пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"199926
29.12.1999

ВАШІ ПРАВА ПРИ ЗАТРИМАННІ ЧИ АРЕШТІ

   

Редакція «ПЛ» пропонує читачам текст пам’ятки, яку розроблено Інститутом громадянського суспільства під керівництвом Анатолія Ткачука. Пам’ятка видана у вигляді пластикової картки за кошти, надані фондом «Євразія». Текст, вміщений на карті, є витягом норм законодавства, що регулює порядок затримання чи арешту особи в Україні за станом на 1.03.1999 року, а саме: Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуального кодексу  та «Закону про міліцію».

Знайте! Відповідно до статті 29 Конституції України

кожна людина має право на свободу та особисту недо­торканість.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення або з санкції прокурора.

Пам’ятайте! Вас можуть затримати лише у визна­чених законом випадках:

·коли Ви скоїли правопорушення, за яке передба­чена адміністративна відповідальність, і має бути складений протокол, а у Вас немає посвідчення особи і немає свідків, які могли б повідомити про Вас необхідні дані;

·коли Ви здійснюєте адміністративне правопору­шення, до Вас вичерпано всі інші заходи впливу, а Ви не припиняєте своїх протиправних дій.

Адміністративне затримання не може тривати більше трьох годин, крім виняткових випадків, перед­бачених законами України. Після з’ясування особи, Вас має бути звільнено.

Вас можуть також затримати з підозри у вчиненні кримінального злочину:

·коли Вас застали при вчиненні злочину або безпо­середньо після його вчинення;

·коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на Вас, що саме Ви вчинили злочин;

·коли на Вас або на Вашому одязі, при Вас або у Вашому житлі буде виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави пі­дозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути за­тримано лише в тому разі, коли ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця прожи­вання, або коли не встановлено особу підозрюваного.

Співробітники міліції зобов’язані представитись, пояснити, яке правопорушення Ви вчинили або у вчи­ненні якого злочину Ви підозрюєтесь, роз’яснити, які Ваші права і обов’язки, визначені процесуальним зако­нодавством.

При затриманні з підозри у вчиненні кримінального злочину:

Вам мають роз’яснити Ваші права, зокрема про право не свідчити проти себе чи своїх рідних, мати за­хисника і зустріч з ним до першого допиту і скласти про це протокол, а також протокол про Ваше затримання як особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

Після складання протоколу може бути здійснено Ваш особистий огляд і вилучення речей та документів. Такий огляд може здійснюватись лише особою однієї з Вами статі.

Пам’ятайте: Ви не зобов’язані доводити свою не­винуватість.

Ви маєте право:

·давати показання або відмовитися давати пока­зання і

·відповідати на запитання;

·мати захисника і побачення з ним до першого до­питу;

·подавати докази, заявляти клопотання і відводи;

·вимагати перевірки прокурором правомірності за­тримання.

Знайте! Про Ваш арешт і місце перебування слід­чий зобов’язаний повідомити дружину/чоловіка або іншого родича, а також сповістити за місцем роботи. Вимагайте, аби таке повідомлення було здійснено як­найшвидше!

Не забудьте! Ви маєте право на захисника з мо­менту затримання або постанови про застосування запобіжного заходу, але не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

Вимагайте захисника зразу після Вашого за­тримання.

Орган дізнання, що провів затримання, протягом 24 годин має надіслати письмове повідомлення проку­рору про затримання протягом 48 годин після отри­мання такого повідомлення прокурор зобов’язаний дати санкцію на взяття під варту або звільнити затриманого.

Міністр юстиції України Сюзанна Станік

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори