пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
15.04.2004
03
джерело:
(“Сіверщина”, м. Чернігів, № 4 (537), 23 cічня 2004 р.)

Як робляться тиражi. До пiдсумкiв передплати

   

Пiдсумки передплати на мiсцеву пресу в нашiй областi на 2004 рiк знову зафiксували домiнуюче положення преси органiв влади. Три обласнi газети, якi й зайняли першi три мiсця за тиражами, плюс два з половиною десятки районних газет мають сумарно близько 90% передплатних тиражiв газет областi. Оце i всi балачки про те, що в Українi iснує сила-силенна рiзноманiтної преси. Iснує юридично i на Чернiгiвщинi десь 150 газет. I ось три десятки державних газет (20% за назвами) мають 90% тиражу. До цього слiд додати, що практично всi електроннi мас-медiа (радiо i телебачення) також у руках органiв влади. I стане ясно, що про якусь свободу слова, якийсь контроль суспiльства за обраною ним же владою, контроль через засоби iнформацiї поки що говорити рано.

Перше мiсце за передплатним тиражем, як i ранiше, займає обласний тижневик "Гарт" — видання редакцiї i обласної ради — майже 63 тисячi передплатникiв, у тому числi майже 3200 — росiйськомовного варiанту. На другому мiсцi — газета обласної державної адмiнiстрацiї "Чернiгiвський вiсник" — майже 34 тисячі, на третьому — газета обласної адмiнiстрацiї i обласної ради — "Деснянська правда" — майже 24 тисячі передплатникiв.

На четвертому мiсцi, як i ранiше, — наша газета "Сiверщина" — трохи бiльше як 18 тисяч передплатникiв. Ось перша за тиражем четвiрка газет областi, всi iншi значно вiдстали.

Як робився тираж деяких газет, показує публiкацiя в газетi "Гарт" 19 грудня цiкавого листа начальника Чернiгiвського мiського управлiння охорони здоров’я Юрiя Бойка. Цитуємо дослiвно:

"Головним лiкарям лiкувально-профiлактичних закладiв мiста. Зобов’язую провести пiдписку на газету Чернiгiвської мiської ради "Чернiгiвськi вiдомостi" у термiн до 20.12.2003 року. Пiдписку провести для всiх функцiональних пiдроздiлiв закладу, а також особисто виписати газету головному лiкарю, його заступникам, керiвникам функцiональних пiдроздiлiв, завiдувачам вiддiлень, старшим медичним сестрам (тощо), лiкарям згiдно з орiєнтовним планом пiдписки. Провести вiдповiдну роз’яснювальну роботу серед iнших працiвникiв закладу. Призначити особу, вiдповiдальну за органiзацiю проведення пiдписки, про що доповiсти у дводенний термiн за тел.: 3-42-24, 3-42-80. Про результати пiдписки доповiсти до 20.12.2003 року! Головним лiкарям взяти пiд особистий контроль хiд пiдписки". I далi для всiх медичних закладiв Чернiгова надається орiєнтовний план (кiлькiсть примiрникiв для закладу) передплати.

Як витрясаються грошi

У влади є рiзнi можливостi фiнансування своїх видань. Окрiм прямих бюджетних дотацiй, можна витягти грошi з бюджету й в iнший спосiб. Наведений лист дає про це уявлення. А ще — цiкава цифра: з майже 34-х тисяч "Чернiгiвського вiсника" понад 2 тисячi було передплачено за окремим iндексом — "Для пiдприємств". Так i записано в обласному каталозi передплати. Причому, якщо для населення передплатна цiна газети становила 22 гривнi на рiк, то для пiдприємств — 34 гривнi. Ясно, керiвники оформляли передплату не зi своєї кишенi, а за рахунок пiдприємства. Можливо, там є частина i госпрозрахункових пiдприємств, якi влада "умовила" оформити передплату, хоч i тут слiд було б запитати у тих же акцiонерiв, дають вони на це згоду чи нi? Але зрозумiло, що серед тих пiдприємств — величезна кiлькiсть шкiл, лiкарень, будинкiв культури, сiльрад. Цебто з бюджету знову витягнуто десятки тисяч гривень. З ваших кишень, шановнi читачi, щоб влада мала змогу за вашi грошi розказувати, як ви гарно живете.


Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль