пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"199935
30.12.1999 | 3 грудня 1999 року, Пуща Водиця

ЗАЯВА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ «СВОБОДА ВИБО-РУ»: УРОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ»

   

Ми, учасники Коаліції «Свобода вибору» відзна-чаємо успішність та велику соціальну значимість діяль-ності Коаліції громадських організацій «Свобода вибо-ру». Коаліція досягла поставленої мети — сприяти проведенню чесних і справедливих виборів. Діяльність Коаліції стала безпрецедентним фактом об’єднаної співпраці 268 неурядових організацій з усієї України задля утвердження основ демократичного розвитку.

Ми вважаємо за необхідне продовжити співпрацю громадських організацій, об’єднаних в Коаліцію «Сво-бода вибору», діяльність якої спрямована на вирішення головних проблем, що стоять перед суспільством: роз-виток демократії, ринкової економіки, розбудова правової держави. Коаліція і надалі буде сприяти прове-денню чесних та справедливих виборів.

Діяльність Коаліції має базуватися на засадах по-запартійності, плюралізму, відкритості та прозорості.

У своїй діяльності Коаліція утримується від заяв та оцінок від імені всіх учасників.

Усі організації — члени Коаліції «Свобода вибору» є рівноправними, жодний з учасників не підпорядково-вується іншому та не виражає інтереси та позиції інших.

Для забезпечення механізму співпраці між учас-никами Коаліції створюється Координаційна Рада та Секретаріат.

Кожна з організацій може започаткувати новий напрямок діяльності Коаліції, об’єднавши навколо цього напрямку усіх або частину членів Коаліції «Свобода вибору» та інших партнерів.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль