пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200620
19.07.2006 | Георгій Кобзар, ХПГ

Маємо змогу захистити свої права в Україні

   

Нові можливості захисту прав людини, що відкрилися з імплементацією в українське законодавство «Кодексу адміністративного судочинства» та Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», розглядали учасники семінару, який відбувся у Києві 13 – 14 липня та був організований Харківською правозахисною групою за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Конституція України передбачає, що «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави» (ст. 3). При цьому «права і свободи людини і громадянина захищаються судом» (ст. 55). Останнім часом в Україні прийнято 2 важливі законодавчі акти, що визначили дієвий механізм захисту прав людини в нашій країні.

Маються на увазі «Кодекс адміністративного судочинства України» (КАСУ), що вступив у силу з вересня 2005 р. та Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», який набрав чинності з квітня 2006 р.

КАСУ спрямований на захист прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій, та дає можливість оскаржувати незаконні дії (бездіяльність) вищезазначених державних органів та осіб. А Закон об’являє Конвенцію про захист прав людини і основних свобод та практику Європейського суду з прав людини джерелами права в національній правовій системі та спрямований на впровадження в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини.

Учасники семінару – представники 12 громадських неурядових правозахисних організацій з різних областей України – обговорили можливості використання КАСУ та Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» для захисту прав і основних свобод людини, провели планування спільних дій щодо оскарження існуючих нормативно-правових актів, які порушують права людини, прийняли участь у тренінгу щодо застосування «Кодексу адміністративного судочинства України».

Як зауважила Валерія Лутковська, колишній уповноважений України в Європейському суді з прав людини, величезне значення для України матиме реалізація норми ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», яка визначає, що українські «суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права». На думку пані Лутковської, звернення до місцевих судів на підставі рішень Європейського суду з прав людини призведе до підвищення правової культури українських суддів. До того ж, встановлена Законом обов’язкова експертиза проектів нормативних актів з точки зору їх відповідності вимогам Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а також періодичний моніторинг діючого законодавства у відповідності з розвинутою практикою Європейського суду повинні призвести до наближення вітчизняного законодавства до європейських стандартів в галузі прав людини.

«В ідеалі, якщо українські судді при прийнятті рішень будуть користуватися Європейською конвенцією, то у наших співгромадян відпаде необхідність звертатися до Європейського суду», – підкреслила Валерія Лутковська.

Хоча, на сьогоднішній день, більшість суддів та держчиновників (майбутніх відповідачів) не обізнані з практикою Європейського суду, і цю проблему можна вирішити лише спільними зусиллями правозахисників, судової гілки влади та зацікавлених державних органів.

Співголова ХПГ Євген Захаров у своїй промові відзначив, що й «Кодекс адміністративного судочинства України» у ст. 8 містить норму про те, що адміністративний «суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини».

Набути певного досвіду в реалізації на практиці нових можливостей захисту прав людини, що відкриваються зі вступом в силу двох прогресивних нормативно-правових актів – це завдання нового проекту, який буде координувати Харківська правозахисна група. В його рамках представники правозахисних організацій спрямують запити до органів державної влади та місцевого самоврядування з проханням надати інформацію щодо дотримання прав людини в різних регіонах України. В разі неправомірної відмови у наданні такої інформації будуть започатковані судові адміністративні позови до установ-порушників законодавства. Крім того, планується оскаржити як такі, що порушують права та законні інтереси громадян України, певні нормативні акти.

А за підсумками річного моніторингу ситуації з правами людини та основними свободами буде підготовлено національний звіт «Права людини в Україні – 2006», в роботі над яким приймуть участь всі неурядові організації – учасники семінару.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори