пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
12.05.2004
Захист від дискримінації

Спiльна усна заява Мiжнародної Амнiстiї та Human Rights Watch з приводу громадянських i полiтичних прав

   

Проголошена на засiданнi Комiсiї ООН з прав людини, 60-та сесiя (Комiсiя працювала 15 березня – 23 квiтня 2004)

Шановний пане Голово,

Мiжнародна Амнiстiя та Human Rights Watch просять Комiсiю закликати усi держави поважати, захищати та дотримуватися прав осiб, якi стають жертвами порушень через їхню сексуальну орієнтацію або ґендерну iдентичнiсть.

Права людини – унiверсальнi. Проте лесбiянки, геї, бiсексуали та трансвестити постiйно, протягом усього свого життя, в усьому свiтi, стають жертвами порушень прав людини.

Як Комiсiя, так i правозахиснi механiзми ООН, зобов’язанi дотримуватися принципу унiверсаль­ностi, пiдтверджуючи право усiх людей на свободу вiд дискримiнацiї, та засуджуючи подiбнi порушення.

Протягом усієї iсторiї людства, упередженiсть використовувалася та розпалювалася заради полiтичних цiлей. Вiдмiнностi мiж людьми на ґрунтi раси, релiгiї, ґендеру, ґендерної iдентичностi чи сексуальної орiєнтацiї, служили засобом того, щоб позбавити прав певну групу осiб, або навiть поставити цю групу поза межами людства. Iдентичнiсть кожної людської iстоти – це комплексна проблема: її не можна звести до певних чинникiв чи атрибутiв. Проте упередженiсть, пов’язана iз сексуальною орієнтацією та ґендерною iдентичнiстю, створила пiдґрунтя для жорстоких насильств.

Риторичнi вислови, в яких вiдчутна ненависть та намагання позбавити людськостi цiлi прошарки населення, описують цих людей як «недолюдей». Ця дегуманiзацiя особистостi – перший крок на шляху до насильства, свавiльних арештiв, тортур i вбивств – як вiд рук членiв власної родини, так i з вини чи вiдома державних службовцiв.

Шановний пане Голово,

право на свободу вiд дискримiнацiї на пiдставi сексуальної орiєнтацiї вiдображено у мiжнародному правi. В 1994 роцi Комiсiя з прав людини пiдтвердила, що положення про недискримiнацiю у Мiжнародному Пактi про громадянськi i полiтичнi права включають право не бути жертвою дискримiнацiї на пiдставi сексуальної орієнтації.

Комiтет щодо економiчних, соцiальних та культурних прав неодноразово заявляв про вплив дискримiнацiї на пiдставi сексуальної орiєнтацiї на можливiсть користуватися фундаментальними правами людини. Органи ООН заявляли про порушення прав людини на пiдставi сексуальної орієнтації або ґендерної iдентичностi. Багато iз Спецiальних Доповiдачiв також цитували подiбнi випадки у своїх звiтах.

Додатково проблема сексуальної орiєнтацiї та дискримiнацiї була пiднята i визнана на багатьох конференцiях ООН та зустрiчах, у тому числi на Мiжнароднiй Конференцiї щодо населення i розвитку, на Четвертiй Свiтовiй Пекiнськiй жiночiй конференцiї, та у доповiдях, присвячених її п’ятирiчним результатам.

Це питання отримує все бiльшу пiдтримку та розумiння, вiдповiдно зростає рiвень документацiї випадкiв порушень, насильств та iнших актiв дискримiнацiї на пiдставi сексуальної орiєнтацiї чи ґендерної iдентичностi.

Мiжнародна Амнiстiя та Human Rights Watch, разом з мiсцевими активiстами та правозахисними органiзацiями в усьому свiтi, неодноразово привертали увагу урядiв до жахливих насильств, жертвами яких стають лесбiянки, геї, бiсексуали та трансвестити.

Настав час для Комiсiї зайняти чiтку позицiю. Якщо Комiсiя не зможе дотримати принцип унiверсальностi прав людини, якщо їй не вдасться навiть обговорити проблему дискримiнацiї на пiдставi сексуальної орієнтації чи ґендерної iдентичностi, тодi вона зрадить iнтереси мiльйонiв людей в усьому свiтi. Вона не зможе виконати свого обов’язку дотримуватися головних принципiв прав людини.

Ми просимо членiв Комiсiї та держави-учасницi висловитися та пiдтримати тезу про те, що жоднi винятки у принципi унiверсальностi прав людини неприйнятнi; засудити порушення прав людини на пiдставi сексуальної орієнтації та гендерної iдентичностi; поважати, захищати та дотримуватися прав усiх людей, без будь-якої дискримiнацiї.

Дякую, пане Голово.


Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль