пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"199914
29.12.1999

ЗВІТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЕКОЛОГIЧНОЇ АСОЦIАЦIЇ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ» ЗА 1998 РIК

   

Ми публікуємо iнформацiю, надiслану Миколаївською органiзацiєю ЗС, з якої видно, як багато зроблено за рiк, є дуже цiкавi заходи. З приємнiстю поширюю її серед осередкiв ЗС, щоб переймали досвiд.

Прислано також тексти кiлькох публiкацiй МОЗС в пресi, деякi з них мають чималий iнтерес для екогруп в районах ЗАЕС, ХАЕС та РАЕС. Я їх розiшлю дещо iншому колу абонентiв, а нинi даю лише один матерiал: «Нет наращиванию мощностей ядерной энергетики».

Крiм iнформацiйi Миколаївського ЗС, ранiше надходила iнформацiя про дiяльнiсть ЗС Сiверськодо-нецька. Голова УЕА «ЗС» Микола Iванович Коробко звертається до всіх мiсцевих органiзацiй з проханням надiслати короткi вiдомостi про свою дiяльнiсть — для аналогiчного ознайомлення колег через розсилку по електронній поштi.

Будь ласка, спробуйте це зробити до кiнця травня.

З повагою -Сергiй Федоринчик, керiвник iнформ-центру УЕА «Зелений свiт»

У рамках статутних завдань асоцiацiєю за поточний рiк проведено ряд заходiв. Серед них:

1. Проведено 8 засiдань Ради асоцiацiї;

2. Проведено 2 загальних зборiв (19.02.98р. — по висуванню кандидатiв в депутати обласної i мiської ради депутатiв; 17.12.98р. — звiтно-виборчi збори);

3. З iнiціативи i при участi асоцiацiї 24.04.98р. вiдбулося засiдання постiйно дiючої при Верховнiй Радi України нацiональної комiсiї з радiацiйного захисту населення з питання радiацiйної безпеки населення у регiонi розташування Пiвденно-Української АЕС (ПУ АЕС). У результатi розгляду комiсiєю прийнято рiшення: у разi неможливостi використання зроблених ранiше радiоекологiчних експертиз для оцiнки дозового навантаження на населення, звернутися до Мiнекобезпеки з клопотанням про проведення державної екологiчної експертизи радiологiчного стану водних систем ПУ АЕС, самiй ПУ АЕС рекомендовано розглянути питання про перехiд на замкнену систему водопостачання.

4. Через депутатiв-членiв асоцiацiї зроблено депутатськi запити щодо заповнення Бакшалiнського водосховища, перекриття обвiдного каналу на Олександрiвськiй ГАЕС, незаконої порубки дерев у ложi Олександрiвського водосховища, яке планують будувати та iн.

5. Неодноразово росповсюджували звернення серед депутатiв Верховної та обласної Рад, владних структур, мешканцiв області з приводу можливого заповнення Олександрiвської водойми та добудови Ташлицької ГАЕС.

6. Екологiчнi проблеми областi систематично висвiтлювались у засобах масової iнформацiї шляхом публiкацiй, виступiв фахiвцiв-екологiв по радiо i телебаченню, проведення прес-конференцiй.

7. Асоцiацiя була серед органiзаторiв та учасникiв семiнарiв, конференцiй, виставок:

·14 травня — виставка-семiнар по екологiчно чистим продуктам харчування «Хлiб наш насущний» (м.Миколаїв);

·19-21 травня — виставка семiнар з енергозбереження «Техмаш — Енергозбереження" (м.Миколаїв);

·2 липня — мiжнародний семiнар по демонтажу дамб на рiках (Калiфорнiя, США);

31 жовтня — до Мiжнародного дня Чорного моря та 10-рiччя асоцiацiї виставка «Свiт у долонях» (м.Мико-лаїв);

В.о. голови МОЕА «Зелений свiт»Толстих О.Б.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль