пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
04.12.2001
03

ДЕКЛАРАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТІВ У ПОЛІЕТНІЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

   

– Визнаючи важливу роль ЗМІ в запобіганні міжетнічної напруженості, відновленні та підтримці довіри між різними етнічними групами;

– усвідомлюючи весь ступінь своєї професійної і моральної відповідальності при висвітленні напружених і конфліктних ситуацій в етнічній сфері, дискримінації меншин та конфесіональної нетерпимості;

– бажаючи протистояти проявам насильства, ненависті, конфронтації і заперечувати всі види дискримінації: етнічної, расової, релігійної, культурної;

– здійснюючи свої професійні обов’язки з інформування суспільства про розмаїття його життя і процеси, що відбуваються в ньому,

ми домовляємося у своїй діяльності дотримуватися таких принципів:

1. ЗМІ мають дотримуватися принципів свободи слова, що містять у собі право одержувати і поширювати інформацію, при цьому не порушуючи інші основні права, свободи та інтереси, що захищаються Загальною декларацією прав людини та Європейською конвенцією захисту прав людини та основних свобод.

2. Журналіст має поважати право суспільства на одержання точної, достовірної інформації. Подання, опис і виклад фактів та подій мають бути збалансованими і безсторонніми. Чутки не повинні змішуватися з новинами, тому що це може стати причиною застосування насильства і дискримінації. Неприпустимо у своїх коментарях, оцінках, підборі фактів, аналізі історичних передумов тощо ставати на позицію тієї чи іншої сторони.

3. Журналіст має усвідомлювати ту небезпеку, що містить у собі заклик до дискримінації, розповсюджений через ЗМІ, і повинен зробити все можливе для того, щоб уникнути навіть несвідомого провокування обмеження прав на основі раси, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, етнічного походження та соціального статусу.

4. Неприпустимою є публікація матеріалів, що містять пропаганду війни, насильства, ображають почуття осіб, які сповідують чи не сповідують релігію, обмежують права людини та її етно-культурну ідентичність.

5. Журналіст не має права акцентувати увагу на расовій, етнічній приналежності, політичних і релігійних переконаннях суб’єкта інформації. Виключення можуть складати лише ті випадки, коли це має самостійне значення в рамках підготовленої інформації. Особливо цей принцип належить до матеріалів про злочини, коли згадування приналежності підозрюваного чи злочинця до якоїсь релігійної, етнічної або іншої меншини може викликати негативне ставлення до цих груп.

6. Не можна пов’язувати етнічну приналежність людини з її політичними переконаннями і моральними якостями.

7. Журналіст має у своїх матеріалах демонструвати, що етнічне розмаїття –це цінність будь-якого суспільства.

8. Неприпустима участь журналіста в поширенні і формуванні негативних стереотипів стосовно етно-культурної або іншої групи та конфесії. Необхідно уникати узагальнюючих визначень, що існують у розмовній лексиці висловлювань, які негативно характеризують усю таку групу.

9. Журналіст має усвідомлювати, що його непрофесіоналізм, упередженість, дезінформація можуть стати причиною дискримінації, нетерпимості, насильства, страждань і навіть загибелі людей.

Ухвалено на семінарі журналістів південних регіонів України

Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль