Права Людини в Україні

http://khpg.org/index.php?id=1181768293


13.06.2007
Міжетнічні відносини
джерело: www.imi.org.ua

ЗМІ долають етностереотипи

   

Такого висновку дійшли учасники круглого столу на тему “Роль ЗМІ у подоланні негативних етнонаціональних та етнорегіональних стереотипів на прикордонні”, який 12 червня відбувся в Чернівцях – столиці Буковини, прикордонного та багатонаціонального краю.

Буковинські посадовці, провідні науковці, експерти, представники місцевих ЗМІ, а також генеральний консул Румунії в Чернівцях Р.Сандулеску, депутати від Ботошанського повіту Румунії обговорили питання формування негативних етностереотипів, роль ЗМІ в цих процесах. Адже саме мас-медіа почасти формують негативні стереотипи по відношенню до національних меншин.

Обласні чиновники зазначили, що в останній час можна послідкувати більше об’єктивності і обґрунтованості в публікаціях обласних ЗМІ, які торкаються національних питань. І саме цього не вистачає багатьом політикам. Однак є й негативи, коли журналісти дозволяють собі висловлювання та судження не зовсім коректні. Досить часто україномовні та румуномовні обласні газети ведуть на своїх сторінках агресивну полеміку щодо проблем національних меншин, проте не пропонують шляхи їх вирішення.

Як наголосив генеральний консул Р.Сандулеску, Буковина – це зразок європейського співіснування різних народів. Спільною проблемою журналістів по обидва  боки румуно-українського кордону є низький професійний рівень журналістів, невідповідність матеріалів стандартам ВВС.

Знаний в області політолог І.Буркут зазначив, що в гомогенних етнічних поселеннях етностереотипи формуються на основі емоцій, пересудів, а не досвіду спілкування з представниками тієї чи іншої нації. На Буковині історично склалось, що старше покоління має недовіру до румунських сусідів, однак молодь менше піддатлива до тих стереотипів. В СРСР стереотипи пропагувались на державному рівні, а тому залишилось багато їх носіїв. Джерелом поширення недовіри до національних меншин є не тільки історія регіону, але й власне незнання. Саме від незнання породжуються негативні стереотипи. І роль ЗМІ полягає в тому, аби їх долати та не сприяти формуванню нових стереотипів.

Серед пропозицій, висловлених учасниками круглого столу, були наступні: пропагування через мас-медіа культури національних меншин, які мешкають в регіоні; залучати до роботи в  обласних та районних ЗМІ власних кореспондентів з прикордонних з Буковиною регіонів; створити спільне україно-румунське Інтернет-видання тощо. 

Надія Вірна, спеціально для ІМІ, Буковина

Рекомендувати цей матеріал