пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200804
22.02.2008

Рекомендації Міжнародної конференції «Захист права на інформацію в Україні» (м. Львів 20-21 грудня 2007 р.)

   

Міжнародна конференція «Захист права на інформацію в Україні», організована Міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», відбулася 20-21 грудня 2007 року у місті Львові. Конференція зібрала 60 учасників, серед яких були науковці, експерти з даної тематики, представники міжнародних організацій та НУО з різних регіонів України, а також представники органів державної влади України. Мета конференції полягала у висвітлені теоретичних та практичних аспектів права на доступ до інформації в Україні, з’ясування існуючих недоліків в законодавчому регулюванні та встановлення основних причин правопорушень у процесі реалізації цього права, розробленні рекомендацій для покращення законодавства і практики у цій сфері.

Враховуючи, що право на інформацію є одним з основоположних прав, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та Конституцією України,

Усвідомлюючи, що забезпечення реалізації права на інформацію та захист цього права є фундаментальною основою демократичного суспільства та однією з основних умов його розвитку, яка необхідна для реалізації інших прав людини,

Прагнучи створити надійний механізм здійснення права на доступ до інформації в Україні, який би відповідав європейським та міжнародним стандартам,

Висловлюючи занепокоєння тим, що Україна досі не виконала рішення зустрічі сторін Орхуської конвенції від травня 2005 року щодо розробки стратегії виконання вимог Орхуської конвенції в Україні,

Прийшли до висновку про необхідність ґрунтовного та негайного вдосконалення законодавства України в сфері доступу до інформації, покращення системи та практики доступу до інформації, покращення правової культури суб’єктів інформаційних відносин та посилення відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері.

У процесі обговорення учасниками міжнародної конференції «Захист права на інформацію в Україні» було вироблено наступні рекомендації для Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України, Верховного суду України, Вищого господарського суду України, які могли б сприяти покращенню ситуації щодо реалізації права на інформацію:

1.  В сфері покращення доступу до інформації: активного (отримання інформації на запит) та пасивного (поширення інформації):

·  Покращення ситуації в Україні з інформуванням органами державної влади шляхом збільшення обсягів та вдосконалення способів інформування громадськості державними органами, органами місцевого самоврядування про свою діяльність (ЗМІ, веб-сторінки та інші способи); а також прийняття відповідних законодавчих актів щодо порядку оприлюднення інформації. Вдосконалення правових механізмів щодо реалізації та захисту права на інформацію.

·  Внесення змін до законодавства для виключення положень щодо платного надання статистичної інформації, що аналізується, обробляється та формується органами статистики відповідно до своїх повноважень.

·  Прийняття акту відповідного законодавства  для врегулювання процедури реалізації права на доступ до інформації та визначення прав та обов’язків державних органів та органів місцевого самоврядування в інформаційній сфері.

·  Дотримання положень Конвенції „Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» державними органами та органами місцевого самоврядування, а також приведення законодавства у відповідність з нормами Конвенції.

·  Формування всіма суб’єктами інформаційних відносин реєстрів видів інформації, що знаходиться у володінні цих суб’єктів, виробляється (чи повинна вироблятися) в процесі їх поточної діяльності  – представників органів державної влади та місцевого самоврядування і забезпечення вільного (безкоштовного) доступу до такої інформації, внесення відповідних змін до законодавства для регулювання питання створення таких реєстрів.

·  Забезпечення виконання органами виконавчої влади постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет  інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04.01.2002р. № 3.

·  Створення спеціалізованих структурних підрозділів (призначення відповідних посадових осіб) в органах державної виконавчої, законодавчої влади, судах всіх рівнів, в повноваження яких повинно входити розгляд інформаційних запитів та забезпечення належного інформування громадськості про діяльність таких органів, установ.

·  Внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України для визначення понять, що вживаються в ньому, а саме: поняття  «владні управлінські функції», «владно-розпорядчі повноваження», «управлінські функції», «суб’єкт владних повноважень».

·  Рекомендувати Верховному суду України та Вищому господарському суду України переглянути зміст Інформаційного листа Верховного суду України від 26.12.05 № 3.2.-2005 (абз. 2-3 п. 1)та Рекомендацій Вищого господарського суду Українивід 27.06.07 № 04-5/120 Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам (п. 5.2, 5.3), якими значно звужено сферу застосування КАСУ щодо позовів громадян та громадських організацій у сфері порушення права на інформацію.

2.  В сфері обмеження доступу до інформації:

·  Неприпустимість застосування державними органами, органами місцевого самоврядування непередбачених законом грифів обмеження доступу до інформації в процесі виконання своїх функцій, законодавче закріплення порядку оскарження рішень щодо застосування обмежувальних грифів.

·  Законодавче закріплення неприпустимості будь-якого обмеження доступу до екологічної інформації.

·  Нормативне регулювання процедури надання відкритої інформації, яка є складовою частиною документації, доступ до якої обмежений.

·  Деталізація поняття «конфіденційна інформація» шляхом прийняття відповідних змін до законодавства.

3.  В сфері захисту права на інформацію та відповідальності за його порушення:

·  Створення незалежного спеціалізованого органу для контролю за дотриманням законодавства про інформацію та його захисту з відповідним законодавчим регулюванням його статусу (напр.., омбудсман у сфері інформаційних відносин).

·  Посилення адміністративної відповідальності за порушення права на інформацію, забезпечення притягнення до дисциплінарної відповідальності суб’єктів інформаційних відносин, які допускають неправомірне обмеження доступу до інформації.

·  Забезпечення неухильного дотримання вимог щодо строків задоволення запитів та строків щодо надання відмови у задоволенні запиту (особливу увагу звернути на дотримання10-денного строку, передбаченого ст. 33 Закону України «Про інформацію»).

4.  В сфері освіти та культури:

·  Підвищення кваліфікації та правової культури державних службовців шляхом проведення тренінгів, навчань та поширення публікацій, нормативних актів в сфері доступу до інформації.

  • Включення в навчальну програму ВНЗ в рамках курсу «Основи права» лекційних годин, присвячених питанням права на інформацію та  доступу до інформації. 
Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори