search  
Human Rights in Ukraine. Website of the Kharkiv Human Rights Protection Group
print
27.12.1999 | С.Федоринчик, м.Київ
Політика і права людини

СПРАВЕДЛИВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛIКТУ В ЮГОСЛАВІЇ ВИРІШАЛЬНИМ ЧИНОМ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СВIТОВОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

   

Шановні колеги!

Можливо, що деякі з Вас вже одержали по розсилцi ISAR звернення Нацiонального ЕкоЦентру. Росiйський його варiант поширений по списку розсилки ENWL-info з С.-Петербургу, і, як менi повідомили в екоцентрi, буде поширений i англiйський варiант.

На мою думку, це важлива i хороша iнiцiатива. Я цiлком згоден з думкою Мiністра закордонних справ Росiї Iгоря Iванова, що справедливе розв`язання цього конфлiкту вирiшальним чином залежить вiд свiтової громадської думки, а громадськi органiзацiї — дуже вагомий її виробник. I добре, що НЕЦУ почав суспiльний діалог в нашому колi.

Кожна з громадських екологiчних органiзацiй неповторна, має свою точку зору з рiзних питань, зокрема i на вiйну в Югославiї, i ми можемо розходитися в деяких моментах. Зокрема, я не зовсiм згодний з позицiєю навiть такої авторитетної органiзацiї, як Нацiональний екоцентр.

А саме: оголошувати будь-яке виробництво i застосування зброї аморальним зарано. Ще немає єдиної планетарної моралi, i реального механiзму її дотримання. Зброя буває потрiбною для законної i справедливої оборони. Бомбардування Югославiї силами НАТО за мiжнародними правовими нормами є агресiєю, а оборона проти агресiї не є аморальною. Iнша рiч — етнiчнi конфлiкти в Косово, якi потрiбно розв`язувати через роз`єднання конфлiктуючих сторiн i переговорнi процеси.

Україна виробляє i продає зброю. Якщо при цьому не порушуються загальновизнані мiжнародні обмеження, то ця частка економiки, яка годує багатьох наших спiввiтчизникiв, і не може вважатися аморальним. Iнакше аморальним явищем доведеться визнати i армію, i уряд України — в той же час у зверненні висловлюється підтримка миротворчим ініціативам Верховної Ради та уряду України (як на мене, поки що не досить виразним).

Але це лише моя персональна думка, i лише з одного аспекту, зачепленого в зверненні НЕЦУ, а Ви маєте власну.

Але дуже хочеться, щоб шановне спiвтовариство громадських екологiчних органiзацiй України знайшло можливiсть виробити узгоджену позицiю щодо подiй в Югославiї та висловити її в спiльному зверненнi до мiжнародної громадськостi. Вiрю, що звернення українського екологiчного руху, якщо воно матимете чiткi й аргументованi думки, буде почуто в свiтi, принаймнi нашими колегами-екологiстами.

В разi вiйни не тiльки гинуть люди, але завдається надзвичайна шкода довкiллю. В разi вiйни навiть тi екологiчнi органiзацiї, якi вважають себе далекими вiд питань полiтики, повиннi висловлюватися щодо дiй, якi їх дiяльнiсть знецiнюють.

Звернення НЕЦУ дає нам стартову можливiсть почати вироблення такого спiльного документу. Я згоден взяти на себе навантаження щодо прийому по електронній поштi та реєстрацiї Ваших поправок, доповнень чи заперечень до документу НЕЦУ, або Вашi власнi проекти звернення українських екологічних неурядових організацій (ЕНУО). Зобов’язуюся донести всi матерiали вiд Вас на засiдання Громадської Ради при Мiнекобезпеки, яка нараховує 19 ЕНУО нацiонального рiвня.

Хоча Рада не є досконалим органом, вона деякою мiрою представляє спiльноту українських ЕНУО i, сподiваюся, зможе прийняти документ, який максимально враховуватиме всi Вашi пропозицiї (звичайно, його текст буде надiсланий i Вам).

Recommend this post
X
forgot the password

registration

X

X

send me a new password