Права Людини в Україні

http://khpg.org/index.php?id=946328075


27.12.1999
Нові видання

ПОПОВНЕННЯ СЕРІЇ ВИДАНЬ «РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ»

   

У видавництві «Сфера» вийшов з друку черговий випуск наукового і документального журналу «З архіві ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. Засновник цього журналу Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». У виданні опубліковані доповіді, що були подані на Другому Міжнародному семінарі «Українсько-польські стосунки у 1921 — 1947 рр.», який відбувся у Польщі і був присвячений сучасному стану досліджень складної історії взаємостосунків обох народів у 20-40-х рр. ХХ століття.

У збірнику висвітлені трагічні події в Україні, починаючи з боротьби більшовицьких ревкомів з українським військовим рухом на Північному фронті у листопаді — грудні 1917 р., репресій 30-х років, масові депортації населення Поділля у другій половині 30-х років, і події з недалекого минулого: досліджується історія підпалу Державної публічної бібліотеки АН УССР у 1964 році.

Подається дуже багатогранна інформація стосовно преслідувань української інтелігенції як наукової, так і творчої.

У довідковому відділі, що займає 36 сторінок наведені списки громадян репресованих УНКВС Львівської області в 1941 році. Більшість з них було розстріляно.

Рекомендувати цей матеріал