пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200135
18.12.2001

Нова книга!

   

"Земля у рiвновазi. Екологiя i людський дух" - українське видання книги колишнього Вiце-президента США Альберта Гора. Видання є безкоштовним для НУО, дослiдницьких центрiв та журналiстiв.

Iнститут сталого розвитку та видавництво "Iнтел-сфера" у груднi 2001 р. випустили українське видання книги А.Гора "Земля у рiвновазi. Екологiя i людський дух". Ця вiдома книга, написана 10 рокiв тому, мiстить, зокрема, жорстку критику полiтики президента Буша-старшого, i стала знову актуальною сьогоднi з огляду на повернення вже давно застарiлих пiдходiв в новiй адміністрації президента Буша-молодшого.

Ця книга присвячена проблемам взаємовiдносин людини i довкiлля та жорсткому протистоянню сучасної індустріальної цивілізації екологiчнiй системi Землi. В книзi також представлене бачення одного з провiдних полiтикiв свiту можливих шляхiв трансформації нашої цивілізації з метою вiдновлення екологічної рiвноваги на Землi та перетворення планети на безпечне та процвiтаюче мiсце проживання людей.

Публiкацiя здiйснюється в рамках проекту "ЗЕЛЕНА БIБЛIОТЕКА" спiльними зусиллями Iнституту сталого розвитку, ВГО "Україна. Порядок денний на ХХI столiття" та Iнституту iнформацiйного суспiльства за сприяння Партії Зелених України.

Крiм того Iнститутом сталого розвитку та видавництвом "Iнтелсфера" у 2000-01 р.р. виданi українською мовою:

1. "Стан свiту 2000" - перше українське видання щорічної доповiдi "State of the World 2000" by the Worldwatch Institute про глобальний прогрес на шляху до сталого суспiльства. 2. Збiрку матерiалiв 2-х конференцiй, що Iнститут провiв 11-12.04.2001 р. у Верховнiй Радi України: а) "Соцiально-економiчнi реформи в Україні та проблеми переходу до засад сталого розвитку", б) "Забезпечення рацiонального використання ресурсiв, збереження довкiлля - базових елементiв сталого розвитку - в процесi економiчних реформ в Україні", а також рекомендації учасникiв конференції до Національної стратегії сталого розвитку. 3. "Америка: сталий розвиток" (доповiдь Ради з питань сталого розвитку при Президентi США щодо стратегії розвитку США в ХХI ст.) 4. Програма дiй ООН "Порядок денний на ХХI столiття" (Agenda 21, Рiо - 92). 5. Програма дiй ООН з подальшого впровадження "Порядку денного на ХХI столiття" (Рiо+5).

Зазначенi публікації здiйсненi в рамках просвітницької iнiцiативи "НАМ ЖИТИ НА ЦIЙ ЗЕМЛI" Iнституту сталого розвитку та Всеукраїнської громадської організації "Україна: Порядок денний на ХХI столiття".

Видання є безкоштовними (по 1 примiрнику) для НУО, дослiдницьких центрiв та журналiстiв. Усi книги, за винятком п.2-3, можна отримати через офiс Iнституту (адреса наведена внизу), звернувшись до нас з офiцiйним листом-проханням.

01042, Киiв, вул. Патрiса Лумумби 4-б, к. 908 тел./факс: (044) 268-7246, 268-1132 Е-пошта: intspher@carrier.kiev.ua  

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль