MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Створення національної системи запобігання катуванням та жорстокому поводженню в Україні (перша стадія)

22.01.2007   

Назва проекту: Створення національної системи запобігання катуванням та жорстокому поводженню в Україні (перша стадія)

Термін виконання: 1 серпня 2006 - 31 липня 2007

Проблеми, на розв’язання яких спрямовано проект:

Даний проект спрямований на те, щоб вивести запобігання катуванням і боротьбу з безкарністю на якісно новий рівень. Ми хочемо спрямувати наші зусилля на створення і лобіювання Концепції державної стратегії (далі – Концепція) і Національного плану дій попередження катувань та жорстокого поводження (далі – Національний план), включно з ратифікацією парламентом Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань (далі – ОРСАТ), і на наступний моніторинг їхньої імплементації.

Проект передбачає:

Підготовка Концепції буде базуватися на узагальненні попередніх досліджень правозахисних організацій щодо запобігання катуванням та жорстокому поводженню, узагальненні рішень Європейського суду з прав людини по статтям 2, 3 та 5 Конвенції за заявами проти України та підготовці „тіньового” звіту щодо 5-ї періодичної доповіді держави до Комітету ООН проти катувань про виконання положень Конвенції ООН проти катувань, які будуть проводитися протягом перших трьох місяців проекту. Ці результати мають бути вагомими аргументами для переконання органів державної влади у необхідності створення цілісної та узгодженої національної системи для боротьби проти катувань. Робоча група, створена за проектом, підготує проект Концепції, який має бути спочатку затверджений Національною Комісією з питань  зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а потім Указом Президента. На підставі Концепції буде розроблений проект Національного плану, який має бути, фактично, програмою дій з ідентифікацією відповідальних органів влади, конкретних виконавців і термінів виконання передбачених Концепцією заходів: підготовки і прийняття законопроектів, розробки та імплементації моніторингових механізмів, інформування та освітніх заходи для представників усіх відповідних органів державної влади на національному та регіональному рівнях, тощо. Проект Національного плану буде узгоджуватися з усіма відповідними органами влади. Одночасно в травні 2007 року ми репрезентуємо „тіньовий” звіт на сесії Комітету ООН проти катувань. Ми сподіваємось, що це стимулює парламент до ухвалення Національного плану.

Ухвалені Концепція та Національний план будуть оприлюднені, перекладені англійською мовою, з ними буде ознайомлена українська та міжнародна громадськість. Також буде опублікована та поширена книга „Механізми ООН захисту від катувань та жорстокого поводження” українською мовою та „тіньовий” звіт англійською мовою.

Очікувані результати проекту:

Підготовка, розгляд та оприлюднення «тіньового» звіту до 5-ї періодичної урядової доповіді стане значним аргументом щодо необхідності прийняття і виконання Національного  плану. Ця доповідь буде ще одним вагомим доказом необхідності вирішення проблеми катувань в Україні.

Головним результатом реалізації проекту стане ухвалення Концепції та Національного плану. Саме по собі прийняття цих документів виведе роботу щодо попередження катувань і жорстокого поводження на якісно інший рівень. Це втягне в систематичну роботу над проблемою запобігання катуванням велику кількість державних установ і експертний потенціал, у даний час не задіяний у цій роботі. Крім того, чітко сформульовані напрямки державної політики в сфері превенції катувань, дадуть недвозначний сигнал органам внутрішніх справ і прокуратури, судам, адвокатам про необхідність зміни підходів у судовій і адміністративній практиці. Ухвалення Концепції та Національного плану надасть новий імпульс діяльності правозахисних організацій у боротьбі з катуваннями. Ратифікація ОРСАТ, ухвалення Концепції і Національного плану надасть потужний імпульс створенню НПМ і подальшому розвиткові механізмів громадського контролю за правоохоронними органами, буде серйозно сприяти покращенню робочих стосунків організацій громадянського суспільства з органами влади.