search  
Human Rights in Ukraine. Website of the Kharkiv Human Rights Protection Group
print
26.12.2000
Впровадження норм європейського права

Комітет міністрів Ради Європи рекомендує переглянути окремі справи або здійснити повторне їх провадження на національному рівні після відповідного рішення Страсбурзького Суду

   

(Прес-реліз, Страсбург, 21.01.2000)

Комітет міністрів Ради Європи рекомендує державам-членам ввести до внутрішнього законодавства відповідні положення, які забезпечать перегляд або повторне провадження окремих справ на внутрішньодержавному рівні після рішення Європейського суду з прав людини.

В Рекомендації вміщено нагадування про те, що держави-члени погодились виконувати остаточні рішення Європейського Суду. Це може означати запровадження практичних заходів на додаток до будь-якої сатисфакції, наданої за рішенням Суду для як найповнішого відновлення прав потерпілої сторони.

Уповноважені на те органи влади держави-відповідача мають вирішити, які заходи можуть забезпечити ефективне відшкодування з огляду на національну правову систему. Проте, за певних виняткових обставин, перегляд справи або повторне провадження судочинства може бути найефективнішим, якщо не єдиним засобом відновлення прав потерпілої сторони, як того вимагає Конвенція.

Рекомендація застосовується, зокрема, в тих випадках, коли потерпіла сторона все ще потерпає через внутрішнє судове рішення з даного питання, коли спірне внутрішнє рішення за своєю суттю суперечить Конвенції або знайдене порушення базується на настільки вагомих процедурних помилках чи недоліках, що виникає серйозний сумнів у результаті внутрішнього судочинства, яке оскаржується.

Рекомендація застосовується не тільки в порядку провадження кримінального судочинства, але також і в інших областях, наприклад, коли йдеться про помилкове позбавлення громадянських або політичних прав, про порушення права на сімейне життя під час процедури депортації.


Recommend this post
X
forgot the password

registration

X

X

send me a new password