пошук  
версія для друку
06.03.2008

Рекомендації національної комісії при Президентові України

   

Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України схвалила Рекомендації щодо основних стандартів оприлюднення інформації на веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування у мережі Інтернет. Робочою групою з розробки цих рекомендацій керував член Національної комісії, директор Інституту Медіа Права Тарас Шевченко. Рекомендації Національної комісії охоплюють всі органи влади, починаючи від Президента України і закінчуючи сільською радою. Однією з важливих позицій, відображеній у тексті рекомендацій, є необхідність розміщати на сайтах всі рішення органу влади та місцевого самоврядування (за винятком тих, що мають грифи секретності). Також рекомендації закликають створювати можливості подавати інформаційні запити безпосередньо через Інтернет, що наближатиме Україні до запровадження системи електронного врядування.

Інститут Медіа Права

Рекомендації Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України щодо основних стандартів оприлюднення інформації на веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування у мережі Інтернет

 

Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України,

–  задля створення необхідних умов для реалізації права особи на доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, забезпечення прозорості діяльності й рішень таких органів, їхньої підзвітності та запобігання корупції,

–  з метою забезпечення виконання Україною обов’язків та зобов’язань, що випливають з  її  членства  в  Раді  Європи,  ОБСЄ, інших міжнародних організаціях, досягнення Україною відповідності політичній складовій Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо набуття членства в ЄС,

–  відповідно до положень Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян» тощо, згідно з пунктами 3, 4 Положення про Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, затвердженого Указом Президента України №493/2006 від 6 червня 2006 року,

–  пропонує органам державної влади та органам місцевого самоврядування дотримуватися таких рекомендацій:

1. Кожен орган державної влади, а також орган місцевого самоврядування, повинен оприлюднювати інформацію через власний офіційний веб-сайт в мережі Інтернет.

2. На офіційному веб-сайті органу державної влади, органу місцевого самоврядування (надалі – орган) розміщується вся інформація, яка стосується цього органу та сфери його компетенції, зокрема:

–  всі рішення органу, за винятком тих, що мають обмежений доступ;

–  проект бюджету, бюджет органу та звіт про виконання бюджету;

–  нормативно-правові акти, які регламентують діяльність органу;

–  інформація щодо тендерів, конкурсів та інших закупівель товарів та послуг, зокрема: оголошення про дату; час та місце проведення; умови; результати тендерів, конкурсів та інших закупівель товарів та послуг, що відбулися; інформація про переможців: суми договорів, найменування та адреси постачальників товарів та послуг;

–  інформація щодо аукціонів, зокрема: оголошення про дату, час та місце проведення; умови; інформація про учасників; результати;

–  оголошення про конкурси на заміщення вакансій;

–  довідкова інформація про орган: офіційне найменування органу, поштова адреса, телефони, години роботи, структура, сфера компетенції органу та структурних підрозділів;

–  прізвище, ім’я та по-батькові, номер службового телефону, адреси електронної пошти керівника органу, а також керівників структурних підрозділів; основні функції структурних підрозділів;

–  графік ведення індивідуального прийому громадян;

–  регламент або інший документ, який визначає процедуру роботи органу;

–  перелік, вартість та умови надання органом адміністративних послуг;

–  перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;

–  перелік підприємств, установ та організацій, заснованих органом та розмір частки у статутному капіталі;

–  перелік засобів масової інформації, заснованих органом;

–  зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу та інструкції щодо їх заповнення;

–  наявна у органу статистична інформація;

–  оголошення про проведення всіх відкритих для громадськості засідань чи інших заходів;

–  проекти актів, що виносяться на громадське обговорення, строки та форма внесення пропозицій та зауважень;

–  будь-які звіти, аналізи, експертні висновки, підготовлені органом, що не мають обмеженого доступу;

–  правила оскарження рішень, дій, бездіяльності органу до суду чи до органу вищого рівня.

3. Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється постійно. Рішення та інші документи оприлюднюються на веб-сайті оперативно і не пізніше, ніж на третій робочий день після ухвалення.

4. Рішення органу оприлюднюються у хронологічному порядку. Кожен документ супроводжується датою публікації та датою внесення змін.

5. Веб-сайт повинен передбачати можливість звернутися з запитом до органу через електронну пошту або безпосередньо на веб-сайті. Для оперативної відповіді (бажано протягом того ж дня) доцільно визначити окрему особу.

6. Орган влади, орган місцевого самоврядування визначає особу або підрозділ, відповідальний за створення та оперативне поновлення веб-сайту. Як правило, такі обов’язки покладаються на відділ зі зв’язків з громадськістю. Посадові інструкції відповідальної особи або працівників відповідального відділу повинні передбачати оперативне поновлення інформації на веб-сайті та оперативні відповіді на запити через веб-сайт або електронну пошту як їх посадові обов’язки.

У випадку, якщо обсяг інформації, розміщеної на веб-сайті, є великим, має бути передбачена можливість пошуку інформації в межах сайту.

8. Орган влади, орган місцевого самоврядування може розміщувати на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет іншу інформацію, яка стосується сфери його діяльності.
Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори