пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
23.12.2001
У недержавних організаціях

Звіт про виконання проекту Харківської правозахисної групи за фінансування Міжнародного фонду "Відродження" "Створення та підтримка сайту "Права людини в Україні" в Інтернеті"

   

(1 липня 2000 р. – 29 грудня 2001 р.)

1. Короткий опис події, на реалізацію якої спрямовано проект та цільової групи, в межах якої цей проект здійснювався

Мета проекту — створення та постійна підтримка сайту "Права людини в Україні" в мережі Інтернет, який був би потужним інформаційним ресурсом у сфері прав людини та історії правозахисного руху в Україні. Проект спрямований на потреби відвідувачів Інтернету:

пересічних українських громадян, які могли б отримати відповіді на актуальні питання, пов’язані з правами людини;

членів правозахисних й інших недержавних організацій та фахівців-правників, істориків тощо – для них сайт "Права людини в Україні" матиме роль ресурсного центру та бібліотеки;

міжнародних організацій, посольств тощо – для них сайт виконуватиме функцію інформаційного центру, що висвітлює стан прав людини в Україні.

2. Будь ласка, оцініть короткострокові та довгострокові результати Вашого проекту

Робота по створенню сайту була розпочата у середині березня цього року, перша версія була вміщена в IP-просторі 6 серпня 2000 року, а повідомлення про відкриття сайту було зроблене 6 вересня. Протягом вересня-грудня щотижня вносилися нові дані, іноді на тиждень припадало дві-три зміни. Таким чином, було забезпечено постійну підтримку і оновлення сайту. Одночасно забезпечувалося повідомлення користувачів сайту про нові надходження: були створені три списки адресів для розсилки анотацій нових надходжень до сайту відповідно українською, англійською та російською мовами, ці повідомлення розсилалися електронною поштою одночасно з внесенням змін. Списки адресів складалися на основі опитування партнерів Харківської правозахисної групи (далі — ХПГ) в Україні та за її межами та листування з відвідувачами сайту. Крім того, сайт та окремі його складові – періодичні видання „Права людини“ та „Громадянська освіта“ були зареєстровані на декількох пошукових машинах.

Отже, короткострокові результати проекту — створення першої версії інформаційного ресурсу, який включає WEB-сайт "Права людини в Україні" з україномовною та англомовною версіями та службу розсилки всім бажаючим анотацій змін до сайту та електронних видань ХПГ електронною поштою, і його регулярне оновлення.

Загальна кількість WEB-сторінок (файлів) — 1075 (дані на 01.01.2001)

Розмір Інтернет-ресурсу — 20 МВ (дані на 01.01.2001)

Україномовна версіяскладається з 11 розділів, що підрозділяються на 20 рубрик:

ОРГАНІЗАЦІЇ

КАМПАНІЇ

Захист свободи висловлювань

Захист від катувань та жорстокого поводження

Оголошення

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ФІНАНСУВАННЯ

Х П Г

ПЕРІОДИКА

Інформаційно-аналітичний бюлетень "ПРАВА ЛЮДИНИ"

Щомісячний бюлетень ПРАВА ЛЮДИНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Спеціальні випуски інформаційно-аналітичного бюлетеня "ПРАВА ЛЮДИНИ"

Щоквартальник СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАНЬ І ПРИВАТНІСТЬ (СВіП).

СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАНЬ В УКРАЇНІ. Електронне видання

ВИДАННЯ

Видання Харківської правозахисної групи

ДОКУМЕНТИ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Що таке правозахист?

Запобігання катуванням та жорстокому поводженню

Моніторинг свободи висловлювань і приватності в Україні

Служби безпеки в умовах конституційної демократії

Комплексне дослідження стану прав людини в Україні

Історія дисидентського руху в Україні

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

МИ, НАРОД. ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ (Американський посібник: 40 уроків з громадянської освіти)

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ КОНЦЕПЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Англомовна версіяутворена з чотирьох розділів, що підрозділяються на 10 рубрик:

About Our Group

Campaign

Protection of the freedom of expression

Protection from torture and cruel treatment

Periodic Editions

PRAVA LUDYNY

FREEDOM OF EXPRESSION IN UKRAINE

Research

What is Human Rights Protection?

Prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

Monitoring of the Freedom of Expression and Privacy in Ukraine

Security Services in a Constitutional Democracy

Analysis of status of Human Rights in Ukraine

The history of dissent in Ukraine (1954-1988)

На сайті регулярно вміщуються електронні періодичні видання ХПГ:

Таблиця 1

№ п.п

Назва видання

Мова видання

Періодичність випусків

1

Інформаційно-аналітичний бюлетень

„ПРАВА ЛЮДИНИ“

Українською та російською

Два випуски на місяць

2

Бюлетень „ПРАВА ЛЮДИНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА“

українською та російською

Щомісячник

3

Спеціальні випуски інформаційно-аналітичного бюлетеня „ПРАВА ЛЮДИНИ“

українською, російською,

англійською

Один раз на два місяці

4

СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАНЬ І ПРИВАТНІСТЬ (СВіП).

українською

Щоквартальник

5

СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАНЬ В УКРАЇНІ. Електронне видання

українською

Щомісячник

6

Informative bulletin of the Kharkiv Group for Human Rights Protection „PRAVA LUDYNY“

англійською

Щомісячник

7

FREEDOM OF EXPRESSION IN UKRAINE

англійською

Щомісячник

На сайті вміщено всі бюлетені "Права людини" і "Prava Ludyny" за 2000 рік, всі випуски СВіП, "Грома-дянська освіта" за 1999-2000 роки, створені архіви випусків "Прав людини" за 1999 р. та всіх випусків бюлетеня "Prava Ludyny" за 1996-1998 р.р.

Слід зазначити, що порівняно з проектом, поданим на конкурс МФВ, на сайті зроблені великі розділи "Дослідження" і "Громадянська освіта". У стадії створення знаходяться розділи "Організації", "Кампанії", "Рекомендації", "Фінансування", "Документи", які буде суттєво доповнено і розширено протягом другого етапу виконання проекту, буде створено також розділи "Дискусії" і "Путівник", які планувалися, і додатково створено розділ "Громадська приймальня", в якому будуть вміщені відповіді експертів-правників на конкретні питання відвідувачів сайту та інші питання, які мають суспільний інтерес, що виникли з практики роботи ХПГ та інших організацій.

Довгостроковими результатами, на нашу думку, слід вважати створення структури сайту, яка відкрита для подальшого розвитку і збагачення, розробка системи повідомлень україномовних, англомовних та російськомовних відвідувачів сайту про зміни на ньому і формування в такий короткий термін групи постійних користувачів сайту, яка складається як із старих партнерів ХПГ, так і нових організацій і приватних осіб, причому ця група стрімко розширюється і, напевне, буде розширюватись й далі. Для ілюстрації цих тверджень необхідно розглянути кількісні показники роботи сайту.

За даними незалежного статистичного лічильника ("SPYLOG") всього за період з 11 вересня 2000 до 1 січня 2001 (134 доби) було зареєстровано 1224 відвідувань сайту. З них за останній місяць було зареєстровано 312 нових відвідувачів.

Найчастіше відвідуються рубрики:

- Новини сайту та сторінки, на які вказано в новинах;

- Електронне видання інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини";

- Розділ "Історія дисидентського руху в Україні"

За статистичними даними того ж лічильника, географічний розподіл відвідувачів сайту виглядає так:

Україна — 65,8% ; США — 8,26%; Росія — 4,44% ; Німеччина — 3,82% ; Європейський Союз — 4,16% ; Великая Британія — 2,39% ; Канада — 2,32% ; Франція — 1,02% ; Польща — 1,23% ; Ізраїль — 1,16%.

Кількість одержувачів інформації електронною поштою наведено в табл. 2.

Таблиця 2

№ п.п

Категорія електронної розсилки

Кількість адресатів

1

Анотації змін до україномовної версії сайту

117

2

Анотації змін до англомовної версії сайту

49

3

Анотації змін до сайту, що надаються російською мовою

48

4

Інформаційно-аналітичний бюлетень „ПРАВА ЛЮДИНИ“

73

5

Бюлетень „ПРАВА ЛЮДИНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА“

50

6

Informative bulletin of the Kharkiv Group for Human Rights Protection „PRAVA LUDYNY“

49

3. Опишіть, яким чином реалізація проекту сприяла зростанню іміджу Вашої організації, створенню мережі чи осередків всередині неї, підсиленню можливостей обміну, комунікації та співробітництву з іншими національними та міжнародними організаціями (будь ласка, прокоментуйте це, спираючись на мету Вашого проекту)

Завдяки виконанню цього проекту нашій організації вдалося підвищити свій комунікативний потенціал, знайти нових партнерів в Україні та за її межами, приблизно на 20% підвищити наклад періодичних видань за рахунок того, що, як виявилося, деякі читачі більш схильні читати наші видання в Інтернеті або отримувати їх електронною поштою замість паперової версії, і за рахунок цього ми мали змогу включити до списків розсилок нових читачів, які не мають доступу до електронної пошти (кількість бажаючих отримувати наші періодичні видання завжди перевищує наші фінансові можливості).

4. Які труднощі та перешкоди, якщо такі були, виникли під час реалізації проекту? Чи необхідно було переосмислити та перекомпонувати етапи реалізації Вашого проекту? Якщо так, то яким чином ви вийшли зі скрутної ситуації?

По-перше, опрацювання інформації, зібраної і виробленою ХПГ за 12 років існування, для вміщення на сайті виявилось значно більш складною задачею, ніж це здавалося до початку роботи - як внаслідок великих її обсягів, так і внаслідок складності її структурування і представлення в електронному вигляді. На сьогодні опрацьовано не більше третини інформаційних матеріалів, які є в ХПГ. Але тут виникає інша проблема: обсяг сайту вже досяг запланованого розміру в 20 Мб, і це при тому, що майже всі файли, які обсягом більше 100 Кб, вміщуються в zip-форматі. Можна сміливо прогнозувати, що обсяг сайту через 6 місяців буде більше, ніж 40 Мб, і постане проблема оплати за місце. По-друге, виявилося, що створення розділу "Дискусії" є досить складним з технічної точки зору завданням, оскільки реалізація діалогу з читачами, який був запланований, потребує розробки спеціального програмного забезпечення. Тому створення розділу буде здійснене на другому етапі виконання проекту. По-третє, більшість організацій-партнерів так і не надіслали довідки про свою роботу для вміщення на сайті в розділі "Організації", тому цей розділ поки що не репрезентує в належному обсязі правозахисний рух України. Тому на другому етапі проекту цей розділ планується розширити за рахунок власних зусиль ХПГ. Просимо наших колег заповнити анкету, що додається до цього числа ПЛ.Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль