пошук  
версія для друку
14.08.2012 | Юрій Чумак

МВС достроково припинило діяльність Громадської ради

   

13 серпня 2012 р. на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України було опубліковано наказ № 684 від 08.08.2012 р. «Про дострокове припинення діяльності Громадської ради при МВС».

У мотивувальній частині наказу «скромно» зауважується, що «Міністерством внутрішніх справ для забезпечення діяльності Громадської ради та налагодженням взаємодії з нею було вжито ряд організаційних і практичних заходів».

Натомість, «керівництво Громадської ради не змогло належним чином організувати її роботу та реалізувати наявні механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики».

Також зазначається ще ціла низка моментів, з розряду того, чого ще «не змогла» Громадська рада:
«Засідання Громадської ради проводяться безсистемно, плани роботи та консультацій з громадськістю не складено, надіслані до МВС протоколи не містять пропозицій, урахування яких мало б реальний вплив на прийняття управлінських рішень МВС.
Про відсутність ефекту від роботи чинного складу Ради свідчить і те, що за півтора року Радою не внесено жодної пропозиції стосовно підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики, утвердження і забезпечення громадянських прав і свобод, удосконалення роботи МВС, проведення громадської та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів МВС, організації публічних заходів з метою обговорення актуальних питань розвитку і діяльності МВС, правової просвіти населення.
Низький рівень громадської активності щодо формування і реалізації державної політики призвів до виключення зі складу Громадської ради з початку 2012 року 8 її членів (5 – за пропуск 3 і більше засідань без поважних причин, 3–за власним бажанням)».

Досить критично оцінюється діяльність керівництва Громадської ради на чолі з п. Багіровим:
«Тривалий час керівництво Ради зосереджувало основну увагу розгляду питань матеріально-технічного забезпечення її діяльності, створення комфортних умов роботи керівництва (забезпечення транспортом, перепустками на режимні території Міністерства, видача посвідчень тощо).
Мали місце випадки порушення керівництвом Громадської ради вимог установчих документів при формуванні складу Ради. Так, голова Ради Багіров Е.С. одноосібно, без винесення питання на обговорення Ради, відмовив 16 представникам інститутів громадянського суспільства, які подали заяви про включення до складу Ради замість тих осіб, що вибули».

І, в якості приводу для розпуску Ради, наводиться теза про те, що «останнє засідання Громадської ради відбулося більше 3 місяців тому – 22 березня 2012 року. Неспроможність членів Ради зібратися для проведення чергового засідання свідчить про їх незацікавленість у подальшій роботі».

На підставі цього, МВС вирішило, «відповідно до п. 9.2 Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України достроково припинити діяльність Громадської ради».

А управлінню зв’язків з громадськістю, Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування наказано створити ініціативну групу з підготовки установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при МВС України. Список членів ініціативної групи подати на затвердження до 15 вересня 2012 року.

Наказ підписав перший заступник міністра внутрішніх справ, т.в.о. міністра генерал-лейтенант міліції С.П. Черних

Отже, «у сухому залишку» маємо добру та погану новини:
- добра зводиться до того, що Громадська рада, керівництво якої більше піклувалося питаннями матеріально-технічного забезпечення, створення комфортних умов своєї роботи замість самої роботи, припинила свою діяльність;
- а погана, на мою думку, полягає у створенні прецеденту, коли орган, при якому функціонує Громадська рада, сам її розпускає, на власний розсуд.

Адже, у «Типовому положенні про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» взагалі немає підстав для дострокового припинення діяльності усього складу Громадської ради. Передбачено лише можливість припинення членства у Раді окремих її представників та повноважень голови. Єдине, що зазначено – так це те, що «строк повноважень складу громадської ради – два роки».

Фактично, відповідно до цього «Типового положення», громадські ради створюються виключно інститутами громадянського суспільства (а не органами влади) та діють на засадах демократичного самоуправління та саморегулювання. Органи влади мусять сприяти радам у їх діяльності, а ради – надавати консультативно-дорадчу допомогу цим органам.

Тому, якщо наслідувати філософію постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 р., то й мови не може йти, щоб орган влади розпустив громадську раду. Адже він її не створював! Такою функцією наділені, нагадаємо, установчі збори з формування громадської ради.

Щоправда, п. 9.2 власного Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України дійсно передбачає можливість дострокового припинення повноважень Громадської ради у разі, якщо:
- Громадська рада протягом трьох місяців не проводить засідання через відсутність кворуму;
- заяви про припинення членства в Громадській раді подали більше половини членів від її кількісного складу.

Посилаючись на те, що Громадська рада при МВС не збиралася вже понад 3 місяці, Міністерство чомусь не наводить інформації щодо того, що протягом цього часу засідання не проводились саме через відсутність кворуму. Можливо, ці засідання просто не організовувалися керівництвом Ради, проте, це не є формальною причиною для її розпуску, а може стати, скажімо, приводом для розгляду питання про переобрання неефективного керівництва.

Якщо ж дійсно «кворум не прийшов», тоді цю підставу обов’язково необхідно було зазначати у наказі про дострокове припинення повноважень Ради.

Тому, як виглядає, цілком логічний крок МВС за суттю (припинення «діяльності» фактично бездіяльної Громадської ради) був здійснений, як це часто буває, у неправильній формі (розпуск Ради відбувся не у правовий спосіб).

Відтепер, маючи такий резонансний прецедент, будь-який державний орган в Україні зможе, на свій розсуд, розпускати (розганяти) громадську раду у випадку, якщо та погано діятиме. Або – діятиме не так, як це подобається керманичам відповідного органу.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори