пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200023
27.12.2000
джерело:
Українська правда, 31 липня, 2000

Кучма особисто взявся за український Інтернет

   

Президент України Леонід Кучма підписав Указ «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної Інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні». Розвиток національної складової Інтернету, забезпечення широкого доступу до цієї мережі жителів України і належне представлення у ній національних інформаційних ресурсів, йдеться в указі, є одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері інформатизації, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку підприємництва. В указі визначені основні завдання з розвитку національного сегмента Інтернету і забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні. Згідно з указом, у найближчий час мають бути створені належні економічні, правові, технічні та інші умови для забезпечення широкого доступу громадян, навчальних закладів, наукових та інших установ і організацій всіх форм власності, органів державної влади і органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності до мережі Інтернет.

Другим завданням в указі називається «розширення і вдосконалення подачі у мережі Інтернет об’єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, наукової, технічної, культурної та іншої інформації про Україну», а також розширення можливостей для доступу до національних інформаційних ресурсів, постійне вдосконалення способів подачі такої інформації.

Третім завданням з розвитку Інтернету в Україні в указі називається «забезпечення конституційних прав людини і громадянина на вільний збір, зберігання, використання і поширення інформації, свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань».

Указ також ставить завдання «забезпечення державної підтримки розвитку інфраструктури надання інформаційних послуг через мережу Інтернет; створення умов для розвитку підприємницької діяльності і конкуренції у сфері використання каналів електронного зв’язку, створення можливостей для задоволення на пільгових умовах потреб у вказаних послугах навчальних закладів, наукових установ і організацій, громадських організацій, а також бібліотек, музеїв, інших установ культури, установ охорони здоров’я, включаючи розташовані в сільській місцевості».

Крім того, тим, хто займається Інтернетом в Україні, Кучма наказує розвивати і впроваджувати сучасні комп’ютерні інформаційні технології у системі державного управління, фінансовій сфері, підприємницькій діяльності, освіті, наданні медичної і правової допомоги і в інших сферах; «вирішувати задачі з гарантування інформаційної безпеки держави, недопущенню поширення інформації, обнародування якої заборонене відповідно до законодавства».

Указ передбачає також вдосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів інформаційних відносин, виробництва, використання, поширення і охорони електронної інформаційної продукції, захист прав на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до електронних інформаційних ресурсів всіх форм власності, за умисне поширення комп’ютерних вірусів.

У найближчі півроку декілька міністерств і відомств із залученням провідних вчених і фахівців, а також, можливо, провайдерів, повинні розробити проект державної програми розвитку українського Інтернету, як складової частини Національної програми інформатизації.

Кабінету міністрів доручено розпочати роботу над створенням правових, організаційних, технічних та інших умов для розвитку бізнесу в Інтернеті, а також сформувати національний реєстр українських інформаційних ресурсів в українському Інтернеті. До кінця цього року уряд оприлюднить інформацію про діяльність органів державної влади і завершить створення веб-сторінок центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідних наукових і учбових закладів в Інтернеті. Ця інформація повинна подаватися «на державній, англійській та інших мовах», зазначається в указі.

До кінця року уряд підготує і направить до парламенту законопроекти, що стосуються особливості діяльності засобів масової інформації, забезпечення охорони інтелектуальної власності та авторського права у мережі Інтернет, введення в дію громадсько-правових угод з використанням електронного документообігу і електронного цифрового підпису; встановлення відповідальності за поширення через мережу Інтернет інформації, обнародування якої заборонене.

Кучма розпорядився, щоб всі долучилися до створення якісного Інтернету в Україні. Зокрема, МЗС і Мінекономіки доручено сприяти залученню коштів міжнародної технічної допомоги, використанню можливостей міжнародних програм для розвитку в Україні Інтернету. Місцевим адміністраціям доручено сприяти підприємствам і організаціям у вирішенні задач, поставлених цим указом.

Підписання указу Президента України про розвиток української складової мережі Інтернет свідчить про те значення, яке Леонід Кучма надає розвитку нових технологій, заявив прес-секретар глави держави Олександр Мартиненко.

Прес-секретар повідомив, що Президента наштовхнуло на підписання цього указу прийняття на самміті «Великої вісімки» документа про глобальне інформаційне співтовариство. «Хоч указ готувався паралельно з підготовкою документа «Великої вісімки», основні ідеї двох документів багато у чому перекликаються», — сказав прес-секретар.

Реалізація цього указу, сподіваються в адміністрації Президента, дозволить Україні швидше інтегруватися у світове інформаційне співтовариство, і вже у недалекому майбутньому брати активну участь у розвитку таких складових Інтернету, як електронна комерція і електронний бізнес.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори