пошук  
версія для друку
26.07.2008

Права людини в Україні – 2007. Доповідь правозахисних організацій

   

За ред. Є.Захарова, І.Рапп, В.Яворського / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2008. – 304 с. ISBN 978-966-8919-48-0.

У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2007 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2007 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основоположних свобод і поліпшення ситуації в цілому


Завантажити PDF-файл (2543 kB)


ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПОРУШЕНЬ ПРАВ І СВОБОД ЗА 2007 РІК  3
СТАН ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ,
НАДАНИХ У ДОПОВІДІ «ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2006»  8
I. ПРАВО НА ЖИТТЯ  35
1. Обов’язок держави захищати життя (позитивні обов’язки)  35
2. Заборона позбавлення життя за винятком визначених
законом випадків (негативні обов’язки)  40
3. Рекомендації  41
II. ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ВИДІВ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ  42
1. погане поводження у органах внутрішніх справ  42
2. звинувачення та засудження за катування  43
3. погане поводження у кримінально-виконавчих закладах  44
4. Розслідування заяв про погане поводження  46
5. Виплата компенсації за потерпілим від поганого поводження  48
6. Використання недобровільних зізнань у судочинстві  49
7. Рекомендації  50
III. ПРАВО НА СВОБОДУ  52
1. Тривале тримання під вартою з метою екстрадиції  52
2. Довільне тримання під вартою біженців  53
3. Рекомендації  54
IV. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД  56
1. Загальний огляд  56
2. Незалежність судів і суддів  57
3. Фінансування судової влади  64
4. Доступність суду  65
5. Право на правову допомогу  66
6. Розумні строки  73
7. Виконання судових рішень  75
8. Презумпція невинуватості  77
9. Рекомендації  79
V. ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ  81
1. Комунікаційна приватність  81
2. Інформаційна приватність і захист персональних даних  86
3. Територіальна приватність  90
4. Інші аспекти приватності та повага до сімейного життя  91
5. Рекомендації  93
VI. СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ  95
1.  Загальний огляд  95
2.  Свобода думки, совісті та релігії: право вірити  95
3.  Свобода сповідувати релігію чи вірування  96
4.  Держава та релігійні організації  100
5.  Рекомендації  102
VII. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ  104
VIII. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ  110
1. Загальний огляд  110
2. Обов’язковість державної реєстрації ЗМІ та видавничої діяльності  111
3. Права журналістів та ЗМІ  112
4. Рекомендації  118
IX. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ  120
1. Правове забезпечення свободи мирних зібрань  120
2. Адміністративна практика реалізації свободи зібрань  121
3. Роль місцевої влади та судів у порушенні свободи зібрань  124
4. Інциденти під час масових зібрань  125
5. Одещина і Крим – проблемні регіони  125
6. Рекомендації  127
X. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ)  128
1. Загальний огляд  128
2. Створення об’єднань  128
3. Права об’єднань, свобода внутрішньої організації
та перевірка діяльності об’єднань громадян  132
4. Тимчасова заборона видів діяльності та ліквідація об’єднань  133
5. Участь в об’єднаннях: вступ, санкції за участь, примусове членство  134
6. Рекомендації  134
XI. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ  137
1. Свобода пересування  137
2. Свобода вибору місця проживання  140

XII. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ
ТА БОРОТЬБИ З РАСИЗМОМ І КСЕНОФОБІЄЮ  143
1. Проблема расизму та ксенофобії  143
2. Становище кримських татар  148
3. Рекомендації  149
XIII. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ
ТА УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМАХ  151
1. Позачергові вибори народних депутатів України  151
2. Позачергові вибори міських, селищних та сільських голів  160
3. Реалізація прав громадян на ініціювання та участь
у загальноукраїнському та місцевих референдумах  162
4. Висновки  166
5. Рекомендації  166
XIV. ПРАВО ВЛАСНОСТІ  169
1. Загальний огляд  169
2. Гарантії захисту права власності  170
3. Діяльність органів влади щодо обмеження права власності  176
4. Рекомендації  178
XV. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА  179
1. Тенденції дотримання соціально-економічних прав  179
2. Право на достатній життєвий рівень  180
3. Право на працю  184
4. Право на соціальний захист  191
5. Рекомендації  196
XVI. ПРАВО НА ОСВІТУ  198
1. Загальний огляд  198
2. Державне фінансування забезпечення права на освіту  200
3. Принцип наявності  201
4. Доступність освіти  204
5. Прийнятність та адаптованість освіти  206
6. Рекомендації  208
XVII. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ  209
1. Загальний огляд  209
2. Право на медичну допомогу в установах виконання покарань  213
3. Паліативна допомога  216
4. Рекомендації  219
XVIII. ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ  221
1. Екологічна безпека  221
2. Право на доступ до інформації з питань, що стосуються довкілля  230
3. Право участі в прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля  237
4. Право на доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля  240
5. Рекомендації  242
XIX. ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  244
1. Загальний огляд  244
2. Відповідальність держави за забезпечення прав людини на захист від насильства  246
3. Рекомендації  247
XX. ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В СИТУАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ  249
1. Торгівля людьми: нові тенденції  249
2. Державна політика протидії торгівлі людьми: короткий огляд  250
3. Попередження торгівлі людьми  251
4. Захист постраждалих від торгівлі людьми  251
Рекомендації щодо вдосконаленню діяльності з протидії торгівлі людьми  254
XXI. ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ  259
1. Зауваження загального характеру  259
2. Рівність і недискримінація  261
3. Свобода вираження поглядів та доступ до інформації  262
4. Недоторканність приватного життя, повага до особистої
та психічної цілісності нарівні з іншими та повага до житла та сім’ї  263
5. Доступ до правосуддя  264
6. Право на освіту  264
7. Доступність  265
8. Охорона здоров’я, абілітація та реабілітація  266
9. Праця і зайнятість  268
10. Належна просвітницько-виховна робота з боку держави
з метою якнайкращої інтеграції в суспільство людей з інвалідністю  268
11. Рекомендації  269
XXII. ПРАВА УВ’ЯЗНЕНИХ  271
1. Управління системою виконання покарань  271
2. Державна політика щодо кримінально-виконавчої служби (КВС)  273
3. Контроль діяльності департаменту  276
4. Ув’язнені та засуджені в установах департаменту  278

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори