search  
Human Rights in Ukraine. Website of the Kharkiv Human Rights Protection Group

Основи правового самозахисту. Про використання Кодексу адміністративного судочинства України та Закону "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" для захисту прав людини і основоположних свобод

Конвенція про захист прав людини та основних свобод з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу 11 з Протоколами 1, 4, 6 і 7

Текст Європейської Конвенції у перекладі Секретаріату Європейського суду з прав людини на українську мову. Юридичну силу мають тексти Конвенції на французькій та англійській мовах. | детальніше

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11 with Protocol Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13

Офіційний текст Європейської Конвенції зі змінами та доповненнями на англійській мові. | детальніше

Формуляр заяви та Нотатка для заповнення формуляру заяви (укр., рос.)

Звернення до Європейського суду з прав людини.

X
forgot the password

registration

X

X

send me a new password