пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200228
16.12.2002

Нова британська iнiцiатива в галузi ЗМI.

   

Проект "Медiареформи", пiдтриманий урядом Великої Британiї, спрямований на змiну ставлення до свободи слова та незалежних мас-медiа у всьому українському суспiльствi. Головна увага придiлятиметься тим професiйним групам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з iнформацiйною галуззю, - журналiстам, парламентарям, бiзнесменам.

Проект "Медiареформи" спрямований на змiну ставлення до свободи слова та незалежних мас-медiа у всьому українському суспiльствi. Головна увага придi-лятиметься тим професiйним групам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з iнформацiйною галуззю, - журналiстам, парламентарям, бiзнесменам, державним службовцям, суддям, адвокатам, лiдерам громадських органiзацiй. Для спiвпрацi з ними на базi Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська Академiя" буде створено Центр медiареформ.

Органiзатори проекту "Медiареформи" вважають, що попри тi позитивнi змiни, яких зазнало українське суспiльство за останнi десять рокiв, без свободи слова, незалежних засобiв масової iнформацiї та професiйної незалежностi журналiстiв подальший рух України у бiк створення правової держави i розвитку громадянського суспiльства є неможливим. На думку директора Центру медiареформ Сергiя Квiта, поняття свободи слова належить до сфери українських нацiональних iнтересiв, - як у сенсi формування iмiджу України на мiжнароднiй аренi, так i з перспективи подальшого розвитку демократичних процесiв у нашiй державi.

У проектi "Медiареформи" беруть участь з українського боку Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська академiя" (Школа журналiстики), на базi якого створюється Центр медiареформ, також Незалежна Асоцiацiя мовникiв (НАМ), журнал "Телерадiокур’єр" та "iнтерньюз-Україна" (iнтернет-видання "Телекритика"). Британська сторона представлена фiрмою TADS, Лiдським унiверситетом та низкою незалежних британських медiа-експертiв. Завдання проекту реалiзовуватимуться через постiйно дiючий прес-клуб медiареформ, також через видавничу, органiзацiйну, навчальну, науково-дослiдну дiяльнiсть та лобiювання.

Британське Мiнiстерство у справах мiжнародного розвитку (DFID) реалiзує цей проект у рамках британської пiдтримки демократичних реформ в Українi.

Подальшу інформацію можна отримати у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль