пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200210
18.12.2002

Комiтет виборцiв вважає минулi вибори в Україні гiршими за органiзацiєю.

   

Як заявив керiвник програми довгострокового спостереження за ходом виборчої кампанiї Євген Побережний, „практично всi виборчi комiсiї виявилися не готовими до проведення виборiв“. За його словами, на бiльшостi виборчих дiльниць вiдведенi для голосування примiщення не вiдповiдали вимогам закону i не дозволяли органiзувати голосування вiдповiдним чином, на бiльшостi виборчих дiльниць не була пiдготовлена достатня кiлькiсть кабiнок для голосування, на багатьох дiльницях спостерiгалися проблеми зi списками виборцiв, якi були складенi неточно. За словами Є.Побережного, практично на всiх виборчих дiльницях України голосування проводилося поза кабiнками, (на пiдвiконнях, столах, стiльцях, пiдлозi, сходинках). Таким чином, за даними КВУ, у багатьох випадках порушувалася таємниця голосування. Крiм того, через недостатню кiлькiсть кабiнок, непiдготовленiсть дiльниць, за пiдрахунками КВУ, близько 15% виборцiв не змогли взяти участi в голосуваннi. На виборчiй дiльницi в Херсонi, за даними КВУ, померла немолода жiнка, „серце якої не витримало кiлькох годин стояння в черзi“. За даними Комiтету виборцiв, голосування на дiльницях у багатьох випадках продовжувалося пiсля 20.00 i в окремих випадках навiть пiсля пiвночi. Комiтет виборцiв України звертає увагу, що поширенi Центрвиборчкомом статистичнi данi про низьку активнiсть виборцiв у день виборiв вiдповiдає дiйсностi, оскiльки цей показник вiдображає не стiльки кiлькiсть тих, хто хотiв проголосувати, а „швидше кiлькiсть тих, кому вдалося проголосувати“. У зв’язку з вiдзначеними порушеннями Комiтет виборцiв виступає за розведення за часом парламентських i мiсцевих виборiв. Серед iнших причин перенесення мiсцевих виборiв на iнший час заступник глави прав-
лiння КВУ Євген Радченко вiдзначив неможливiсть органiзацiї контролю, як за парламентськими, так i за мiсцевими виборами. За його словами, в бiльшостi випадкiв спостерiгачi були акредитованi для контролю за виборами до Верховної Ради i не мали можливостi контролювати мiсцевi вибори, де використовувався найбiльш широко адмiнiстративний ресурс. КВУ також закликає провести ретельний аналiз використання вiдкрiпних талонiв, за якими голосували виборцi. КВУ припускає, що багато виборцiв могли взяти участь у голосуваннi кiлька разiв. Крiм того, КВУ звертає увагу на правову колiзiю, що виникла в зв’язку з тривалим пiдрахунком голосiв. Закон про вибори народних депутатiв дає на оскарження порушень, виявлених при пiдрахунку голосiв, термiн 5 днiв вiд дня виборiв. Водночас, на багатьох дiльницях пiдрахунок ще не закiнчився або буде закiнчений до вечора п’ятницi. Таким чином, частина суб’єктiв виборчого процесу, на думку КВУ, не матиме можливостi оскаржити рiшення виборчкомiв.

Інтерфакс-Україна


Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль