пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200616
13.06.2006 | Ольга Гончарова, м.Харків

Виконання рішень Європейського суду з прав людини

   

Кабінет Міністрів України видав Постанову № 784 від 31травня 2006 року «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», яка за винятком деяких статей стає чинною від дня опублікування. Як і раніше, відповідальним органом за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень є Міністерство юстиції, але замість Уповноваженого по справах дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Україну в Європейському суді з прав людини буде представляти Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції. А за умовами оплати, матеріально-побутовому й іншому забезпеченню ця посада прирівнюється до заступника міністра.

Щоб закріпити статус представника України в Європейському суді, Уряд затвердив Положення про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Відповідно до документа, Уповноваженому для призначення на посаду не обов’язково проживати більше 10 років в Україні. Досить мати українське громадянство, юридичну освіту, досвід роботи в області права не менш трьох років і володіти однією з офіційних мов Ради Європи.

На Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини покладені обов’язки:

1.  надсилати до державних органів запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції,

2.  визначати заходи, необхідні для створення умов для проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції,

3.  координувати роботу з підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням представництва України в Суді та виконанням його рішень, відповідно до регламенту Суду,

4.  подавати Мінюсту пропозиції щодо методики проведення експертизи проектів законів та підзаконних актів, а також актів законодавства на відповідність Конвенції та практиці Суду,

5.  вживати необхідних заходів щодо залучення представників органів державної влади за погодженням з їх керівниками для забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.

Уповноважена особа має право:

1.  звертатися із запитами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та отримувати від них необхідні матеріали та інформацію,

2.  утворювати експертні та робочі групи, залучати спеціалістів, науковців та експертів до вирішення питань, що належать до його компетенції,

3.  звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою надання сприяння у здійсненні заходів щодо забезпечення представництва України в Суді та виконання його рішень, а також із створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до його регламенту.

Крім того, Кабмін установив, що всі проекти Постанов Кабміну, якщо вони торкаються прав і свобод, гарантованих Конвенцією, повинні враховувати її положення і практику Європейського суду. Підтвердженням тому повинна бути додана до проекту довідка про  відповідність документа положенням Конвенції і практиці Європейського суду. Аналогічні вимоги висуваються й до нормативно-правових актів, що подаються для державної реєстрації. Єдина відмінність – у цьому випадку замість довідки необхідно додавати висновок Мінюсту (Головного управління Мінюсту в АРК, обласних, Київського й Севастопольського міських управлінь юстиції). Якщо ж негативний висновок буде отриманий на вже зареєстрований нормативно-правовий акт, то рішення про його державну реєстрацію підлягає скасуванню.

Нагадаємо читачам, що у 2005 році Європейський суд з прав людини виніс 120 рішень по суті у справах проти України. У 119 справах суд констатував порушення з боку державних органів України прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Переважна більшість справ, із яких суд виніс рішення 2005 року, стосувалася розгляду справи судом упродовж розумного терміну (187 справ), невиконання чи тривалого виконання рішень національних судів (67 справ). Також суд констатував порушення положень Конвенції в таких питаннях, як право на життя (1 справа), заборона катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження (4 справи), право на свободу та особисту недоторканність (5 справ), право на справедливий суд упродовж розумного терміну (107 справ), право на повагу до приватного та сімейного життя (1 справа), право на свободу висловлювання поглядів (2 справи), право на ефективні засоби юридичного захисту (33 справи).

На відміну від попередніх років, у 2005-му суд не прийняв рішення по суті українських заяв щодо порушення прав на свободу світогляду та віросповідання, права на вільні вибори й на ефективне розслідування. Найчастіше українські громадяни скаржилися з приводу порушень їхніх прав на розгляд справи незалежним і неупередженим органом правосуддя.

Від редакції «ПЛ»: Кабінет Міністрів призначив Юрія Зайцева Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Про це сказано в постанові Кабміну № 792 від 7 червня 2006 року.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори