пошук  
версія для друку
09.04.2004

Наказ Державного Казначейства України №11 від 23.01.2004 р.

   

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

Н А К А З
23.01.2004 N 11

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2004 р.
за N 174/8773

Про затвердження
Порядку виконання
Державним казначейством України рішень суду
щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури, а також судів

На виконання частини четвертої статті 47 Закону України "Про Державний бюджет на 2004 рік" (N 1344-IV [1344-15] та відповідно до Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 [590-95-п],

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів (додається).

2. Начальникові Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни Ливун С.В. забезпечити доведення наказу до відома управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у триденний термін після його затвердження.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Пашину Н.П. та заступника Голови Чечуліну О.О.

Голова  П.Г.Петрашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
23.01.2004 N 11

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2004 р.
за N 174/8773

 

ПОРЯДОК
виконання Державним казначейством України
рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання частини четвертої статті 47 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" [1344-15] та відповідно до Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 [590-95-п].

1.2. Виконання судових рішень, які передбачають відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, здійснюється Державним казначейством України за приписами Державної виконавчої служби України за черговістю їх надходження, за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету.

1.3. У разі потреби в таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів відповідно до абзацу сьомого статті 47 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15).

2. Порядок проведення безспірного списання коштів

2.1. Після отримання розпису державного бюджету на поточний рік Управління видатків державного бюджету Державного казначейства України формує пропозиції щодо виділення асигнувань загального фонду державного бюджету на суму в межах річного розпису бюджетних асигнувань за КПКВ 3511250 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду" та спрямовує їх у встановленому порядку на відкритий рахунок.

2.2. Асигнування для проведення зазначених видатків відкриваються на початку місяця відповідно до затверджених пропозицій у загальновстановленому порядку за КПКВ 3511250 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду" на всю суму затверджених пропозицій.

2.3. Списання коштів проводиться у безспірному порядку з рахунку, який відкривається в Управлінні обслуговування кошторисів бюджетних установ та інших клієнтів Державного казначейства України на ім’я Державного казначейства України за балансовим рахунком 3525 "Рахунки для обліку операцій за загальнодержавними видатками за коштами загального фонду державного бюджету".

2.4. За умови недостатності коштів на рахунку для виконання припису Державної виконавчої служби Управління обслуговування кошторисів бюджетних установ та інших клієнтів Державного казначейства України здійснює облік цих документів на рахунках позабалансового обліку документів, неоплачених у строк, а також готує лист Департаменту по бюджету Міністерства фінансів України з обгрунтованими пропозиціями щодо збільшення бюджетних асигнувань на поточний або наступний місяць. За умови внесення Міністерством фінансів України змін до помісячного розпису Управління видатків Державного казначейства України включає суму, на яку були збільшені помісячні асигнування, до проекту пропозицій на найближчий тиждень.

2.5. Виконання рішень суду, які передбачають відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, здійснюється у разі надходження до Державного казначейства постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження, виконавчого документа та оформленої належним чином у двох примірниках платіжної вимоги . Реквізит "Призначення платежу" платіжної вимоги має містити інформацію про назву, дату виконавчого документа, статтю закону про Державний бюджет України, якою передбачено проведення загальнодержавних видатків Державного бюджету України. Якщо платіжна вимога оформлена з порушенням вимог до заповнення реквізитів розрахункових документів, установлених Національним банком України, Державне казначейство України повертає органу державної виконавчої служби платіжну вимогу та виконавчий документ без виконання. Підстави для повернення зазначаються на зворотному боці розрахункового документа.

 

2.6. Безспірне списання коштів проводиться Управлінням обслуговування кошторисів бюджетних установ та інших клієнтів Державного казначейства України на підставі постанови державного виконавця, платіжної вимоги та виконавчого документа. Постанова державного виконавця, один примірник платіжної вимоги, копія виконавчого документа залишаються на зберіганні у Державному казначействі України. інший примірник платіжної вимоги та виконавчий документ з відміткою про виконання повертаються органу державної виконавчої служби.

2.7. Оплата платіжної вимоги оформляється платіжним дорученням, яке засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа казначея. Дата складання платіжного доручення має відповідати даті списання коштів. У реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення орган Державного казначейства зазначає номер і дату платіжної вимоги, яка сплачується, та зазначає текст, що наведений у реквізиті "Призначення платежу" цієї платіжної вимоги. Для підтвердження оплати відповідальний виконавець окреслює в платіжній вимозі реквізит "Сума" та на звороті поданих до органу Державного казначейства її примірників, а також на виконавчому документі зазначає дату, суму платежу, засвідчуючи це своїм підписом.

2.8. Відшкодована сума обліковується Державним казначейством України наростаючим підсумком та відображається у звітності про виконання державного бюджету як видатки державного бюджету за КПКВ 3511250 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду".

2.9. У разі, якщо бюджетні призначення за відповідною бюджетною програмою вичерпуються до завершення бюджетного періоду, Державне казначейство України повертає надіслані органами державної виконавчої служби документи з відміткою про відсутність коштів бюджету за бюджетною програмою.

2.10. Облік операцій щодо виконання судових рішень здійснюється у загальновстановленому порядку.

Начальник Юридичного управління  О.Л.Зіневич

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори