search  
Human Rights in Ukraine. Website of the Kharkiv Human Rights Protection Group

Гримайло проти України

Гавриліна проти України

Коваль проти України

Зайцев проти України

Артамонов та інші проти України

Антонов та інші проти України

Бондарчук проти України

Кайсин та інші проти України (дружнє врегулювання)

В основі справи лежить заява (№ 46144/99), спрямована проти України, яку тринадцять громадян подали на розгляд Європейської комісії з прав людини 16 жовтня 1998 року на Заявники стверджували, що вони стали жертвами порушення пункту 1 статті 6 Конвенції внаслідок невиконання рішення Червоноградського суду першої інстанції, яким визнавалося їхнє право на пенсію за інва-лідністю, а шахті «Червоноградська» №2 наказувалось сплатити їм належ-ні суми. Суд 10 квітня 2001 року одноголосно вирішив вилучити справу із реєстру у зв’язку з виплатою боргів. | детальніше

Галиця проти України

Заявник (заява № 29734/02 від 11 липня 2002 року) скаржився на свавільне та безпідставне відхилення скарги, на порушення його права на доступ до суду відповідно до статті 6.1 Конвенції, на помилкове застосування внутрішнього законодавства національними судами відносно цього питання у вирішенні його майнової суперечки, порушення статті 1 Протоколу № 1 відносно результату майнової суперечки. Суд 18 травня 2004 року вирішив вилучити заяву з реєстру справ суду з-за відсутності у заявника бажання підтримувати заяву. | детальніше

Хлібокомбінат №2 проти України

Не посилаючись на жодну зі статей Конвенції, позивач скаржиться (заява № 67761/01 від 10 серпня 2000 року) на відсутність вільного доступу до суду та згідно зі Статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції заявник скаржиться на порушення його права щодо мирного володіння своєю власністю. 9 вересня 2003 року суд вирішує виключити скаргу з переліку справ з-за відсутності у заявника бажання підтримувати заяву. | детальніше

Проміжна резолюція ResDH(2004)14 стосовно судового рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня 2002 року (остаточне від 6 листопада 2002 року) в справі „Совтрансавто-Холдинг” проти України

Яртимик проти України - відсутність наміру підтримувати заяву (ст. 37 Конвенції)

Скубенко проти України - відсутність наміру підтримувати заяву (ст. 37 Конвенції)

Заявник скаржиться на невиконання рішення Ленінградського район-ного суду м. Києва від 4 грудня 1997 р. Відповідно до статті 6 Конвенції заявник вважає, що було порушене його право на справедливий розгляд його справи. Суд 5 жовтня 2000 р. одноголосно ухвалив рішення про вилучення заяви з реєстру справ. | детальніше

X
forgot the password

registration

X

X

send me a new password