пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200117
23.12.2001

Право власності на землю

   

Що таке майновий пай?

Це частка кожного члена КСП в майновому пайовому фонді, розмір якої залежить від його трудової участі в діяльності підприємства. Право на отримання майнового паю визначається відповідно до Законів України "Про колективне сільськогосподарське товариство" і "Про власність". Відповідно до вищезгаданих нормативних актів майно КСП, в т. ч. і реформованих, належить його членам на праві спільної часткової власності. Частка кожного члена товариства визначається на основі його трудового внеску до підприємства В процесі реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства повинні бути визначені індивідуальні майнові частки (паї) кожного члена КСП. Ця робота здійснюється комісією по реструктуризації і розпочинається із складання списку осіб, які мають право на отримання майнового паю.

Що таке пайовий фонд?

Майновий пайовий фонд господарства — це вартість майна, яке має бути розподілено між особами, що мають право на майновий пай, залежно від їх індивідуальних трудових внесків. До пайового фонду майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних засобів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Для розрахунку пайового фонду вартість всіх активів підприємства зменшується на суму боргів (короткострокової, довгострокової і реструктуризованої заборгованості), на вартість майна соціальної сфери, а також майна, що не підлягає паюванню (мережі водо- та газопостачання, дороги, меліоративні та осушувальні установки, багаторічні насадження та об’єктів, створених за рахунок бюджетних коштів тощо).


Які права власників майнових паїв?

Отримати майновий пай у натурі, грошима або цінними паперами. Право отримати майновий пай у натурі виникає тільки після припинення членства в КСП. Для отримання майнового паю його власник повинен подати заяву про вихід з господарства і про отримання майнового паю в натурі. При реорганізації КСП в іншу (інші) види юридичних осіб член КСП має право отримати свій майновий пай в натурі, якщо він не стає учасником одного з новостворених підприємств.

Продати, обміняти, подарувати свій майновий пай. Закон "Про колективне сільськогосподарське підприємство" встановлює, що право розпорядження майновим паєм настає після припинення членства в підприємстві. Це положення закону означає, що член КСП після виходу з господарства має не тільки право отримати свій майновий пай, тобто виділити свою частку зі спільної власності, але й право розпорядитися своєю часткою. Після припинення членства в КСП особа має право розпорядитися своїм майновим паєм як часткою в спільній власності, не отримуючи його в натурі.

В разі продажу майнового паю члени КСП — учасники спільної часткової власності мають право першочергової купівлі частки, що продається, за ціною продажу і на інших рівних умовах.

Законодавство не містить жодних обмежень щодо форми договору, ціни, що застерігається в ньому, чи інших умов, тобто сторони можуть самостійно визначити вартість паю за договором, незалежно від номінального розміру паю. Договір відчуження майнового паю краще укладати в письмовій формі.

Передати майновий пай у спадщину. У випадку смерті власника майнового паю його спадкоємці отримують право на майновий пай згідно з нормами цивільного законодавства. Якщо спадкоємець є членом того ж КСП, в т. ч реструктуризованих, що і спадкодавець, вартість отри-

маного паю може бути додана до вартості його власного паю.

Хто має право на земельний сертифікат?

Згідно з Указом Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність." від 8 серпня 1995 р., право на земельну частку мають усі члени КСП, включені до списку, який додається до державного акта на право колективної власності на землю. До нього мають бути включені всі, хто був членом господарства на час отримання цим господарством державного акта на право колективної власності на землю. Членами КСП вважаються:

постійні працівники КСП;

пенсіонери, що раніше працювали в КСП і залишаються його членами, незалежно від місця їх проживання;

військовослужбовці строкової служби, якщо вони не вийшли із КСП;

особи, направлені на навчання, якщо вони залишаються членами КСП;

жінки, що перебувають у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами або у відпустці з догляду за дитиною до 3-х років;

члени КСП, обрані на виборні посади до органів державної влади або місцевого самоврядування, якщо це передбачено статутом КСП.

Крім того, право на земельний сертифікат мають спадкоємці тих членів КСП, які мали право на отримання земельної частки, але померли до видачі земельних сертифікатів. У деяких областях України (Львівська, Івано-Франківська) право на земельну частку надається і працівникам соціальної сфери господарств.

Особи, які стали членами господарства після складання списку, можуть бути включені до нього за рішенням загальних зборів КСП, затверджених райдержадміністрацією.

Право на земельну частку безпосередньо не залежить від стажу роботи, виробничих показників, особистих заслуг, місця проживання тощо. Навіть, якщо ви звільнилися з підприємства після отримання сертифіката або переїхали будь-куди, ви не втрачаєте права на земельну частку.

Що ви повинні знати як власник земельної ділянки?

Після підписання Указу Президента від З грудня 1999 року, який стосується реформування аграрного сектора економіки, можна реально отримувати дохід від своєї землі. Адже в цьому Указі встановлені мінімальні розміри орендної плати на землю, яку власник може передавати в оренду (1% від грошової оцінки землі).

В середньому в Україні розмір орендної плати становить 80 грн. за 1 га.

Згідно з законом для виділення земельної ділянки (в натурі) та отримання державного акта на право приватної власності на землю землевпорядна установа повинна визначити на місцевості межі вашої ділянки.

Оплату землевпорядних робіт покладено на власника земельної ділянки, але закон дозволяє оплатити ці роботи іншій особі, наприклад, тій, що має намір орендувати ділянку.

Отримуючи державний акт на право приватної власності на землю, селянин одночасно отримує цілу низку юридичних прав та обов’язків.

Ставши власником земельної ділянки, ви зможете або особисто обробляти свою землю, або передати й в оренду. Крім того, ви зможете у разі необхідності продати свою земельну ділянку, передати її у спадщину чи заставу або обміняти з урахуванням обмежень, установлених державою задля захисту ваших інтересів.

Як приватний власник земельної ділянки, ви також матимете певні обов’язки, встановлені законодавством України. Так, ви можете використовувати її тільки в сільськогосподарських цілях, сплачуючи відповідні податки.

Передаючи свою землю в оренду іншій особі, ви можете домовитись про сплату податків цією особою в рахунок належної вам орендної плати.

Ви хочете знати правильну вартість вашої земельної частки та її розмір?

Вартість земельної частки (паю) розраховується за формулою: Взч = Гоз: Ков,

де Взч — вартість земельної частки (паю) (у гривнях),

Гоз- грошова оцінка землі, переданої у колективну власність підприємству (у гривнях);

Ков- кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай)

Розмір земельної частки (паю) визначається за формулою:

Рзч =Взч: : Сго де Сго = Гоз :Пэкв

де Рзч — розмір земельної частки (паю) (в умовних кадастрових гектарах);

Взч — вартість земельної частки (паю) (у гривнях);

Сго — середня грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність (у гривнях);

Пэкв — площа земельних угідь колективної власності (у га).

Грошова оцінка земель здійснюється з метою врегулювання відносин при передачі землі у власність і розпорядження нею. Вона визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою виробництва зернових культур, ціни на зерно і терміну капіталізації рентного доходу за формулою:

Гоз =Рздп х Ц х Тк

де Гоз — грошова оцінка гектара орних земель під

багаторічними насадженнями, природними сіножатями, пасовищами по Україні (в гривнях);

Рздп — рентний загальний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями й пасовищами по Україні (в центнерах);

Ц — ціна центнера зерна (у гривнях);

Тк — термін капіталізації рентного доходу (в роках), який встановлюється на рівні 33 років.

Слід пам’ятати: якою б не була оцінка земельної ділянки, її реальна ринкова ціна визначається попитом і пропозицією.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори