пошук  
версія для друку
10.10.2006

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» оголошує відкритий конкурс проектів за напрямом «Захист прав та інтересів людей, які живуть з ВІЛ»

   

Конкурс проводиться в рамках програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», що впроваджується Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.

МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (надалі – «Організатор конкурсу»)  – міжнародний благодійний фонд, який підтримує спільноти та дії спільнот, що мають відіграти повноцінну та ефективну роль у відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД. 

Пріоритетами фонду є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ у найбільш уразливих до нього групах населення, розвиток громадської підтримки ВІЛ-позитивних людей та їхніх близьких, зменшення стигматизації  та покращення соціального обслуговування ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ груп, визначення, обмін та наслідування зразків найефективнішої громадської відповіді на епідемію.

Обґрунтування конкурсу

За даними українських та міжнародних експертів кількість ВІЛ-позитивних людей в Україні складає сьогодні більше одного відсотка дорослого населення. Брак точної та правдивої інформації щодо ВІЛ/СНІД сприяли формуванню нетолерантного ставлення та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ). Проблеми, пов‘язані з порушенням права на отримання медичної допомоги, недотримання принципів конфіденційності та анонімності, незаконні звільнення з роботи, неадекватні дії з боку правоохоронних органів, соціальна дискримінація є дуже актуальними для ЛЖВ.

Недосконалість вітчизняного законодавство  та нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері ВІЛ/СНІД, також цілком очевидні вади. В Україні відсутній централізований моніторинг ситуації з порушенням прав людини у вказаній сфері і лише поодинокі організації на практиці займаються наданням кваліфікованої комплексної правової допомоги ЛЖВ.

В Україні досі нерідкі випадки, коли відповідне діюче національне законодавство тлумачиться та застосовується  державними, у т.ч. правоохоронними і судовими органами, неадекватно, що призводить до подальшого погіршення правового становища ЛЖВ.

Світовій досвід доводить, що адекватний захист прав ЛЖВ та формування толерантного ставлення до них суспільства сприяє не тільки покращенню якості життя людей, що живуть з ВІЛ, а й призупиненню епідемії ВІЛ/СНІД.

Отже, ефективним механізмом вирішення вищевказаних проблем має стати надання  технічної та фінансової допомоги організації, яка має досвід роботи з захисту прав людей і прагне зробити свій внесок у розв’язання проблем стигми, дискримінації та порушення прав ВІЛ-позитивних людей.

Для підтримки України у протистоянні епідемії ВІЛ/СНІД, Глобальний фонд боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (далі – ГФ) надав Україні грант для вагомого збільшення програмної діяльності з метою подолання епідемії.

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, як основний реципієнт гранту ГФ, запрошує неприбуткові організації з досвідом роботи у правозахисній сфері до участі в конкурсі проектів із захисту прав та інтересів людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ).

Предмет та мета конкурсу

Предметом конкурсу є проектна пропозиція, яка відповідає вимогам цього оголошення і передбачає комплексну діяльність із захисту прав та інтересів ЛЖВ.

Метою конкурсу є підтримка ініціатив, спрямованих на налагодження системи надання якісних послуг з правового захисту людей, які живуть з ВІЛ, формування толерантного ставлення до них з боку суспільства, адекватне реагування на випадки порушень прав ЛЖВ,  зменшення  рівня дискримінації та стигматизації,  розширення обізнаності ЛЖВ щодо можливостей самозахисту та відстоювання своїх прав.

 Проект має привести до конкретних результатів, серед яких можуть бути створення судових прецедентів, налагодження системи надання юридичних консультацій ЛЖВ,  проведення серії практичних семінарів/тренінгів,  публікація інформаційних матеріалів та тематичних публікацій у  національних ЗМІ тощо.

Загальні умови участі у конкурсі

До участі запрошуються неурядові організації, які відповідають наступним критеріям:

·  розуміння основ, завдань та методів правозахисної роботи, практичний досвід роботи у вказаній сфері;

·  відсутність упередженого ставлення до ЛЖВ та готовність тісно співпрацювати з ВІЛ-сервісними організаціями  впродовж реалізації проекту;

·  наявність в організації достатніх ресурсів для здійснення запропонованої діяльності;

До участі запрошуються недержавні неприбуткові організації (правозахисні, молодіжні та інші організації, що займаються  вирішенням соціально-правових проблем у вказаній сфері), які мають досвід правозахисної роботи, у т.ч. у сфері ВІЛ/СНІД.

Організація-переможець (або коаліція з декількох організацій) здійснюватиме заходи із захисту прав та інтересів ВІЛ-позитивних осіб. Очікується, що результати проекту вплинуть на ставлення та політику щодо ЛЖВ на національному рівні, хоча проект може виконуватися в декількох регіонах України.

Однією з основних умов проекту є налагодження тісної взаємодії та співпраці з Всеукраїнською мережею ЛЖВ та її регіональними представниками на місцях, які є виконавцями національного проекту «Забезпечення догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» за напрямком «Адвокація та правозахисна діяльність» у 17 містах України.

Важливо, щоб практична діяльність проекту базувалася на нагальних потребах ЛЖВ в особі Всеукраїнської мережі ЛЖВ  та інших ВІЛ-сервісних організації.  Організатор конкурсу заохочує подавати проекти, які містять інноваційні та обґрунтовані підходи до вирішення питання  щодо дотримання прав ЛЖВ та реагування на факти їх порушень.

Перевага буде надана проекту, який передбачатиме здійснення заходів на національному рівні.

 

Проект може  передбачати проведення наступних заходів (запропонований перелік не є вичерпним):

  • надання юридичних консультацій, у т.ч. дистанційних (електронною поштою та/або телефоном), регіональним представникам ВМ ЛЖВ та окремим ЛЖВ;
  • комплексні  заходи з судового та позасудового супроводу, спрямовані на запобігання  порушенням  прав ЛЖВ та адекватне реагування на виявлені порушення;
  • проведення практичних семінарів/тренінгів правозахисної направленості для регіональних представників Всеукраїнської мережі ЛЖВ та юристів, що працюють у проектах за програмою «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні»;
  • здійснення моніторингу дотримання прав  ЛЖВ, фіксація, узагальнення та оприлюднення через ЗМІ виявлених порушень,  адекватне реагування на них, аналіз дотримання вітчизняного та міжнародного законодавства у вказаній сфері;
  • узагальнення наявної судової практики  та практики роботи правоохоронних органів у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД (ст. 130-132, 139, 140 КК України тощо), вироблення рекомендацій щодо вдосконалення цієї  роботи та недопущення фактів дискримінації ЛЖВ і уразливих груп;
  • розробка, експертне супроводження  та лобіювання внесення змін до вітчизняного законодавства  та  підзаконних нормативно-правових  актів, що регулюють правовідносини у сфері ВІЛ/СНІД  та негативно впливають на ЛЖВ та уразливі групи населення;
  • розробка  тематичної інформаційної літератури, спрямованої на підвищення рівня правової обізнаності ЛЖВ та уразливих груп,  професійної кваліфікації юристів  проектів;
  • організація та проведення публічних заходів (прес-конференцій, круглих столів тощо), інформування громадськості про випадки наявних порушень та методи/шляхи їх запобігання; залучення національних та регіональних ЗМІ до висвітлення діяльності за проектом.

Вимоги до проектних пропозицій:

·  Реалістичність та досяжність запропонованих цілей;

  • Спроможність документально підтвердити наявні або потенційні можливості партнерства (наприклад, листи підтримки, угоди, меморандуми про співпрацю тощо).

·  Координація заходів із подібною діяльністю, яку здійснюють інші організації.

·  Визначення кількісних та якісних показників, які будуть свідчити про ефективність роботи та досягнення запланованих цілей.

  • Матеріали, які характеризують діяльність Вашої організації (аналітичні звіти, фінансові звіти, статті, брошури, публікації про Вашу організацію в пресі). Оберіть найважливіші документи (будь ласка, надсилайте не більше 4-х зразків).

Асоціації або коаліції з декількох організацій, які подають проектну пропозицію, мають додати свої угоди про співпрацю та взаєморозуміння.

Спеціальна обов‘язкова вимога до проекту – співпрацювати з центральним офісом Всеукраїнської Мережі ЛЖВ  та її регіональними представниками (контакти надаються нижче).

Максимальна сума бюджету сума бюджету проекту  –  до 30 000 доларів США

Бюджет має бути реалістичним та орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту.

Загальна тривалість проекту не повинна перевищувати 11 місяців: з 1 листопада 2006 по 30 вересня 2007 року.

Останній термін подання проектних заявок – 23  жовтня  2006 року (за поштовим штемпелем).

Для участі у конкурсі необхідно подати проектну заявку з бюджетом, які складено за відповідними формами, що надсилаються разом з цим оголошенням. Проектна пропозиція надсилається в п’яти примірниках українською або російською мовою за адресою:

м. Київ, 03680

вул. Димитрова, 5, корпус 10 А, 6 поверх

Міжнародний благодійний фонд

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» з поміткою «Конкурс»

та електронною поштою на адресу

[email protected]та[email protected]

За додатковими консультаціями звертайтесь, будь ласка, в офіс Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД Україні»: (044) 4905485, 4905486, 4905487;  Факс (044) 4905489

Контактні особи:

Контактні особи: Павло Скала, Менеджер програм з політики та адвокації, (внутрішній номер телефону 221) та Дарина Марченко, Асистент відділу ресурсного розвитку та документації  (внутрішній номер телефону 148)

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

·  Проектні пропозиції, що надійдуть до МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛСНІД в Україні» після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

·  Гранти не будуть надаватися прибутковим організаціям, політичним партіям та фізичним особам.

·  Конкурсна комісія не рецензуватиме подані на конкурс матеріали.

·  Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати протягом 30 робочих днів від дати останнього терміну подання проектних заявок.

·  Причини відмови у підтримці проектної пропозиції не повідомляються та не обґрунтовуються.

·  Результати конкурсу будуть повідомлені організації електронним повідомленням

Інші умови:

До участі у конкурсі допускаються лише проектні пропозиції, які повністю відповідають умовам конкурсу. Відповідність поданих пропозицій умовам конкурсу Організатор конкурсу  визначає на власний розсуд.

Учасники конкурсу погоджуються з тим, що Організатор конкурсу не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу без спеціальної вимоги учасника, викладеної в письмовій формі та належним чином надісланої Організатору конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред’явив вимогу про повернення йому надісланих на конкурс матеріалів та документів, вважається, що Організатор конкурсу має право володіння ними.

У результаті оцінки проектних пропозицій Організатором конкурсу буде визначено переможця. Оцінювання пропозицій буде проводитись Організатором конкурсу на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети, цілей та завдань конкурсу. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення угоди з Організатором конкурсу на умовах викладених у проектній пропозиції учасника з урахуванням зауважень конкурсної комісії та Організатора конкурсу.

Відповідальність Організатора конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (проектна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у конкурсі) учасників конкурсі не надійшли/надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участю у конкурсі (поданням проектної пропозиції) учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу. Рішення Організатора конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

Бажаємо Вам успіху!

Контакти Всеукраїнської Мережі ЛЖВ  та її регіональних представників:

ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» Центральний Офіс
м. Київ 04071, вул. Межигірська 24 б
телефон (044) 425-69-89, 425-12-74; факс (044) 425-68-89

http://www.network.org.ua

Регіональні представництва ВМ ЛЖВ:  http://www.network.org.ua/about/rp

Корисні посиланні на дослідження та інформаційні матеріали з вищезазначеної проблематики:

http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/our/policy5/index.htm

http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/library/our/policyupdate/index.htm

http://hrw.org/reports/2006/ukraine0306/ukraine0306ukweb.pdf

Бажаємо Вам успіху!

 

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори