пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200729
26.10.2007
джерело: human-rights.unian.net

Уряд просять заборонити збирати конфіденційну інформацію громадян

   

Інтернет Асоціація України закликає Кабінет Міністрів України негайно скасувати постанову від 26 вересня 2007 р. №1169 «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації» як таку, що суперечить Конституції України, порушує основні права та свободи людини.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Асоціації Тетяна Попова.

Зокрема, за її словами, постанова визначає процедуру отримання дозволу суду на здійснення негласного проникнення до житла, іншого володіння особи, застосування технічних засобів добування інформації, зняття її з каналів зв’язку, установлення контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією осіб, а також використання інформації, добутої під час здійснення заходів.

Т.Попова наголосила, що аналіз зазначеної постанови свідчить, що документ не відповідає загальним принципам безумовного додержання конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових заходів та порушує самі принципи оперативно-розшукової діяльності, передбачає втручання та зміну деяких процедур правосуддя, а також порушує принцип верховенства права.

“Дана постанова суперечить нормам Конституції, намагається змінити та «дописати» закони України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про судоустрій України». Особливо непокоїть введення нового для української юриспруденції принципу: «Порядок застосовується в разі, коли інше не передбачено законом», - сказала Т.Попова.

Вона додала, що відповідно до Основного Закону в Україні діє принцип верховенства права, закріплений в ст.6: „Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України” та ст.19: „Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.

На переконання голови правління Інтернет Асоціації, положення постанови руйнують засади законного судочинства, замінюючи мотивоване рішення суду, яке приймається згідно з чинним законодавством України, на «дозвіл», що видається одноосібно головою апеляційного суду без дотримання відповідних процедур та фактично не підлягає жодному контролю у зв’язку з його так званою «цілковитою таємністю».

“На превеликий жаль, прийняття цієї постанови не отримало ніякої правової оцінки ані з боку Міністерства юстиції України, ані з боку Генеральної прокуратури України, ані з боку Верховного Суду України, ані з боку Верховної Ради України, що є симптомом повної руйнації правових відносин в Україні”, - переконана вона.

Т.Попова зауважила, що з урахуванням вищезазначеного, Інтернет Асоціація України направила відповідні листи з вимогою негайно скасувати цей документ до Мінюсту, Держкомітету з питань підприємництва, Генпрокуратури, Верховного Суду України, Кабміну, Уповноваженого з прав людини, а також відкритого листа до Президента України Віктора Ющенка.

*** Інтернет Асоціація України об’єднує більше 80 підприємств та організацій, що працюють в галузі інформаційних технологій і телекомунікацій.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 26 вересня 2007 р. № 1169

2725 Про затвердження
Порядку отримання дозволу суду
на здійснення заходів,
які тимчасово обмежують права людини,
та використання добутої інформації

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 7 листопада 2005 р. № 1556 «Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів» Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації, що додається.

Прем’єр-міністр України
В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2007 р. № 1169

ПОРЯДОК
отримання дозволу суду на здійснення заходів,
які тимчасово обмежують права людини,
та використання добутої інформації

1. Цей Порядок визначає процедуру отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини (далі — дозвіл), зокрема на негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, застосування технічних засобів добування інформації, зняття її з каналів зв’язку, установлення контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією особи (далі — захід), а також використання інформації, добутої під час здійснення заходів (далі — інформація).

Порядок застосовується в разі, коли інше не передбачено законом, і не регулює питання здійснення правосуддя.

2. Отримання дозволу та використання інформації здійснюються відповідно до вимог режиму секретності.

3. Заходи можуть здійснювати тільки ті підрозділи, яким відповідно до закону надано право на провадження оперативно-розшукової діяльності (далі — підрозділ). Для отримання дозволу керівник підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова чи контррозвідувальна справа (далі — справа), або його заступник вносить на розгляд суду подання про отримання дозволу, погоджене у визначених законом випадках прокурором (далі — подання).

4. У поданні зазначаються:

гриф секретності, дата та реєстраційний номер;

найменування суду, до якого вноситься подання;

найменування підрозділу, який вносить подання, та підрозділу, працівники якого залучаються до здійснення заходу;

вид, категорія, номер справи та дата її заведення;

вид заходу, строки і місце його здійснення (житло чи інше володіння особи, інші приміщення, земельна ділянка, транспортний засіб тощо);

обґрунтування необхідності здійснення заходу;

дані про особу, стосовно якої передбачається здійснення заходу, місце проживання чи тимчасового перебування такої особи, а також залежно від виду заходу абонентні номери споживача телекомунікаційних послуг і міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання;

інші відомості, що можуть мати значення для суду.

5. Подання складається у трьох примірниках і підписується керівником підрозділу, у провадженні якого перебуває справа, або його заступником та погоджується у визначених законом випадках з прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням закону органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність. У разі здійснення заходу стосовно кількох осіб подання складається на кожну особу.

Перший примірник подання з гербовою печаткою органу, у складі якого діє підрозділ, реєструється без розкриття відомостей про особу і змісту заходу у відповідному режимно-секретному органі та доставляється в суд з дотриманням вимог режиму секретності. Другий примірник додається до справи, а третій — видається підрозділу, працівники якого залучаються до здійснення заходів, у разі видачі дозволу. Якщо суд відмовив у видачі дозволу, третій примірник подання знищується.

6. Подання вноситься на розгляд голови апеляційного суду області, мм. Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим або уповноваженого ним заступника за місцем провадження справи.

7. Подання та постанова суду про надання дозволу на здійснення заходу реєструються в апараті суду без розкриття відомостей про особу та змісту заходу, який передбачається здійснити.

Два примірники постанови суду (у разі його здійснення стосовно кількох осіб — щодо кожної особи) передаються уповноваженому представникові підрозділу. Один примірник додається до справи, а другий — видається підрозділу, працівники якого залучаються до здійснення заходу. Якщо суд відмовив у видачі дозволу, один примірник постанови суду видається уповноваженому представникові підрозділу.

8. Про видачу дозволу чи відмову в його видачі керівник підрозділу або його заступник повідомляє протягом доби прокуророві, який здійснює нагляд за дотриманням закону органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність.

9. Постанова суду про відмову у видачі дозволу на здійснення заходу не позбавляє підрозділ права на повторне звернення до суду за наявності додаткових обґрунтованих підстав.

10. За результатами здійснення заходу складається протокол з відповідними додатками (далі — протокол).

11. У протоколі зазначаються дата його складення, посада, прізвище та ініціали особи, у провадженні якої перебуває справа, номер справи, за якою здійснювався захід, номер постанови, дата її прийняття та найменування суду, яким видано дозвіл на здійснення заходу, вид заходу та строки його здійснення, найменування підрозділу, працівники якого залучалися до здійснення заходу, дані про особу, стосовно якої здійснювався захід, результати здійснення заходу, відомості про матеріальні носії інформації (матеріали аудіо- чи відеозапису, фото- і кінозйомки, магнітні накопичувачі тощо) та місце їх зберігання.

Протокол підписує працівник оперативного підрозділу, у провадженні якого перебуває справа.

Протокол додається до справи. Матеріальні носії інформації зберігаються в підрозділі, працівники якого залучалися до здійснення заходу.

12. Забороняється зазначати в протоколі та зберігати в будь-якій іншій формі відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, крім інформації про вчинення заборонених законом дій.

13. У разі використання протоколу з відповідними додатками як джерела доказів у кримінальному судочинстві їх передача органом досудового слідства чи суду здійснюється в установленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

14. Інформація використовується виключно для запобігання скоєнню злочину чи встановлення істини під час розслідування кримінальної справи, запобігання, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на національну безпеку, в інтересах контррозвідки, для забезпечення безпеки під час здійснення розвідувальних заходів, захисту сил, засобів та інформаційних систем і облікових даних розвідувальних органів та джерел розвідувальної інформації, а також з метою її доведення до підрозділів, правоохоронних органів, органів державної влади та інших заінтересованих органів у випадках, передбачених законом.

15. У разі коли запобігання скоєнню чи припинення злочину та/або затримання особи, яка перебуває в розшуку, потребує здійснення невідкладних заходів, інформація може негайно передаватися засобами зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори