пошук  
версія для друку
20.03.2009
джерело: www.telekritika.ua

Інтернет-асоціація України підписала меморандум про співробітництво з НЕК з питань захисту суспільної моралі

   

20 березня 2009 року в інформаційній агенції «Укрінформ» відбулося підписання Меморандуму про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернету між Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі та Інтернет-асоціацією України.

Перед підписанням Меморандуму учасники угоди провели прес-конференцію, на якій пояснили присутнім, навіщо і що вони підписують. Голова НЕК Василь Костицький назвав подію знаковою, адже до згоди сторони прийшли після декількох місяців гострих дискусій. «Ми за чистоту ресурсу, і замість спроб запровадження моральної цензури і посилення регуляторного впливу ми пішли на діалог», - сказав голова НЕК.

За основу сторони взяли варіант документу, запропонований Інтернет-асоціацією. Голова правління асоціації Тетяна Попова визнала, що поряд із великою кількістю корисних матеріалів Інтернет несе значний обсяг неетичної, а подекуди й протизаконної інформації: дитяча порнографія, расова дискримінація, тероризм тощо. Заступник голови асоціації Олександр Ольшанський детальніше зупинився на питаннях безпеки в Інтернеті. «Мы очень обеспокоены тем, что в последнее время из Интернета лепят образ врага, и не последнее место в этой кампании занимает телевидение. Мы убеждены, что если мы сами не будем ограничивать противозаконные материалы, то это будет делать государство. А это плохая перспектива», - роз’яснив позицію асоціації заступник голови. Він також розповів про закордонний досвід. За його словами, є два шляхи боротьби за моральність Інтернеті: західний, де це роблять переважно волонтерські організації, і китайсько-східний, де це робить держава. «Государство должно защищать общественные моральные ценности, но государство - это мы», - сказав Олександр Ольшанський.

Відповідаючи на запитання журналістів, учасники прес-конференції пояснили, що ніяким чином не збираються контролювати інформаційні матеріали в інтернеті. Вони знайшли інший шлях для того, щоб допомогти суб’єктам українського сегменту інтернету виконувати законодавство країни. ІнАУ через декілька тижнів відкриває сайт skarga.ua, на який кожен користувач мережі може написати, що на такому-то ресурсі є приміром дитяча порнографія, чи відео насилля над дітьми. Коли таких скарг буде декілька, то їх автоматично переправлять зазначеному провайдеру і він повинен буде на свій розсуд вжити заходів. «В нашу ассоциацию входит 86 крупнейших провайдеров страны. И я не знаю ни одного провайдера, который хотел бы, чтобы на его ресурсе была информация о насилии над детьми или детская порнография», - впевнено заявив Олександр Ольшанський.

Наприкінці заходу учасники підписали Меморандум.

МЕМОРАНДУМ

про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернету між Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі та Інтернет Асоціацією України  від «20» березня 2009 року

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (далі - Національна комісія) в особі Голови Національної комісії Костицького Василя Васильовича та Інтернет Асоціація України (далі - Інтернет Асоціація) в особі Голови Правління Інтернет Асоціації Попової Тетяни Володимирівни, які надалі іменуються Сторони,

з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України в інформаційній сфері та у сфері захисту суспільної моралі,

беручи до уваги необхідність консолідації зусиль громадськості, професійних учасників Інтернет-ринку України та державних органів у справі забезпечення вимог безпечної роботи в мережі Інтернет, перш за все, неповнолітніми громадянами України,

об’єднуючи зусилля зі створення ефективних механізмів протидії порушенням вимог українського законодавства в інформаційній сфері та у сфері захисту суспільної моралі,

домовились про таке:

1. Сприяти забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства України в інформаційній сфері та у сфері захисту суспільної моралі. Визнати необхідність першочергового викорінення в загальнодоступному українському сегменті Інтернету контенту, пов’язаного з насиллям: дитячої порнографії, проявів расової і національної нетерпимості та тероризму.

2. Відзначити неприпустимість перетворення українського сегменту Інтернету в зону тотального контролю з огляду на підходи демократичних країн світу у покладанні відповідальності за порушення в інформаційній сфері на виробника та безпосереднього розміщувана інформації.

3. Звернути увагу, що блокування доступу до Інтернет-ресурсів, які порушують вимоги українського законодавства, повинно відбуватися у суворій відповідності до Закону України «Про телекомунікації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 720 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг». При цьому таке блокування повинно застосовуватися виключно до незаконного контенту без порушення доступу до іншого контенту, включно з тим, який фізично розмішується на тих же самих носіях.

4. Рекомендувати Інтернет-провайдерам інформувати своїх абонентів про їх обов’язки та прийняті в Інтернеті норми поводження, широко пропагувати серед своїх абонентів застосування програм автоматичного блокування ресурсів аморального характеру, а також ширше впроваджувати та пропагувати послуги з блокування доступу до відповідних ресурсів для окремих користувачів за їх запитом.

5. Звернутися до власників та адміністрацій популярних Інтернет-ресурсів з закликом про сприяння розміщенню на цих ресурсах матеріалів з інформування відвідувачів про безпечні шляхи користування Інтернет-мережею, а також посилання на програми, що дозволяють користувачам автоматично блокувати ресурси, що не відповідають вимогам законодавства України у сфері захисту суспільної моралі.

6. Сприяти створенню громадської організації безпечнішого Інтернету, яка б існувала на волонтерських засадах та сприяла викоріненню в Інтернеті матеріалів, які порушують законодавство України у сфері захисту суспільної моралі. Рекомендувати громадській організації безпечнішого Інтернету у співробітництві з відповідними органами державної влади України розглянути доцільність запровадження системи добровільної сертифікації і державної реєстрації Інтернет-ресурсів для дітей у вигляді Зони Довіри в українському сегменті Інтернету та розповсюдження інформації про таку сертифікацію.

7. Вважати за доцільне включення освітніх матеріалів стосовно безпеки дітей в мережі Інтернет в існуючі шкільні освітні програми для дітей віком від 7 до 14 років, а також в програми для навчання та підвищення кваліфікації вчителів, з урахуванням рішень Національної комісії.

8. Встановити, що Інтернет Асоціація для вирішення питань, пов’язаних із формування системи забезпечення захисту моральних засад суспільства, співпрацює з Національною комісією щодо висвітлення діяльності Національної комісії, визначаючи пріоритетними найвищі соціальні цінності - людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку.

9. У рамках співробітництва Сторони оперативно реагують на заяви та звернення одна одної.

10.Інформація, отримана в рамках виконання цього Меморандуму, може бути за згодою Сторони, яка її надала, доступною для всіх зацікавлених осіб.

11.Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє протягом 2 років.

12.У випадку прийняття актів законодавства, які б унеможливлювали реалізацію окремих положень цього Меморандуму, Сторони звільнятимуться від будь-яких подальших зобов’язань за цим Меморандумом.

13.Меморандум складено у двох примірниках, на трьох аркушах, по одному для кожної Сторони.

На підтвердження зазначених положень цей Меморандум підписали уповноважені особи.

Від Національної експертної комісії  України з питань захисту суспільної моралі

В.В. Костицький 

Від Інтернет Асоціації України

Т.В. Попова

 

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори