пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
26.12.2000 | Підготував Сергій Федоринчик
Практика правозахисту

Принципи спiвпрацi з громадськiстю мають бути розширенi Верховною Радою

   

Від редакції "ПЛ": Публікуємо перелік деяких законопроектiв, значущих для демократії та прав людини, якi перебувають нині в роботі у Верховній Раді. Ті з Вас, хто має доступ до Iнтернет-онлайн, можуть брати повний перелік за адресою: http://www.rada.kiev.ua.zakpro . Можливо, що з деякими законопроектами Ви захочете ознайомитися та висловити свої зауваження та пропозицiї. Для цього треба письмово звертатися до Комiтету з правової реформи (тел. 291-7097). На веб-сайтi ВРУ текстів законопроектів, як правило, немає.

Але якщо Ви зацікавлені не тільки в конкретному законопроекті з цього переліку (через два місяці перелік буде зовсім іншим), але i в налагодженні механізму регулярного інформування громадськості про законопроекти на самому початку роботи над ними, то пропонуємо написати лист приблизно такого змісту - на бланку Вашої організації:

Головi Комiтету ВРУ з правової реформи
Сіренку Василю Федоровичу
Київ-21, вул. Грушевського, 5
Верховна Рада України,

Наша громадська організація зареєстрована (органом влади) .(дата реєстрації) Основнi напрямки нашої роботи: , ., . Наша організація дуже високо оцінює ратифікацію 06.07.99 Верховною Радою України Оргуської Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля".

Зокрема, Конвенцією у статті 7 передбачається - "Участь громадськості в питаннях розробки планів, програм і політичних документів, пов’язаних з навколишнім середовищем" та статтею 8 - "Участь громадськості в підготовці нормативних актів виконавчої влади і (або) загальнообов’язкових юридичних актів".

Нам здається, що принципи співпраці з громадськiстю мають бути розширені Верховною Радою i на iншi законопроекти, які стосуються демократії та прав людини. А саме, мається на увазі надати громадськості можливість брати участь в обговоренні з самого початку роботи над законопроектами.

На нашу думку для покращання інформування громадськостi про початок роботи ВРУ над законопроектами, бюджетом та програмами, доцільно регулярно публікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур`єр" перелік законопроектів, з якими розпочато роботу. При цьому зазначати контактні дані депутатів або співробітників апарату ВРУ, у яких можна отримати електронну версію документа, та яким можна подати зауваження та пропозиції стосовно змісту документу, та строк, до якого цi зауваження прийматимуться.

Також підтримуємо ідею організації на базі комп`ютерного центру Верховної Ради ведення автоматизованих списків розсилки (за технологіями LISTSERV або MAJORDOMO). Це дасть можливість більш детально інформувати про новини законопроектної роботи громадськi організації, які мають електронну пошту.

З повагою

Реєстраційний номер Умовні позначення Назва законопроектів Орієнтовна дата
3202 Д Проект Закону про внесення змiни до Закону України «Про iнформацiю» (щодо вiдшкодування майнової та моральної шкоди вiд поширення iнформацiї, що не вiдповiдає дiйсностi) (проект н.д. I.Чижа вручено з поданням Комiтету 20.04.99) 19-22 жовтня
3311 Д Проект Закону про внесення змiн до Закону України «Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв» (проект н.д. В.Понедiлка вручено 08.06.99) 19-22 жовтня
1208 ППw Закон України «По гуманiтарну допомогу» з пропозицiями Президента України вiд 09.08.99 (вручено 07.09.99) 19-22 жовтня
3146 П Проект Закону про загальну структуру i чисельнiсть кримiнально-виконавчої системи України (вiд 23.03.99 № 1-14/265 вручено 25.03.99) 2-5 листопада
3158 У Проект Закону про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дисциплiнарних батальонiв (вiд 25.03.99 № 39-926/4 вручено для ознайомлення 05.05.99) 2-5 листопада
4034 Д Проект Закону про гарантiї захисту свободи слова в Українi (проект н.д. С.Правденка одержано 17.09.99) 2-5 листопада
1211 Д Проект Закону про судовий устрiй (повторне друге читання) (доручення вiд 16.09.99) 16-19 листопада
2182

2182-1

2182-2

Д

Д

Д

Проект Закону про вибори народних депутатiв України (нова редакцiя) (проект н.д. В.Журавського вручено 03.11.98, проект н.д. А.Бiлоуса — 06.04.99, проект н.д. Г.Пономаренка — 01.06.99, подання Комiтету — 15.06.99) 16-19 листопада
0096 П Проект Закону про ратифiкацiю Протоколу № 6 до Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини, який стосується скасування смертної кари, 1983 року (вiд 18.12.98 № 1-14/1025 вручено 22.12.98, подання Комiтету про вiдхилення — 16.03.99) 16-19 листопада
4029 Д Проект Закону про правовий режим надзвичайного стану (друге читання) (доручення вiд 21.09.99) 16-19 листопада
2105-2 Д Проект Закону про створення сисеми Суспiльного телебачення i радiомовлення України (проект н.д. В.Шевченка вручено 29.09.98) 16-19 листопада
  Д Проект Концепцiї судовоправової реформи в Українi (доручення вiд 21.05.99) при готовностi
2339-1   Закон України «Про порядок звернення до Конституцiйного Суду України з питань надання висновку щодо вiдповiдностi законопроекту про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України» з пропозицiями Президента України вiд 09.06.99 (вручено 15.06.99) при готовностi
0959 УП№ Закон УкраЇни «Про внесення змiн до Закону УкраЇни «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть» з пропозицiями Президента УкраЇни вiд 30.07.99 (вручено 07.09.99) при готовностi
4041 Д Проект Закону про статус кримськотатарського народу (проект н.д. Р.Безсмертного одержано 13.09.99) при готовностi
3454 Д Проект Закону про спецiального прокурора та спецiальних слiдчих (друге читання) (доручення вiд 1-3 грудня 15.07.99) 30 листопада
4036 Д Проект Закону про внесення змiн i доповнень до деяких законодавчих актiв УкраЇни щодо боротьби з нелегальною мiграцiєю (проект н.д. М.Чивюка одержано 10.09.99)  

30 листопада

1-3 грудня

3254 У Проект Закону про внесення змiн до Закону УкраЇни «Про друкованi засоби масовоЇ iнформацiЇ (пресу) в УкраЇнi» (вiд 08.05.99 № 28-1579/2 вручено 16.06.99) 30 листопада

1-3 грудня

3256 У Проект Закону про мiжнародний обмiн масовою iнформацiєю (вiд 08.05.99 № 28-1577/2 вручено 16.06.99) 30 листопада

1-3 грудня

3055

3055-1

У

Д

Проект Закону про реабiлiтацiю та забезпечення прав осiб з числа нацiональних меншин, що зазнали репресiй та були депортованi з територiЇ України (вiд 15.02.99 № 28-482/4 вручено 09.03.999, проект н.д. О.Кучеренка — 06.03.99) 30 листопада

1-3 грудня

3071 У Проект Закону про затвердження Державної програми адаптацiЇ та iнтеграцiї в украЇнське суспiльство депортованих кримських татар, а також осiб iнших нацiональностей, вiдродження i розвитку їхньої культури i освiти (вiд 20.02.99 № 28-547/4 вручено 06.04.99) 30 листопада

1-3 грудня

3115 Д Проект Закону про iнформацiйну вiдкритiсть органiв державної влади та вищих посадових осiб України (проект н.д. С.Головатого вручено для ознайомлення 18.03.99) 14-17 грудня
1253-4 Д Проект Закону про внесення змiн до Закону УкраЇни «Про громадянство УкраЇни» (щодо встановлення громадянства для осiб, якi повертаються з районiв КрайньоЇ Пiвночi та Далекого Сходу) (проект н.д. В.Яценка вручено 07.09.99) 14-17 грудня
0977 Д Проект Закону про психіатричну допомогу (друге читання) (доручення вiд 13.02.98) (вручено для ознайомлення 21.05.98) 21-24 грудня
3001

3001-1

3001-2

Д

Д

Д

Проект Закону про внесення змiн до Закону УкраЇни «Про прокуратуру» (нова редакцiя) проект н.д. В.Медведчука вiд 10.01.99 вручено 02.02.99, проект н.д. Ю.Кармазiна — 02.02.99, проект н.д. Г.Васильєва — 16.03.99) 21-24 грудня
3004

3004-1

Д

Д

Проекти законiв про мирнi збори та про внесення доповнення до Закону УкраЇни «Про мiлiцiю» (проекти н.д. Г.Удовенка вручено 02.02.99) 21-24 грудня
3300 Д Проект Закону про внесення змiн до Закону України «Про мiлiцiю» (проект н.д. А.Деркача вручено 01.06.99) 11-14 сiчня
3255 У Проект Закону про Основи державної iнформацiйної полiтики вiд 08.05.99 № 28-1578/2 вручено 16.06.99) 11-14 сiчня
2214

2214-1

2214-2

Д

У

Д

Проект Закону про iноземного українця (проект н.д. В.Бондаренка вручено 17.11.99, проект Уряду вiд 16.03.99 № 28-811/4 — 06.04.99, проект н.д. I.Драча щодо статусу закордонних українцiв — 05. 5.99) 11-14 сiчня
3089 У Проект Закону про внесення змiн до Закону України «Про нацiональні меншини в Українi» (вiд 27.02.99 № 28-639/4 вручено для ознайомлення 06.04.99) 11-14 сiчня
4002 У Проект Закону про внесення змiн до Закону України «Про бiженцiв» (вiд 16.07.99 № 28-2582/4 вручено 07.09.99) 18-21 сiчня
2161 Д Проект Закону про внесення змiн до законiв України «Про судоустрiй» та «Про статус судiв» (проект н.д. В.Шишкiна вручено 22.10.99, подання Комiтету — 22.10.98) за наявнiстю часу
1164 Д Проект Закону про внесення змiн до статтi 176-4 Кримiнального кодексу України щодо невиконання судових рiшень (проект н.д. В.Фiалковського вiд 19.06.98 вручено 23.06.98, подання Комiтету — 01.12.98) за наявнiсю часу
2103 Д Проект Закону про внесення змiн та доповнень до Кримiнального кодексу України (проект н.д. М.Бродського вручено 29.09.98, подання Комiтету — 06.07.99) за наявнiстю часу
1207-D Д Проект Закону про iнформацiйний суверенiтет та iнформацiйну безпеку України (повторне перше читання) (доручення вiд 21.09.99) за наявнiстю часу
2339 Д Проект Закону про внесення змiн i доповнень до Конституцiї України (проект н.д. П.Симоненка вручено для ознайомлення 24.12.98) при готовностi
3351 Д Проект Закону про внесення змiн до Закону України «Про Конституцiйний Суд України» (стосовно мiсця перебування) (друге читання) (доручення вiд 16.06.99) при готовностi
3366 Д Проект Закону про внесення змiн до статтi 111 Конституцiї України (проект н.д. О.Мазур вручено для ознайомлення 29.06.99) при готовностi
3442 Д Проект Закону про внесення змiн до Конституцiї України (статтi 84, 85, 89, 92, 93, 94, 106, 147, 150, 151 та пункту 6 роздiлу ХV Конституцiї України) (проект н.д. О.Ющика вручено для ознайомлення 13.07.99) при готовностi
0924 У№ Проект Закону про профiлактику злочинностi (друге читання) (доручення вiд 31.01.96) (вручено для ознайомлення 14.05.98) при готовностi
0931 У№ Проект Закону про участь громадськостi в охоронi громадського порядку i державного кордону (друге читання) (доручення вiд 19.02.97) (вручено для ознайомлення 19.05.98) при готовностi
1032

1032-1

1032-2

У№

Д

Д

Проект Закону про зброю (вiд 12.05.98 № 39-1305/4 вручено для м ознайомлення 05.06.98, проект н.д. О.Данильчука вiд 15.05.98 — 05.06.98, проект н.д. Ю.Кармазiна — 17.11.98) при готовностi
1123 Д Проект Закону про внесення доповнення до Кримiнального кодексу України (стосовно недостовiрної iнформацiї) (проект н.д. О.Iщенка вiд 04.06.98 вручено для ознайомлення 09.06.98) при готовностi
3084 Д Проект Закону про внесення змiн до Кримiнального кодексу України (щодо вилучення статтi 125 «Наклеп») (проект н.д. С.Головатого вручено 02.03.99) при готовностi
3445 Д Проект Закону про внесення змiн i доповнень до статтi 183 Кримiнального кодексу України (стосовно втечi з пiд варти) (проект н.д. С.Кiвалова вручено 08.07.99) при готовностi
0935 Д Проект Цивільного кодексу України (друге читання) (доручення вiд 22.05.97) при готовності

Умовні позначення:

П - законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

№ - питання, визначені Президентом України як невідкладні

w - законопроекти, подані у зв’язку з указами Президента України

Д - законопроекти, внесені народними депутатами України

У - законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

Б - законопроекти, внесені Національним банком України


Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль