Права Людини в Україні

http://khpg.org/index.php?id=1411949245


29.09.2014 | Георгій Кобзар
Боротьба з торгівлею людьми

GRETA застерігає, що криза в Україні загострює проблему торгівлі людьми

   

Група експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (GRETA) висловлює глибоку стурбованість негативним впливом поточної кризи в Україні на боротьбу з сучасним рабством, а також зростання кількості вимушених переселенців, зокрема жінок, дітей та людей із особливими потребами, які є вразливою групою в контексті торгівлі людьми.

Про це йдеться в нещодавно оприлюдненій доповіді GRETA.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, близько 300 000 особам зі Сходу України та Криму довелося шукати притулку в інших регіонах країни. Близько третини з них є неповнолітніми, приблизно 13% – особи похилого віку та люди з особливими потребами.

Крім своїх застережень щодо становища переміщених осіб, GRETA зазначає, що складна економічна ситуація в країні і нестача робочих місць підвищують вразливість сільського населення до сучасного рабства.

Тому GRETA відзначає, що необхідно застосувати додаткових заходів для підвищення обізнаності громадськості з питань торгівлі людьми для викорінення причин цього явища. У доповіді також привертається увага до необхідності вжиття заходів щодо таких нових тенденцій, як збільшення масштабів торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, внутрішня торгівля людьми, а також торгівля іноземними громадянами в Україні.

Нагадаємо, Конвенція Ради Європи «Про заходи щодо протидії торгівлі людьми» є юридично зобов’язуючим документом, ухваленим Комітетом Міністрів Ради Європи у 2005 році, в Україні ж вона набула чинності в березні 2011 року.

З огляду на значний обсяг та складність проблем у рамках цієї Конвенції засновано спеціальний механізм контролю за ефективним виконанням її норм – Групу експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми («GRETA»), що наразі складається з 15 членів, яких обирає Комітет міністрів з представників держав – сторін договору.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), основною країною призначення торгівлі людьми з України на сьогоднішній день залишається Російська Федерація: 84% постраждалих осіб, які звернулися до МОМ у 2014 році, повернулися саме з цієї держави.

Більшість постраждалих осіб, які звернулися по допомогу до МОМ у першій половині поточного року, зазнали трудової експлуатації (88, 5%), що є постійним явищем для останніх 3-х років. Серед виявлених постраждалих переважають чоловіки, що також є стабільною тенденцією (56% у 2014 р.).

Рекомендувати цей матеріал