MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Як живеш, Пiвденний Буг?

23.12.2001   
Віктор Белодед, м. Южноукраїнськ

Нещодавно, 8 червня, в м. Южноукраїнськ вiдбулися так званi громадськi слухання з проблем будiвництва Ташлицької ГАЕС. Так званi тому, що за вiдповiдною постановою Кабмiну iнiцiатива їх проведення має належати саме громадськостi, а не вiдомству. Бо це дає йому можливiсть запрошувати потрiбних людей i пiдводити пiдсумки на свою користь. Iнтереси ж замовника, Пiвденно-Української АЕС, вiдомi — подальша розбудова ГАЕС та гiдравлiчний зв’язок з русловим Олександрівським водосховищем, використання водних ресурсiв П.Бугу для технiчних потреб. Я не берусь засуджувати позицiю будiвельникiв, що лишилися без роботи. Але ж будiвництво оплачується з нашої кишенi за рахунок цiльової добавки до тарифу за електроенергiю. Отож певно можна сказати, що Ташлицька ГАЕС — всенародна будова, ми всi гуртом будуємо її, коли платимо за електроенергiю. Саме тому ми маємо право не тiльки знати, як витрачаються нашi кошти, а й приймати участь у слуханнях. За мiсяць до слухань мали бути попередженi всi зацiкавленi сторони, їм мусить бути надана для ознайомлення вiдповiдна документацiя. Але основний iнтерес жителiв Семенiвки, як на мене, полягає на тiльки в цьому. З моменту пуску Олександрiвської ГЕС перекритий хiд на нерестилища напiвпрохiдних риб (рибця, шемаї та iн.) Пов’язане з цим зменшення рибних запасiв П.Бугу, одночасно з економiчною розрухою в нашiй державi, означає подальше зубожiння селян в прибузьких селах вiд Олександрiвки до Краснохутiрської ГЕС на р.Синюхi. Певна категорiя незаможного населення в них втратила такий продукт харчування, як рибу. Очевидно, що їх безпосереднi iнтереси та економiчнi права порушенi. Хтозна, як довго ще будуть продовжуватися розмови про рибоводний канал. Бо замовник, ПУ АЕС, зацiкавлена в пiдйомi рiвня Олександрiвського водосховища для гiдравлiчного зв’язку його з Ташлицькою ГАЕС, тому будiвництво каналу при iснуючому заповненнi їй невигiдне. На сьогоднiшнiй день для громадян iснує можливiсть вiдстоювати свої права в судовому порядку. Будiвництво рибоводних споруд при будiвництвi ГЕС передбачено в законодавствi. Каналу нема, а ГЕС працює. Важко, але все ж таки можна пiдрахувати збитки населення внаслiдок непроходу на нерестилища рибця i шемаї. І є експерти, якi вмiють це робити. Питання полягає у тому, чи є у нас свiдомi громадяни, якi б погодилися вiдстоювати свої, а також громадськi iнтереси в передбаченому законом порядку. Якщо таких громадян немає, то це значить, що можна будувати будь-який об’єкт з будь-якими наслiдками для населення, не зважаючи на нього i не витрачаючи нi копiйки на громадськi слухання. Дуже сумно, якщо це дiйсно так. Тодi тоталiтарна свiдомiсть перемогла в нашому суспiльствi остаточно i безповоротно.

 Поділитися