пошук  
версія для друку
24.01.2008 | Володимир Щербаченко, Юлія Ращупкіна

У Луганську підведені підсумки проекту «Міський монітор»

   

З чого все почалося?

Ідея реалізації даного проекту виникла у членів СЦГІ влітку 2006 року, коли обмеження в доступі до публічної інформації, перепони громадським активістам у реалізації їхнього права на участь у вирішенні питань життя міста та ігнорування місцевими депутатами  інтересів мешканців міста, досягли свого апогею.

Проект «Міський монітор» був створений для вирішення зазначених проблем і ставив на меті сприяння системним змінам у діяльності органів місцевого самоврядування  м. Луганська, покликаних забезпечити дотримання:

-  права громадян на доступ до офіційної інформації;

-  права громадськості на участь у процесі прийняття рішень;

-  відповідальності політичних сил, що представлені у міській раді, за здійснення їхніх передвиборчих програм.

Проект складався з наступних компонентів:

1) проведення  моніторингу дотримання депутатами Луганської міської ради та посадовими особами Луганського міськвиконкому права на доступ до інформації у питаннях, що представляють гострий суспільний інтерес, з подальшим  інформування громадськості про його результати;

2) проведення навчальних заходів для представників цільової аудиторії проекту – громадських активістів, представників НУО, політичних партій, ініціативних груп, органів самоорганізації населення, журналістів, депутатів ЛМР та посадових осіб Луганського міськвиконкому;

3) реалізації кампаній на захист громадських інтересів та правової допомоги представникам цільової аудиторії проекту.

 
Основні результати по кожному з напрямків:


Чи дотримуються депутати Луганської міської  ради та посадові особи міськвиконкому норм законодавства щодо доступу громадян до офіційної інформації? (результати моніторингу)
 
Моніторинг включав у себе:

- розробку та надсилання офіційних звернень на ім’я міського голови, на управління Луганської міської ради та на ім’я депутатів Луганської міської ради з проханням надати суспільно значущу для мешканців міста інформацію;

- збір, обробку та аналіз наданих відповідей.

Протягом жовтня 2006 – листопада 2007 року в рамках проекту «Міський монітор» усього було надіслано 38 запитів, з них на ім’я міського голови – 5, на різні управління Луганського міськвиконкому – 33. Усього було отримано 34 відповіді, з них – 7 відповідей були надіслані із недотриманням передбачених законодавством термінів (затримка склала понад 1,5 місяці). 12 з отриманих відповідей містили офіційні відмови у наданні інформації. Відмови в основному стосувались інформації щодо засад проведення конкурсів ЖКГ, протоколів сесій, статистичних даних про діяльності окремих управлінь. Основними мотивами відмов офіційних посадовців Луганського міськвиконкому були: відсутність відповідних даних, наявність конфіденційної інформації у запитуваних документах тощо. 

У грудні 2006 року також на управління Луганської міської ради з питань регулювання земельних відносин були надіслані 7 інформаційних запитів. У них запитувались: копії рішень Луганської міської ради та Виконавчого комітету Луганської міської ради, якими виділялись у користування, у власність чи оренду земельні ділянки наступним юридичним особам: ДХК «Луганськтепловоз», ДП «Луганський верстатобудівний завод», ВАТ «Луганськмлин», ДП «Луганський авіаремонтний завод», ЗАТ «Луганський завод колінчатих валів», ВАТ «Луганські акумулятори», ЗАТ «Луганський машинобудівний завод імені А. Я. Пархоменко».

У наданні відповідей на ці інформаційні запити було відмовлено. Підстава відмови – інформація про ці земельні ділянки відноситься до комерційної таємниці або конфіденційної інформації  (приватні підприємці та фізичні особи). При цьому не були деталізовані навіть норми законодавства, на які посилались службовці.

Враховуючи, що ситуація, у якій неможливо отримати дані про 1399 рішень щодо відведення земель загальною площею 432,4046 га, протирічить принципам прозорості та відкритості влади у земельних відносинах, було вирішено на управління земельних ресурсів подати адміністративний позов.

Проблеми, які планується вирішити судовим позовом:

- усунути колізію в чинному законодавстві через її вирішення в судовому порядку;

- надати Луганській міській раді можливість на підставі судового рішення оприлюднити копії рішень щодо земельних питань (бо зараз для Луганської міської Ради існує обґрунтований ризик оскарження таких її дій з боку осіб, що користуються земельними ділянками);

- наповнити реальним змістом норму п. 11 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування» про можливість отримання громадянином копії акту чи рішення органу місцевого самоврядування чи її посадової особи;

- шляхом виконання перших трьох завдань сприяти зменшенню корупції у сфері земельних відносин у м. Луганську через підвищення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування.

Розгляд справи по суті, після спроб  штучного уповільнення з боку представників суду, вже розпочато.
 

Чи є робота депутатів прозорою і чи хочуть вони взаємодіяти із громадськістю?

 Більш, ніж піврічний моніторинг дотримання права на доступ до інформації депутатами Луганської міської  ради та посадовими особами Луганського міськвиконкому  показав: найбільшими порушниками норм законодавства в інформаційній сфері на місцевому рівні є депутати Луганської міської ради. Вони ігнорують інформаційні запити від громадських організацій, відмовляються надавати протоколи засідань сесій міської ради та депутатських комісій, не відвідують публічних заходів, де обговорюються актуальні  проблеми міста та взаємодії депутатів із представниками територіальної громади.

26 грудня 2006 року Східноукраїнським центром громадських ініціатив через відділ по роботі з депутатами було передано лист-звернення на ім’я кожного з 76 місцевих депутатів. У зверненні ми просили надати наступну інформацію:

- кількість  виступів на сесіях міської ради;

- кількість внесених на розгляд ради пропозицій;

- кількість підтриманих депутатами пропозицій;

- кількість поданих депутатських запитів із роз’ясненням конкретних адресатів та питань, що були предметом даних запитів; 

- спосіб і періодичність спілкування зі своїми виборцями;

- наявність помічників та їхні обов’язки.

Відповіді депутатів та їхнє бачення шляхів розв’язання суспільно-важливих проблем міста ми пропонували розмістити в Інтернеті. 

У передбачений законодавством терміни жоден з депутатів не відповів.

Керуючись передбаченим українськими законодавцями правом підтримувати зв’язок із депутатами місцевих рад через звернення, 2 березня 2007 року  нашою організацією були повторно розіслані листи на адресу кожного з депутатів. Зважаючи на можливі збої у роботі Укрпошти та прагнучи, аби листи дійшли до адресатів, звернення також були відправлені і на відділ по роботі з депутатами Луганського міськвиконкому. У підсумку такої взаємодії депутатів Луганської міської ради із виборцями були отримані вражаючі результати: з 61-ого депутата, обраного за списками Партії регіонів, з 4-х депутатів, обраних за списками БЮТ, з 4-х депутатів від КПУ та 8 депутатів від ПСПУ відповів лише 1 депутат, обраний за списками Партії регіонів, – Роман Ландик.

Про ситуацію із порушеннями депутатами законодавства та недотримання передвиборчих обіцянок ми проінформували обласне та міське партійне керівництво тих політичних партій, які подолали тривідсотковий бар’єр на виборах до Луганської міської ради.

На ім’я керівників обласних та міських організацій Партії регіонів, КПУ, БЮТ та ПСПУ були надіслані листи-звернення. У зверненнях ми просили  на чергових партійних зборах розглянути питання взаємодії депутатів Луганської міської ради із виборцями та громадськими організаціями, а також запропонували провести круглий стіл із представниками політичних партій для обговорення питання депутатської етики та взаємодії із виборцями.

На звернення громадської організації керівники обласних партійних організацій також не відгукнулись.

З метою привернути увагу громадськості до проблеми взаємодії місцевих депутатів із виборцями з ініціативи громадських організацій (Східноукраїнського центру громадських ініціатив та Асоціації підтримки та розвитку місцевого самоврядування) у серпні 2007 р. у  Луганську було проведено круглий стіл «Луганська громада – Луганська міська рада – шлях до діалогу».

У заході взяли участь представники місцевих ЗМІ та громадських організацій, представники управління Луганського міськвиконкому з питань внутрішньої політики та зацікавлені жителі міста. На круглому столі був присутній єдиний депутат Луганської міської ради – Поліщук Д. І. (Партія регіонів). Інші 75 депутатів Луганської міської ради на запрошення не відгукнулись.

У ході роботи круглого столу були також обговорені проблеми політичної відповідальності та звітності депутатів місцевих рад за виконання передвиборчих обіцянок. Учасники наводили власні приклади взаємодії із депутатами Луганської міської ради та висували ідеї щодо покращення ситуації у сфері депутатської відповідальності. Серед ідей звучали наступні: інформування громадян про депутатів, закріплених за конкретними територіальними округами, започаткування практики судових позовів проти місцевих депутатів, покращення наповнюваності офіційних сайтів міст тощо.

Виходячи із результатів отриманого моніторингу Східноукраїнський центр громадських ініціатив розробляє на рівні м. Луганська план дій із лобіювання  прийняття місцевих локальних нормативно-правових актів, що сприятимуть більшій прозорості, відкритості при вирішенні ключових для громади питань (прийняття земельних рішень, бюджету, ЖКГ тощо). Перспективним також представляється оскаржувати в судовому порядку бездіяльність депутатів та посадовців на рівні м. Луганська щодо надання інформації й відмов у її наданні. 
 

Чого домагається від міської ради громадськість?

Реалізовані кампанії на захист громадських інтересів та їхні результати

1. Кампанія зі створення Громадської Палати при Луганській міській раді. Стимулюючи зростання участі громадськості у прийнятті ключових для мешканців Луганська рішень, було ініційовано процес створення Громадської Палати – дорадчо-консультативного органу при Луганській міській раді. Відбулось кілька громадських обговорень щодо необхідності створення дорадчого органу та розгляду 4-х запропонованих варіантів проектів Положень «Про Громадську Палату». 18 травня 2007 року були проведені тематичні громадські слухання. За результатами громадських слухань було сформовано робочу групу із розробки проекту Положення «Про Громадську Палату». Проведено також 6 засідань робочої групи з доопрацювання проектів Положення.

У ході підсумкового засідання робочої групи 25 липня 2007 року був допрацьований та прийнятий за основу кінцевий варіант тексту проекту Положення. 29 липня 2007 року проект був переданий на розгляд у депутатські комісії та запропонований міськраді для подальшого прийняття на сесії міськради. Проект Положення зараз на розгляді у  секретаря Луганської міської ради Чернової Н. В.

2. «Земельні кампанії». Проект активно надавав юридичну та методичну підтримку кільком ініціативним групам, що здійснюють кампанії з відстоювання громадських прав мешканців житлових будинків міста в процесі землевідведення. На прохання активістів «земельних» ініціативних груп проектом «Міський монітор» був створений клуб ініціативних груп, що працюють у даній сфері. У рамках даної ініціативи практично завершена робота над практичним посібником «Захист місцевою громадою життєвого середовища від незаконної забудови». У книжці розглядаються організаційно-правові питання виділення земельних ділянок під забудову, проектування, планування та забудови міських поселень, а також відповідні типові конфліктні ситуації і шляхи їхнього вирішення за активної участі громадськості. Наступним кроком даної кампанії буде лобіювання місцевого нормативно-правового акта, що деталізуватиме процедуру узгодження із громадськістю майбутнього землевідведення.

3. Кампанія за збільшення Інтернет-прозорості та вдосконалення наповнюваності сайту Луганської міської ради. Місцевою ініціативною групою за підтримки проекту «Міський монітор» були розроблена та запропонована для прийняття (в офіційному зверненні до Луганського міського голови) низка пропозицій щодо покращення наповнюваності сайту Луганської міської ради, серед яких  пропозиції розміщувати тексти проектів рішень та прийняті рішення, інформацію про термінів, умови проведення місцевих конкурсів та тендерів та їхні результати тощо. У рамках даної кампанії 9 березня 2007 року у м. Луганськ також  пройшла масова акція з вимогою підвищити відкритість роботи органів місцевого самоврядування. Наполегливість громадських активістів допомогла працівникам міської ради побачити «інформаційні пробіли» на сайті міської ради та суттєво покращити його інформаційну наповненість. 

4. Кампанія зі збереження історико-культурної спадщини міста та посилення громадянського контролю над розподіленням земельного фонду Луганська. Кампанія спільно розроблена і реалізується СЦГІ та громадською організацією «Луганська археологічна спілка» (ЛАС). Кампанія спрямована на запровадження у місті гласних, законних і кваліфікованих археологічних експертиз при виділенні земельних ділянок, що зможуть запобігти можливій руйнації цінних археологічних пам’яток, які знаходяться на місці майбутнього будівництва. На сьогодні на рівні міста вже сформовано робочу групу зі створення дорадчо-консультативного органу при Луганській міській раді, що виконував би функцію узгодження землевідведень із міською громадськістю. У рамках проекту було видано практичний посібник «Старожитності навколо нас: роль громадськості у їх своєчасному виявленні, охороні та захисті». У роботі наведені основні відомості про характерні для Луганщини та обласного центру типи пам’яток археології, описано їхні особливості. У книжці також описано актуальні проблеми активної протидії корупції у сфері охорони історико-культурних пам’яток та можливості участі у цьому процесі різних суб’єктів громадянського суспільства.

Логічним продовження проекту стала обласна інформаційно-просвітницька кампанія «Археологи проти корупції», ініційована СЦГІ та ЛАС.

5. Кампанія за демократизацію міської молодіжної ради (раду було створено з ініціативи Луганського міського голови для демонстрації громадської підтримки Партії регіонів). За сприяння проекту «Міський монітор» було сформовано групу з активних демократично налаштованих молодих лідерів, що розробили і запропонували на засіданні Луганської молодіжної ради альтернативну програму дій. В її основі – реалізація проекту «Місто очима молоді», що включала в себе проведення соціологічного дослідження «гострих» міських проблем очима молоді, серію заходів з обговорення результатів дослідження та подальшу розробку проектів, спрямованих на вирішення визначених проблем. В результаті взаємодії групи молодих демократично налаштованих лідерів та засновників молодіжної ради із Партії регіонів між двома групами виникли протиріччя. Основний склад Ради відмовився надавати підтримку пропонованим демократичною групою заходам. В результаті молодіжна ініціативна група власними силами провела напередодні  Дня незалежності публічні заходи в центрі міста. Відмовившись від активної участі у роботі молодіжної ради у даний час активісти демократичної групи розробляють подальшу стратегію спільних дій. 
 

Що далі, або наші наступні кроки

 Отже, проект «Міський монітор», розпочавшись з ініціативи однієї громадської організації, перетворився на потужну кампанію з демократизації та покращення діяльності Луганської міської ради, що об’єднав близько ста представників різних громадських організацій, журналістів, небайдужих жителів міста Луганська. Попри офіційне завершення, проект продовжує свій довготерміновий вплив на життя міста. Про це свідчить подальша діяльність нашої організації спільно із представниками місцевих ініціативних груп, що борються проти незаконних забудов прибудинкових територій, представниками інших громадських організацій міста.

У 2008 році ми продовжимо:

-  домагатися створенням дієвої та впливової Громадської Палати при Луганській міській раді;

-  здійснювати моніторинг дотримання Луганською міською радою та виконкомом дотримання права громадян на доступ до офіційної інформації;

-  вимагати прозорості дій міської ради щодо розподілу земельних ресурсів міста. Також ми підтримуватимемо позов проти Луганської міської ради з метою розкриття неправомірно втаємниченої  від мешканців міста інформації про 1399 рішень щодо відведення земель загальною площею 432,4046 га. СЦГІ планує лобіювання прийняття міською радою рішень, які збільшать можливості участі громадськості у вирішенні питань землекористування. 

 
Усіх тих, хто зацікавлений у формуванні ефективного демократичного врядування у власній територіальній громаді, ми радо  запрошуємо до співпраці та реалізації спільних проектів.

 КОНТАКТИ:

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

Адреса: 30-ий квартал, 2/14, м. Луганськ

Тел./факс: 8 0642 49 13 74

Електронна пошта: [email protected]

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори