пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200626
21.09.2006 | Ольга Гончарова

Міністерство юстиції встановило новий порядок реєстрації нормативно-правових актів

   

Починаючи с 1993 року, в Україні був введений порядок реєстрації нормативно-правових актів, який встановив порядок видання та реєстрації органами виконавчої влади нормативних документів.

Державній реєстрації підлягають, перш за все, нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, які стосуються соціально-економічних, політичних, особистих та інших прав, свобод і законних інтересів громадян, задекларованих та гарантованих Конституцією України. Державна реєстрація регулюється Указом Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і інших органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1992 року, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств і інших органів виконавчої влади» від 28 грудня 1992 року й нормативно-правовими актами Мін’юсту, прийнятими на їхнє виконання. Зокрема, процедура подачі нормативно-правових актів на реєстрацію регулюється наказом Міністерства юстиції № 34/5 від 12.04.2005 «Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації».

Державна реєстрація нормативного акту передбачала проведення правової експертизи на відповідність Конституції та діючому законодавству України, прийняття рішення про державну реєстрацію, присвоєння нормативно-правовому акту реєстраційного номера і внесення його до Державного реєстру нормативно-правових актів.

Ратифікація Україною в 1997 році Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод започаткувала новий підхід у діяльності правотворчих і правозастосовчих органів влади. Оскільки Конвенція згідно зі статтею 9 Конституції України є складовою частиною українського законодавства і, зважаючи на те, що Україна визнала обов’язковою для держави юрисдикцію Європейського суду з прав людини, з’явилася необхідність реалізувати адаптацію українського законодавства до норм європейського права. Тим більш, що за останні роки Європейський суд дуже часто констатує порушення Україною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Такі порушення часто пов’язані з тим, що деякі національні нормативно-правові акти суперечать статтям Конвенції, тобто саме ці документи є джерелом системних порушень

В рамках реалізації проекту адаптації українського законодавства до норм європейського права Міністерство юстиції ухвалило рішення стосовно внесення змін до порядку державної реєстрації нормативно-правових актів, які передбачають додаткову перевірку нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Міністерство юстиції України видало наказ № 70/5 від 23.08 2006 «Про внесення змін у нормативно-правові акти Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації нормативно-правових актів». Відтепер всі проекти законів, інші нормативно-правові акти, а також ті документи, на які поширюється вимога державної реєстрації, будуть підлягати експертизі на відповідність Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Експертизу буде проводити Національне бюро у справах дотримання Конвенції Міністерства юстиції України.

Така експертиза буде здійснюватися в рамках виконання Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» і постанови Кабінету Міністрів України щодо реалізації цього Закону.

Експертиза буде проводитися у два етапи:

Перший етап – «перевірка на приналежність» – якщо предмет правового регулювання нормативно-правового акту стосується прав і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, проект такого акта подається до Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини Міністерства юстиції України для надання висновку щодо відповідності його положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини. Якщо це так, то акт проходить другий етап процедури – «перевірку на відповідність»: фахівці будуть перевіряти, чи відповідає документ положенням Конвенції й практиці Європейського Суду з прав людини. Результати експертизи будуть включені в так званий висновок Міністерства юстиції.

Якщо, за рішенням суб’єкта нормотворення, предмет правового регулювання нормативно-правового акта не стосується прав і свобод людини, гарантованих Конвенцією, він зазначає про це в супровідному листі, з яким нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію.

Для визначення цього Мінюст рекомендує керуватися Тематичним покажчиком за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї (додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення експертизи нормативно-правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, затверджених Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини 15.08.2006).

При цьому в разі виникнення під час проведення державної реєстрації сумніву щодо правильності прийнятого суб’єктом нормотворення рішення нормативно-правовий акт повертається без державної реєстрації. Тобто, з’являється ще одна додаткова причина для відмови в державній реєстрації.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори