MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Рекомендація № R (99) 15 Комітету Міністрів державам-учасницям з приводу заходів стосовно висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній

04.12.2001   
Рада Європи. Комітет міністрів
(Ухвалена Комітетом Міністрів 9 вересня 1999 року на 678 засіданні заступників міністрів)

Комітет міністрів згідно з пунктом b статті 15 Статуту Ради Європи,

беручи до уваги важливу роль засобів масової інформації у сучасному суспільстві особливо під час виборів;

наголошуючи, що основний принцип редакційної незалежності засобів масової інформації набуває особливої важливості під час виборів;

усвідомлюючи необхідність враховувати значну різницю, яка існує між друкованими і недрукованими засобами масової інформації;

підкреслюючи, що висвітлення виборів електронними засобами масової інформації повинно бути чесним, зваженим і неупередженим;

беручи до уваги, що громадське радіо і телебачення несуть особливу відповідальність за правдиве і повне відображення виборів, в тому числі це може бути надання ефірного часу політичним партіям і кандидатам;

враховуючи, що особливу увагу потрібно приділяти певним особливостям висвітлення виборчих кампаній, таким як розповсюдження результатів опитування громадської думки, платна політична реклама, право відповіді, дні для обдумання і надання передвиборного часу;

підкреслюючи важливу роль заходів саморегулювання з боку самих працівників засобів масової інформації – наприклад, у формі статутів, які встановлюють основні напрямки відповідної діяльності з метою відповідального, точного і правдивого висвітлення виборчих кампаній;

визнаючи додатковий характер заходів регулювання і саморегулювання у цій області;

будучи переконаним у корисності відповідних рамок висвітлення виборів заходами масової інформації для сприяння вільним і демократичним виборам, враховуючи різні юридичні і практичні підходи держав-учасниць у цій області і той факт, що вона може регулюватись різними областями права;

усвідомлюючи, що будь-які правила висвітлення виборів повинні відповідати основному принципу свободи вираження поглядів, що захищається статтею 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, з урахуванням її тлумачення Європейським судом з прав людини;

згадуючи основні принципи Резолюції №2, прийнятій на 4-ій Конференції міністрів по політиці щодо засобів масової інформації (Прага, грудень 1994 року) і Рекомендації № R (96) 10 Комітету міністрів по гарантуванню незалежності громадського радіо і телебачення,

рекомендує урядам країн-учасниць дослідити шляхи забезпечення дотримання принципів правдивості, зваженості і неупередженості при висвітленні виборчих кампаній засобами масової інформації і розглянути вживання заходів по впровадженню цих принципів у законодавстві чи практиці цих країн належним чином у відповідності з конституційним правом.

Додаток до Рекомендації №R (99) 15

Сфера застосування Рекомендації


Принципи правдивості, зваженості і неупередженості при висвітленні виборчих кампаній засобами масової інформації повинні застосовуватись під час всіх типів виборів, які проходять у державах-учасницях, тобто, президентських, виборів до законодавчих органів, регіональних і, де можливо, до місцевих органів і під час політичних референдумів.

Ці принципи повинні також застосовуватись належним чином стосовно засобів масової інформації, які висвітлюють вибори, що проходять за кордоном, особливо, якщо повідомлення цих засобів масової інформації надходять до громадян країни, де проходять ці вибори.

І. Заходи, що стосуються друкованих засобів масової інформації

1. Свобода преси


Рамки регулювання висвітлення виборів засобами масової інформації не повинні суперечити редакторській незалежності газет і журналів і їх праву висловлювати будь які політичні симпатії.

2. Друковані засоби масової інформації, які належать органам державної влади


Держави-учасниці повинні вжити заходи, які б забезпечили висвітлення виборчих кампаній друкованими виданнями органів державної влади правдиво, зважено і неупереджено без дискримінації чи підтримки будь-яких політичних партій або кандидатів.

Якщо такі видання приймають платну політичну рекламу, вони повинні забезпечити однакове ставлення, без дискримінації до всіх політичних суперників і партій, які роблять запит на придбання місця для розміщення реклами.

II. Заходи, що стосуються електронних засобів масової інформації

1. Загальні положення


Під час виборчих кампаній рамки регулювання повинні підтримувати і сприяти плюралістичному висловленню думок через електронні засоби.

Наряду з повагою до редакційної незалежності телерадіомовників рамки регулювання повинні також вказувати на обов’язок висвітлювати виборчі кампанії правдиво, зважено і неупереджено в загальних програмах радіо і телебачення. Цей обов’язок стосується як громадського, так і приватного радіо і телебачення у відповідних сферах.

В тих державах-учасницях, де поняття "передвиборний час" визначається внутрішнім законодавством, норми щодо правдивого, зваженого і неупередженого висвітлення виборчих кампаній повинні поширюватись і на цей період.

2. Програми новин і поточних подій


У разі, якщо на це не вказує саморегулювання, держави-учасниці повинні вжити заходи, за якими громадське і приватне радіо і телебачення повинні бути особливо правдивими, зваженими і неупередженими у програмах новин і поточних подій, включаючи програми з дискусіями, такі як інтерв’ю і дебати.

Радіо і телебачення не повинні надавати будь-яких привілеїв органам державної влади у цих програмах. Це питання повинно бути адресоване через відповідні заходи саморегулювання. Належним чином держави-учасниці можуть розглянути, де відповідним органам влади, які контролюють висвітлення виборів, потрібно надати повноваження втручатись для виправлення можливих недоліків.

3. Інші програми


Особливу увагу треба потрібно приділяти програмам, які не є програмами новин чи поточних подій, і які напряму не пов’язані з кампанією, але які можуть також вплинути на виборців.

4. Вільний ефір для політичних партій/кандидатів на громадському радіо і телебаченні


Держави-учасниці можуть розглянути доцільність включення до рамок регулювання положень, згідно з якими вільний ефір надається політичним партіям/кандидатам на громадському радіо і телебаченні у виборчий час.

Надання такого ефіру завжди повинно бути справедливим і недискримінаційним, на основі зрозумілих і об’єктивних критеріїв.

5. Платна політична реклама


В державах-учасницях де політичним партіям і кандидатам дозволяється купувати місце для реклами для виборчих цілей, рамки регулювання повинні забезпечити, щоб:

– можливість купувати місце для реклами надавалась всім партіям-конкурентам на рівних умовах і за рівну плату;

– громадськість знала про те, що повідомлення є платною політичною рекламою.

Держави-учасниці можуть розглянути введення в рамки регулювання норми про обмеження розміру місця для політичної реклами, які та чи інша партія чи кандидат можуть купити.

III. Заходи, що стосуються друкованих і електронних засобів масової інформації

1. "День роздумів"


Держави-учасниці можуть розглянути переваги включення до рамок регулювання норми про заборону розповсюдження виборчих повідомлень на користь кандидатів за день до виборів.

2. Опитування громадської думки


Рамки регулювання чи саморегулювання повинні забезпечити, щоб засоби масової інформації при розповсюдженні результатів опитування громадської думки надавали достатню інформацію для оцінювання опитування. Зокрема, це може бути інформація:

– з назвою політичної партії чи іншої організації або особи, яка підготувала і фінансувала опитування;

– про організацію, яка проводить опитування, і методологію, яка використовувалась;

– про модель і коефіцієнт помилок опитування;

– про дату і/або період проведення опитування.

Всі інші питання про представлення засобами масової інформації результатів опитування повинні вирішуватись самими засобами масової інформації. Будь-яке обмеження з боку держав-учасниць, що стосується заборони публікувати/передавати по радіо чи телебаченню результати опитування (з намірами голосування) в день голосування або за кілька днів до виборів повинні відповідати Статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод згідно з її тлумаченням Європейським судом з прав людини.

Це ж стосується і виїзних опитувань, коли держави-учасниці можуть розглянути можливість заборони засобам масової інформації повідомляти про результати таких опитувань, поки не закриються всі виборчі дільниці в країні.

3. Право відповіді


Виборча кампанія проходить короткий час, і будь-який кандидат чи політична партія, яким надається право відповіді за національним законом, повинні мати можливість скористатись цим правом під час проведення кампанії.

IV. Заходи по захисту засобів масової інформації під час виборів

1. Невтручання органів влади


Державні органи влади повинні утримуватись від втручання в діяльність журналістів та інших працівників засобів масової інформації з намірами впливу на вибори.

2. Захист від нападів, залякування та інших протизаконних засобів впливу на засоби масової інформації


Державні органи влади повинні зробити відповідні кроки для ефективного захисту журналістів та інших працівників засобів масової інформації і їх приміщень, оскільки це має велике значення під час виборів. В той же час цей захист не повинен перешкоджати їм виконувати свою роботу.
 Поділитися