пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200210
18.12.2002

Український омбудсмен i представники громадських органiзацiй занепокоєнi масовим порушенням прав виборцiв.

   

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Нiна Карпачова i представники громадських органiзацiй, що здiйснюють монiторинг виборiв, занепокоєнi масовими порушеннями виборчих прав громадян.

21.03.2002 на прес-конференцiї в агентствi „Iнтерфакс-Україна“ Н. Карпачова назвала серед най-
бiльш поширених порушень виборчого законодавства безпiдставну вiдмову громадянам у реєстрацiї їх кандидатами в депутати; „масове зняття“ кандидатiв з реєстрацiї.

Серед встановлених порушень на основi скарг, що надходять омбудсмену, також вимоги виборчих комiсiй про дотримання кандидатами iнституту прописки, скасованого рiшенням Конституцiйного суду; порушення вимог передвиборної агiтацiї; вiдсутнiсть рiвного доступу кандидатiв до ЗМI. Омбудсмен вiдзначила адмiнiст-
ративний тиск на виборцiв; зловживання низки кандидатiв службовим становищем i залучення своїх пiдлеглих до передвиборної агiтацiї; звiльнення з роботи кандидатiв, що представляють певнi полiтичнi сили.

Н.Карпачова також вiднесла до порушень виборiв проблему бiдностi. Вона пояснила, що понад 3 млн. українських громадян змушенi шукати роботу за кордоном, i переважна їх бiльшiсть не мають можливостi реалiзувати свої виборчi права.

Крiм цього, вiдзначила омбудсмен, iснує проблема часткового порушення прав тих, хто перебуває в мiсцях позбавлення волi — 151 тис. осiб, i в СIЗО — 43 тис. осiб. Н.Карпачова нагадала, що вони можуть реалiзувати своє виборче право згiдно з законом про вибори народних депутатiв, але не мають його згiдно з законом про мiсцевi вибори.

Омбудсмен також зазначила необхiднiсть пiдвищення ролi судiв у поновленнi порушених виборчих прав громадян, зазначивши, що у Верховному Судi перебуває 88 громадянських скарг на дiї окружкомiв, з яких у задоволеннi 77 вiдмовлено, задоволено 4, 3 — частково.

Н.Карпачова при цьому заявила, що мiсцевi суди „фактично дiють всупереч Конституцiї“, оскiльки рiшення, що стосуються виборчих суперечок, за законодавством є остаточними i не пiдлягають оскарженню, чим, за її словами, порушується конституцiйне право громадянина оскаржити судове рiшення в судi вищої iнстанцiї.

Омбудсмен повiдомила, що вона направила подання до Верховного Суду у зв’язку з вiдмовою кримському спiкеру Леонiду Грачу в правi на оскарження рiшення мiсцевого суду, в якому зажадала поновлення права на судовий захист вiдповiдно до Конституцiї. Н.Карпачова також звернулася до Конституцiйного Суду з проханням визнати неконституцiйним п.3 ст. 30 закону про мiсцевi вибори, вiдповiдно до якого вiд претендента в кандидати потрiбно, щоб вiн проживав або працював у виборчому округу.

Глава Фонду регiональних iнiцiатив Сергiй Рудик поiнформував, що згiдно з монiторингом ходу виборiв, здiйснюваного Фондом, можна видiлити 5 найпоширенiших видiв порушень. 22% порушень законодавства, за його словами, стосуються передвиборної агiтацiї, 20% — втручання в хiд виборiв органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, 18% — роботи виборчих комiсiй, 15% — незаконної вiдмови в реєстрацiї кандидатiв i 15% — пiдкупу виборцiв.

При цьому С.Рудик зазначив, що довести факти пiдкупу виборцiв дуже складно, оскiльки кандидат може робити це опосередковано. Серед найпоширенiших порушень агiтацiї вiн назвав полiграфiчну продукцiю без вихiдних даних, використання службового становища — примушення виборцiв голосувати за певну полiтичну силу пiд загрозою звiльнення.

С.Рудик також зазначив на масовi випадки внесення до спискiв виборцiв „мертвих душ“ — людей, якi померли, не проживають на дiльницi або якi не досягли 18 рокiв, а також внесення до рiзних спискiв жителiв одних i тих самих будинкiв.

Глава Фонду зазначив, що мiсцевi суди, розбираючи виборчi спори, часто ухвалюють рiшення „на догоду чиїм-небудь полiтичним iнтересам“. Вiн також повiдомив про „подвiйнi стандарти“ в пiдходi до прийняття виборчими комiсiями рiшень про зняття кандидатiв, що представляють тi чи iншi полiтичнi сили.

Глава Комiтету виборцiв України Iгор Попов заявив, що найбiльша небезпека в останнiй день виборчої кампанiї — 31 березня — полягає в тому, що спостерiгачi i представники опозицiї можуть не дiстати права доступу на деякi виборчi дiльницi. Вкрай важливо, за його словами, дотримання принципу прозоростi пiдрахунку голосiв. Порушення цих принципiв, вiдзначив вiн, може поставити пiд сумнiв результати виборiв.

Інтерфакс-Україна, 21.03.2002

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори