексом України.

Прийняття даного проекту як Закону України  та його реалізація не потребуватимуть додаткових витрат із Державного бюджету України.

Реалізація положень проекту закону, у разі його прийняття, дозволить підвищити рівень правосуддя при розгляді справ в апеляційному та касаційному порядку.

10 жовтня 2005 року

Recommend this post
X
forgot the password

registration

X

X

send me a new password