Права Людини в Україні

http://khpg.org/index.php?id=1082056450


15.04.2004
03
джерело:
(“Без цензури”, №4, 30 січня 2004 р.)

З кожним місяцем у новинах провідних українських телеканалів опозиційні сили згадуються дедалі менше

   

Матвій Верес:
Натомість у фокусі уваги залишається Президент Леонід Кучма, спікер Володимир Литвин та прем’єр-міністр Віктор Янукович. До речі, останньому деякі канали почали активно створювати імідж позитивного героя.
Більше того, у новинах дедалі частіше простежуються риси, характерні для авторитарного суспільства. «Відсутня увага до політичних партій, як це заведено в демократичних суспільствах», – зазначає президент Академії української преси Валерій Іванов.
Про це засвідчили результати контент-аналізу програм новин провідних телеканалів, який проводить на початку кожного місяця Академія української преси в рамках проекту «Моніторинг політичних новин». Цього разу експерти приділили увагу не шести, а семи каналам – УТ-1, «1+1», «Iнтеру», СТБ, ICTV та «Новому», а також частково – «5-му каналу». Як засвідчили результати проведеного дослідження, в грудні підвищилась анонімність у поданні інформації. Якщо точніше, то досить часто не вказуються джерела. 30 відсотків повідомлень, які стосуються України, не містять посилань на джерело інформації. Така тенденція характерна для більшості каналів. За словами професора Iванова, «канали продовжують порушувати стандарти журналiстської дiяльностi», що втілюється в «iдентичнiй картинi» висвiтлення новин на всiх каналах, у збiльшеннi кiлькостi подiй, якi подаються «з однiєї полiтичної перспективи». Кiлькiсть повідомлень, якi розглядаються з рiзних точок зору, у груднi 2003 року зменшилася порiвняно із жовтнем удвiчi: із 20 до 10 відсотків.
На початку грудня 2003 року частка ефірного часу, яку надавали представникам опозиції у жовтні – грудні, не перевищує 7 відсотків. Більше як половина всіх згадувань про опозицію містять посилання на деструктивний характер її дій. Керiвник проекту «Монiторинг полiтичних новин» Наталя Костенко зазначила, що увага до полiтичних iнститутiв у груднi порiвняно із жовтнем збiльшилася із 2/3 до 3/4 усiх повiдомлень. У груднi спiввiдношення кiлькостi згадувань про парламентську бiльшiсть i про опозицiю становить 79 до 21 відсотка, що пiдтверджує загальну тенденцiю новин – не привертати особливу увагу до цiєї полiтичної сили.
«Контент-аналiз програм за 23–25 грудня, коли у Верховнiй Радi було заздалегiдь схвалено законопроект із полiтреформи, свiдчить про те, що в новинах було багато емоцiйних оцiнок дiй тiєї чи iншої сторони, а також придiлялася увага процедурi прийняття законопроекту, однак практично не було розкрито значення самого законопроекту», – наголосила Наталя Костенко. 2/3 усiх повiдомлень про подiї в парламентi були поданi з однiєї полiтичної точки зору, причому переважно в конфлiктному контекстi. У 3/4 повiдомлень не згадується про змiст проекту, в 1/5 повiдомлень згадується про вибори президента в парламентi. Костенко також зазначила, що найбiльш нейтрально та збалансовано цi подiї висвiтлювалися на «5-му каналi».


Рекомендувати цей матеріал