пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
27.12.2000
Практика правозахисту

Річний звіт про діяльність Харківської правозахисної групи у 1999 році

   

1. РЕЗЮМЕ

У 1999 році Харківська правозахисна група (далі — ХПГ) продовжувала працювати в трьох напрямках:

правове просвітництво, пропаганда правозахисних ідей;

аналіз стану з правами людини в Україні;

допомога особам, чиї права порушені, громадські розслідування фактів порушення прав людини.

ХПГ продовжувала виконувати функції центру існуючої мережі, який зв’язує місцеві правозахисні організації в усіх регіонах України, ці організації працюють у вищевказаних напрямках або спеціалізуються в одному із них. ХПГ збирала інформацію про порушення прав людини, проводила аналітичну і правопросвітницьку діяльність. Факти порушень прав людини та їх первинний аналіз висвітлювалися у бюлетені „Права людини“ (ПЛ). Наш новий щомісячник „Права людини. Громадянська освіта“ (ПЛ ГО) містив матеріали з викладання прав людини для дітей та різних соціальних і професійних груп. Ці видання розповсюджувались серед недержавних організацій та фізичних осіб, які зацікавлені в правозахисній тематиці.

Ті ж самі канали використовувалися для розповсюдження правопросвітницької літератури, що була видана ХПГ у співробітництві з іншими організаціями або самостійно (моніторинг законодавства, порівняння законів та практики з міжнародними нормами, огляд публікацій в українських мас-медіа, присвячених правам людини тощо). Такі матеріали друкувалися як спеціальні випуски ПЛ у формі брошур накладом 1000 примірників або окремі видання. Крім того ХПГ задовольнила 141 прохання з різних регіонів України про надсилання інформаційних матеріалів з прав людини і розповсюджувала такі матеріали серед учасників семінарів.

ХПГ підготувала та провела велику Всеукраїнську конференцію „Проблеми громадянської освіти і виховання прав людини“ і міжнародну конференцію „Європейське законодавство про прослуховування телефонів й удосконалення українського законодавства“ у Києві та десять просвітницьких семінарів (разом з Центром інформації та документації Ради Європи в Україні) для працівників правоохоронних органів, присвячених Європейській Конвенції з прав людини та основних свобод й міжнародному законодавству про катування та інші жорстокі нелюдяні або такі що принижують гідність види поводження та покарання.

ХПГ провела (разом з Українською секцією Міжнародного товариства прав людини) фінальний етап Третього Всеукраїнського конкурсу на краще есе з прав людини і перші три етапи Четвертого конкурсу.

У 1999 році ХПГ виконувала декілька спеціальних програм: „Моніторинг свободи висловлювань та приватності в Україні“, „Служби безпеки в умовах конституційної демократії“, „Дослідження з історії дисидентського руху в Україні“.

Протягом 1999 року ХПГ отримала 280 письмових заяв про порушення прав людини державними органами. Крім того ми продовжували розгляд 19 заяв, що залишилися з 1998 року. Ми закінчили розгляд 133 справ з 299 й отримали позитивні результати у 70 справах.

Загальний бюджет ХПГ склав 388 300 гривень.

ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЧИЇ ПРАВА БУЛИ ПОРУШЕНІ

Аналіз звернень громадян до ХПГ показує, що усі скарги можна розбити на три великі групи:

скарги на порушення державними органами громадянських та політичних прав;

скарги на порушення соціальних, економічних і культурних прав із боку держави;

скарги на порушення прав із боку недержавних структур і приватних осіб.

Було вирішено обмежити сферу діяльності ХПГ тільки першою групою скарг, і приймати до розгляду скарги з другої і третьої групи тільки тоді, коли є очевидні порушення законодавства, і в основному обмежуватися в цих випадках консультаціями.

Таке рішення було прийнято також у зв’язку з тим, що звернень до ХПГ дуже багато, і ми просто не в змозі опрацювати весь потік скарг. Тому було вирішено не відкривати постійно діючу громадську приймальню з фіксованими днями і годинами прийому, а зробити це таким чином. Ми регулярно повідомляємо в засобах масової інформації контактну адресу для листів, відповідаємо на всі одержані листи і запрошуємо для бесіди в наш офіс тих громадян, чиї скарги прийняті до докладного розгляду, або, якщо до нас звернувся житель іншого міста або села, направляємо листа із проханням надіслати всі необхідні документи. Слід зауважити, що часто до ХПГ звертаються також по телефону, і в цих випадках ми або даємо консультацію, або просимо написати заяву на нашу адресу письмово. Реєструються й опрацьовуються тільки письмові заяви, дзвоники по телефону не враховуються.

Робота з заявами громадян ведеться таким чином. Спочатку старанно вивчаються обставини описаних заявником подій і, якщо це необхідно, то відповідні документи. Потім направляється запит до державного органу, з яким пов’язана скарга. При цьому співробітники ХПГ виходять із принципу презумпції невинуватості того, на кого скаржаться, і намагаються, якщо це можливо, ознайомитися з його точкою зору. Якщо вирішення питань, порушених у скарзі, не терпить зволікання, співробітники ХПГ звертаються до державних органів по телефону або особисто. Якщо розв’язати скаргу не вдається, то заявник звертається до вищестоящого державного органу або до суду. Для розгляду справи в суді ХПГ запрошує адвоката. Іноді при цьому співробітник ХПГ бере участь у судовому процесі як громадський захисник. В усіх випадках, коли необхідна консультація кваліфікованого юриста, ХПГ звертається за допомогою до правознавців і адвокатів-практиків. З ХПГ співробітничають викладачі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого: доцент кафедри державного права, кандидат юридичних наук Всеволод Речицький, професор кафедри кримінального права, доктор юридичних наук Юрій Баулін, доцент кафедри міжнародного права, доктор юридичних наук Михайло Буроменський, доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук Ірина Жилінкова, доцент кафедри кримінології і виправно-трудового права кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук Олександр Сердюк, адвокати Ольга Резюкина, Євген Щоголь, Віктория Нестеренко, кандидат юридичних наук Сергій Парфенков та інші. Крім цього, нами введений інститут довіреного лікаря: у всіх необхідних випадках заявник одержує консультацію лікаря вищої категорії Ганни Мясниковой. Всі консультації безкоштовні.

Роботою по заявах громадян у ХПГ займаються Людмила Клочко (вона є координатором даної програми), Євген Захаров, Інна Захарова, Ірина Рапп, Софія Карасік, Майя Крюкова, Марія Шутальова. Допомога надається безкоштовно. Найбільше соціально значимі факти порушень прав людини висвітлюються в засобах масової інформації, у ПЛ. У 1999 р. була закінчена розробка програмного забезпечення і бази даних для комп’ютерного обліку фактів порушень прав людини. Джерелом для бази даних крім звернень до ХПГ є інформація, одержана від кореспондентів ПЛ, а також розслідування системних порушень прав людини, що ХПГ веде за власною ініціативою. Зараз база даних включає більш ніж 300 справ. У 1999 р. у ХПГ розглянуто 280 письмових заяв. Крім того, ми продовжували працювати по 19 скаргах, отриманим у 1998 році. До кінця 1999 року ми завершили розгляд 133 справ із 299 і одержали позитивний результат у 70 випадках. Ми виграли два процеси в суді і чотири наші скарги з 23 у порядку нагляду у Верховний Суд України були задоволені. Крім цього, із нашої ініціативи було закрито дві кримінальні справи і вікрито чотири (після того, як ці чотири справи були закриті, хоча правопорушення були очевидними