Права Людини в Україні

http://khpg.org/index.php?id=923166431


03.04.1999
01

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

   

Перед Вами — перший випуск додатку до інформаційно-аналітичного бюлетеню Харківської правозахисної групи «Права людини», щоквартальника «Свобода висловлювань і приватність» (далі — СВіП). Ми довго вагалися з цією назвою, бо адекватний переклад відповідної назви англійською — «Freedom of expression and privacy» — знайти важко. В офіційному тексті Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі — Конвенція) ці терміни визначаються як, відповідно, «свобода виявлення поглядів» (стаття 10) та «повага до особистого і сімейного життя, житла і таємниці листування» (стаття 8). Якщо перший вираз ще можна сприйняти, то другий, на нашу думку, значно звужує обсяг змісту поняття «privacy» і сам по собі занадто довгий. Термін «свобода висловлювань» уявляється більш вдалим, якщо врахувати формулювання статті 10 Конвенції:

«Кожна людина має право на свободу виявлення поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів».

Стаття 10 захищає одночасно свободу поглядів, свободу слова та свободу інформації, і ми будемо об’єднувати ці три фундаментальні свободи в терміні «свобода висловлювань», розуміючи «висловлювання» в широкому значенні як виявлення поглядів в будьякій формі. Щодо privacy — ми не бачимо іншого виходу, як запровадити новий термін — «ПРИВАТНІСТЬ». Саме так зробили поляки, коли почали перекладати privacy як «PRYWATNOЊЖ».

Щоквартальник публікується в рамках проекту «Моніторинг свободи висловлювань і приватності», метою якого є сприяння правовому регулюванню в цих галузях та захист цих фундаментальних прав.

Протягом 1996-1998 рр. порушення свободи висловлювань стають все брутальнішими. Можна спостерігати велику кількість судових позовів до мас-медіа, рішення по ним ухвалюються без урахування міжнародного досвіду, з яким незнайомі, як правило, ані журналісти, ані політики, ані судді. Свобода доступу до офіційної інформації обмежується все більше і більше. У цій ситуації є нагальна потреба моніторингу порушень свободи висловлювань в сенсі ст.10 Конвенції і ознайомленні громадськості з його результатами. Необхідно підвищити рівень правової освіченості як органів державної влади, так і мас-медіа, ознайомити їх зі світовим досвідом і провести необхідні зміни в законодавстві, судовій і адміністративній практиці.

Ці завдання певною мірою виконують плідно працюючі громадські інституції – IREX ПроMедіа, інститут масової інформації, українське відділення Європейського інституту засобів масової інформації, Фундація захисту свободи слова та інформації, Український медіа-клуб та інші. Але всі ці організації фактично не розглядали питання в площині відповідності українського законодавства та законозастосовчої практики міжнародним правовим нормам та міжнародним зобов’язанням України. Проект покликаний заповнити певною мірою саме цю прогалину.

З приватністю ситуація ще гірше. Як влучно зазначив Євген Сверстюк, «вся справа в тому, що вона в свідомості взагалі не існує (там — мозоль!)». Ми ставимо за мету дати уявлення про місце цього поняття в західному світі, показати його актуальність для сучасної України і придивитись саме з цього боку на деякі складні проблеми, що існують у нашому суспільстві. Необхідні також зміни в законодавстві, щоб врахувати судову практику Європейського Суду з прав людини по 8 статті Конвенції, і наше видання передбачає розповсюдження відповідної інформації і накопичення знань в цій галузі.

Сподіваємось, що наше видання стимулюватиме дискусії і сприятиме розвитку цивілізованих відносин між мас-медіа і владою. Зазначимо, що ми відкриті для різних точок зору і будемо раді отримати від Вас статті, листи і інші матеріали. Наша адреса вказана в вихідних даних.

Щоквартальник буде виходити одночасно українською і — у скороченому вигляді — англійською мовами. Для оформлення передплати (безкоштовної) звертайтесь, будь ласка, до Харківської правозахисної групи, при цьому вкажіть, якою саме мовою — українською та/або англійською — Ви хотіли б його отримувати.

Євген Захаров, редактор-упорядник


Рекомендувати цей матеріал