пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200826
01.10.2008

1 жовтня 2008 г. в АР Крим розпочинається комплексний моніторинг ЗМІ щодо використання ними «мови ворожнечі», проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості

   

Відкритість ЗМІ, досягнута в Україні за останні роки, є одним з показників поглиблення демократичних перетворень у суспільстві. Але, без сумніву, закріплення свободи слова в Україні не повинно відбуватися за умов ігнорування сучасних етичних норм, супроводжуватися розповсю­дженням ксенофобських настроїв, расових, етнічних, релігійних негативних стереотипів, антиіммі­грантських настроїв та інших проявів нетерпимості.

У 2002 і в 2008 рр. Європейська Комісія проти расизму та нетерпимості в своїх другій (CRI(2002)23) та третій доповідях по Україні (CRI(2008)4) привертала увагу на те, що в друкованій пресі України з’являються прояви ненависті та розповсюдження неправдоподібних узагальнень та стереотипів. Ці висновки багато в чому знайшли підтвердження в результатах пілотних досліджень друкованих ЗМІ та Інтернет-ЗМІ, які проводилися в Криму в 2002-2006 рр.

Заплановане комплексне дослідження матеріалів друкованих ЗМІ є частиною проекту «Моніторинг дотримання журналістами етичних принципів толерантності та міжкультурного діало­гу», який виконується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (програма «Засоби масової інформації»).

Мета проекту – сприяння підвищенню рівня соціальної відповідальності журналістів, дотримання ними професійних та етичних стандартів толерантності та міжкультурного діалогу шляхом проведення моніторингу друкованих ЗМІ і розробки загальних рекомендацій для журналістів стосовно дотримання принципів толерантності та міжкультурного діалогу.

Проект реалізується Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція та розвиток» за участю незалежних експертів з партнерських організацій Автономії, освітніх та наукових закладів Криму, які мають багаторічний досвід досліджень проблеми нетерпимості на півострові, а також великий досвід реалізації практичних заходів, спрямованих на формування толерантності.

Партнерами організації виступають Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Крим­ського Національної Академії наук України, Таврійській Національний універ­си­те­т ім. В.І.Вернадського (кафедра політичних наук, кафедра загальної психології та кафедра між­мовних комунікацій і журналістики) та Інформаційно-методичний центр міжкультурної просвіти і толерантності.

У рамках проекту передбачається проведення протягом 10 місяців комплексного моніто­рин­гу 30 періодичних друкованих засобів масової інформації (газети та журнали) щодо наявності в по­ві­домленнях «мови ворожнечі», проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості. Для мо­ні­то­рингу обрано найбільш багатотиражні і найпопулярніші загальнодержавні і республіканські ви­дан­ня загальнополітичної тематики, а також декілька видань, у матеріалах яких, за результатами проведених раніше пілотних досліджень, було виявлено елементи «мови ворожнечі», прояви расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості.

Також передбачено проведення прес-конференцій, складання та оприлюднення квартальних звітів про проміжні результати моніторингу, розробка експертною групою практичних ре­ко­мен­да­цій для журналістів, проведення «круглого столу» за участю представників ЗМІ для обговорення результатів моніторингу та розроблених рекомендацій, а також видання збірки матеріалів з викладеними в ній методологією, результатами моніторингу, доповідями та висновками експертів.

 

Про Міжнародний фонд «Відродження»:

Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) засновано в квітні 1990 року. Він входить до мережі фундацій Інституту Відкритого Суспільства, заснованого Джорджем Соросом, що складається з національних і регіональних фондів у більш ніж тридцяти країнах світу, у тому числі в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Завдання Фонду – фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Більш докладно про МФВ: http://www.irf.kiev.ua/

 

Контакти:

Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та розвиток»: http://www.integration.org.ua/

Керівник проекту: Олексій Морозлі ([email protected]

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори